fbpx

Tramlijn 1 in Groningen door binnenstad

De lijn naar Zernike blijft zoals gepland door de binnenstad van Groningen lopen, in twee richtingen door de Oosterstraat, over de Grote Markt en het Boterdiep. In het meest noordelijke deel van de Oosterstraat komt strengel- in plaats van dubbelspoor te liggen. Halverwege de straat komt een halte. De aanleg van de 2e lijn, naar het UMCG en Kardinge, wordt versneld.

Dat zijn de meest in het oog springende maatregelen die B&W willen treffen op voorstel van de Stuurgroep. Dit naar aanleiding van de inspraak over het voorkeurstracé van lijn 1, van Hoofdstation naar Zernike.

Het voorkeurstracé werd in februari jl. gepresenteerd door de Stuurgroep RegioTram, waarin de gemeente en de provincie Groningen samenwerken. Tussen 23 februari en 23 maart hebben 111 organisaties en inwoners een schriftelijke inspraakreactie gegeven op het voorkeurstracé. De plannen voor de introductie van de tram in Groningen zijn door veel insprekers met instemming begroet, maar ondernemers uit de Oosterstraat zijn tegen de geplande dubbele trambaan door hun straat. Zij verwachten dat bedrijven schade zullen lijden door de komst van de tram. Voor dubbelspoor is in de Oosterstraat naar hun mening onvoldoende ruimte. Een andere veelgehoorde inspraakreactie is de wens de geplande tweede tramlijn, naar UMCG en Kardinge, aan te leggen vóór de tramlijn van Hoofdstation Groningen naar Zernike.
Aan de wens van onder meer het UMCG tot spoedige aanleg van lijn 2 komt B&W tegemoet door de aanleg te versnellen. Met de aanleg van tramlijn 1 wil het college niet wachten, omdat de verkeersproblematiek op de route Hoofdstation – Zernike geen uitstel verdraagt. In 2014 moet de eerste tram rijden.

(c) www.verkeersnet.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *