fbpx
De voorloper van het ov-studentenreisrecht. (Archief)

Studenten minder vaak naar college zonder OV-Studentenkaart

05 nov 2012 14:16

Zes van de tien studenten zeggen minder naar colleges te gaan als ze niet meer gratis kunnen reizen met de OV-Studentenkaart, zoals in het regeerakkoord staat. Dat concludeert EenVandaag maandag uit een onderzoek onder zeventienhonderd studenten.

Van de ondervraagde studenten zegt negentien procent begrip op te kunnen brengen voor het schrappen van het gratis ov. Een derde heeft begrip voor het afschaffen van de studiefinanciering. Het programma ondervroeg ook scholieren. Van hen geeft 58 procent aan dat de verwachte reiskosten een grote rol gaan spelen bij de studiekeuze.

Boos
Het programma kreeg honderden reacties binnen van boze studenten. Die geven aan dat ze straks tientallen tot honderden euro´s per maand extra kwijt zijn. De OV-Studentenkaart wordt vervangen door een kortingskaart. Maar zelfs als die korting vijftig procent is zijn sommige studenten straks honderd euro per week extra kwijt.

Reactie LSVB
"Het lijkt me niet de bedoeling dat studenten de afweging moeten maken of ze zich een reis naar het college kunnen veroorloven of niet", zegt voorzitter Kai Heijneman van de Landelijkse Studenten Vakbond (LSVb).

Inkomensverlies
Studenten worden volgens hem onevenredig hard getroffen. "Ze hebben negenhonderd tot elfhonderd euro per maand te besteden, terwijl een deel daarvan al een lening is. Door de bezuinigingen hebben ze een inkomensverlies van dertig procent. Dat is eigenlijk bizar." De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens hem geraakt als studenten minder colleges volgen.

Inleveren
Hij verwijst naar uitspraken van de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra. Die zei maandagochtend op Radio 1 dat het sowieso niet gaat gebeuren dat de hogere inkomens de komende vier jaar meer dan tien procent van hun koopkracht moeten inleveren. "Voor de studenten gaat die vlieger kennelijk niet op."

Kaalslag
Het Interstedelijk Studenten Overleg noemde het regeerakkoord vorige week al een ´kaalslag voor studenten´. Voorzitter Thijs van Reekum stelde dat de kostenstijging voor de student ongeveer vijfduizend euro per jaar is.

Vervoerders
Ook voor vervoerders kan het versoberen van de OV-Studentenkaart verstrekkende gevolgen hebben. Zo wordt 25 procent van alle reizigerskilometers bij de Nederlandse Spoorwegen afgelegd door studenten. Uit een niet eerder gepubliceerd onderzoek zou blijken dat het aantal reizigerskilometers per trein wel eens een miljard zou kunnen afnemen als de OV-Studentenkaart afgeschaft zou worden.

(c) Novum / Treinreiziger. Foto: Mart Hopman