fbpx

Uitval Intercity Direct blijkt nog iets hoger te zijn

De uitval van Intercity Direct blijkt nog iets hoger te zijn dan gedacht. Zo viel in juli niet 8,8%, maar 9,8% van de treinen uit. Dat blijkt uit de officiële cijfers die staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Binnen een half jaar moet de uitval echter dalen. Gebeurt dat niet, dan zal Mansveld nieuwe maatregelen van NS vragen.

In augustus publiceerde reizigersorganisatie Voor Beter OV op basis van het twitteraccount ICDefect al uitvalcijfers. Treinreiziger.nl  berekende op verzoek van dagblad Trouw eveneens uitvalcijfers. Maar beide organisaties blijken de uitval structureel iets te optimistisch te hebben ingeschat.

Periode Schatting ICdefect Schatting Treinreiziger.nl Daadwerkelijk
januari  3,2%  3,2%  3,3%
februari  3,9%  3,8%  4,5%
maart  5,0%  4,9%  5,6%
april  8,7%  8,2%  9,3%
mei  7,8%  7,5%   8,4%
juni  5,7%  5,6%  6,5%
juli  8,8%  8,8%  9,8%

Redacteur Hildebrand van Kuijeren is niet verbaasd dat de eerdere schattingen iets te optimistisch zijn. "Op 82 stations monitoren we iedere drie minuten de actuele vertrektijden. Dat geeft een goed beeld, maar bij met name grote storingen lukt het NS soms nog niet om de reisinformatie volledig actueel te houden". 

Geen boete
Niet alle uitgevallen treinen zijn aan NS toerekenbaar. Van de 7,8% uitgevallen treinen in kwartaal 2, is 4,3% toerekenbaar aan NS. Contractueel mag dat maximaal 0,5% zijn. Ondanks dat de uitval al sinds de start in 2009 te hoog is, is NS nog nooit daarvoor beboet. Maar vanaf 2015, als de nieuwe concessie in gaat, zal Mansveld wel boetes gaan opleggen.

Benelux
Ook de uitval van de Beneluxtrein, de intercity tussen Den Haag en Brussel, steeg van 3,4 procent in 2013 tot 4,5 procent de eerste zes maanden van dit jaar. Volgens Mansveld zijn er voor de Beneluxtrein geen punctualiteitscijfers bekend voor vertragingen van meer dan een kwartier. Dat is opmerkelijk, want iedere vertraging wordt door ProRail vast gelegd. 

Uitval reguliere trein
De uitval van Intercity Direct en de Benelux is vele malen hoger dan die van de reguliere trein. Die valt slechts in 1,7% van de situaties uit. Maar juist voor Intercity Direct moeten reizigers een toeslag betalen.

Materieelpark
De oorzaken van de hoge uitval zijn zowel toe te schrijven aan het materieel als overige factoren, waaronder de infrastructuur en incidenten. "In de afgelopen maanden heeft NS zeer intensief gebruik gemaakt van het huidige materieelpark om de hoge frequenties ook zonder nieuw materieel te realiseren", verklaart Mansveld. Het materieel werd echter ook al ingezet voordat de Fyra V250 van het spoor werd gehaald.

Te hoge uitval
Dat heeft heeft geleid tot extra slijtage, hogere storingsgevoeligheid en helaas ook tot meer uitval, vervolgt Mansveld. De komende maanden komen er nieuwe locomotieven beschikbaar. De eerste locomotieven zijn al geleverd en moeten vanaf december in de reizigersdienst worden ingezet.

Andere treinen voorrang
Verder speelt mee dat bij storingen reguliere Intercity´s voorrang krijgen boven de Intercity Direct. NS en spoorbeheerder ProRail hebben inmiddels maatregelen getroffen. Behalve de aanschaf van nieuw materieel is er een team opgesteld dat snel kan ingrijpen in geval van storingen.

Daling verwacht
Mansveld verwacht dat de maatregelen er het komende halfjaar toe leiden dat de uitval weer omlaag gaat. Mocht de uitval toch niet dalen, dan zal de staatssecretaris nieuwe maatregelen van NS eisen.

D66: Niet wachten
D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven snapt niet waarom Mansveld nog een halfjaar wil wachten, laat zij in een reactie weten. "Waarom zou je die maatregelen achter de hand houden? Ik wil van de staatssecretaris weten welke concrete ambities ze heeft voor het terugbrengen van de vertragingen."

Geld terug bij vertraging
Van Veldhoven hekelt verder het voornemen van NS om de geld-terugregeling van de Intercity Direct ondanks de vele vertragingen te versoberen. Het is zaak dat ´na alle ellende met de Fyra´ alles in het werk wordt gesteld om te zorgen voor een betrouwbare hogesnelheidslijn. "De geld-terugregeling bij vertragingen mag pas worden versoberd wanneer de problemen zijn opgelost."

(c) Novum / Treinreiziger.nl