fbpx

Tientallen miljoenen voor grensoverschrijdend spoor

Dankzij een initiatiefnota van ChristenUnie en CDA komt er geld voor het opwaarderen en herstellen van enkele grensoverschrijdende spoorverbindingen. De provincie Limburg kan circa 35 miljoen van het Rijk tegemoet zien voor een intercity tussen Eindhoven en Aken en nieuwe light-railverbindingen van Maastricht naar Hasselt en van Heerlen via Kerkrade en het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis naar Aken. Daarnaast komt er ook een rijksbijdrage voor één of meer grensoverschrijdende spoorverbindingen in andere regio’s.

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer de initiatiefnota “Grenzeloos genoeg(en)?” van de Kamerleden Cramer (ChristenUnie) en Koopmans (CDA). Ernst Cramer: ,,Onze nota heeft in veel regio’s een behoorlijke dynamiek losgemaakt. Inmiddels liggen er concrete plannen bij het ministerie of worden die op korte termijn ingediend. Het mooie is dat met relatief kleine investeringen veel resultaat kan worden behaald. Zo krijgen heel wat reizigers een veel snellere aansluiting op Duitse ICE stations.”

Limburg
Vorig jaar regelden CDA en ChristenUnie in een amendement al 20 miljoen rijksgeld voor grensoverschrijdend spoor. Daar komt nu 20 miljoen euro bij van het Rijk en ook nog tientallen miljoenen co-financiering vanuit de regio’s. De 20 miljoen van het Rijk die er nu bij komt was een paar jaar geleden gereserveerd voor reistijdverbetering tussen Sittard en Heerlen. ,,Door aanpassingen van de infrastructuur zou hier 90 seconden reistijdwinst geboekt kunnen worden. De provincie Limburg heeft inmiddels aangegeven dat ze liever verbetering van de grensoverschrijdende verbindingen heeft dan deze reistijdwinst. Bovendien heeft ProRail inmiddels op hetzelfde traject door een slimmere dienstregeling zonder infrastructuuraanpassing 3 minuten reistijdwinst geboekt. Die 20 miljoen kon dus beter worden besteed,” aldus Cramer. In totaal komt er circa 35 miljoen rijksgeld beschikbaar voor het Limburgse spoor.

Groningen en Twente
De komende weken zal de initiatiefnota van ChristenUnie en CDA worden geactualiseerd en vervolgens in stemming worden gebracht in de Kamer. Dan moet ook duidelijk worden welke regio’s het resterende geld kunnen inzetten op hun trajecten. Kansrijk zijn daarbij met name de verbindingen Groningen-Leer (hogere frequenties en snellere reistijd), Hengelo-Bad Bentheim-Rheine (nieuwe regionale verbinding) en Hengelo-Enschede-Gronau (10 minuten reistijdwinst en doorgaande treinen). Cramer: ,,Dit hangt onder meer af van de voorstellen van de provincies en wat zij bereid zijn zelf bij te dragen. Mocht een grotere rijksbijdrage nodig zijn dan zullen we in de begroting moeten zoeken naar een oplossing. Er gaat zo’n 7 miljard euro per jaar naar verkeer en waterstaat dus dat moet wel te vinden zijn.”

Kaartverkoop

De ChristenUnie is nog ontevreden over de OV-reisinformatie in de grensgebieden en de verkrijgbaarheid van kaartjes in automaten en op internet. ,,In de automaat zijn maar 158 bestemmingen over de grens beschikbaar en dat terwijl aan het loket een hoge toeslag moet worden betaald. De NS-site kent de grensovergangen bij Venlo en Heerlen niet waardoor reizigers kaartjes worden verkocht voor veel langere en duurdere routes. Van met name de populaire reizen naar Duitsland mag toch verwacht worden dat ze eenvoudig te verkrijgen zijn via een automaat en internet.” Tijdens het debat zegde minister Eurlings toe met NS te gaan spreken over de hoge toeslagen voor internationale treinkaartjes bij het loket. De ChristenUnie vraagt in aanvulling daarop van minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga om snel met NS een actieplan te maken voor de verbetering van de kaartautomaten en internet zodat grensoverschrijdend reizen naar de buurlanden net zo makkelijk wordt als reizen binnen Nederland.

Persbericht: ChristenUnie, Foto: SBB