fbpx

Vervoerders naar rechter vanwege gunning GVB

Het bezwaar van de vervoerders verenigd in Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) omtrent de onderhandse gunning aan het GVB is door de Stadsregio Amsterdam (SRA) niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de stadsregio had de FMN eerder bezwaar moeten aantekenen. De vervoerders gaan nu naar de rechter om alsnog gelijk te krijgen.

Stadsregio meent dat het bezwaar van FMN tegen onderhandse gunning te laat is, omdat SRA reeds in augustus 2009 zou hebben besloten de procedure van onderhandse gunning te volgen. Deze beslissing is destijds niet aangevochten bij de rechter en daarmee volgens de SRA definitief geworden. 

FMN heeft er tijdens de bezwaarprocedure nadrukkelijk op gewezen dat het standpunt van de stadsregio in haar ogen juridisch onjuist is. "De keuze van SRA in 2009 voor toepassing van de procedure van onderhandse gunning is geen besluit dat kan worden aangevochten bij een rechter. Die concessieverlening levert pas een besluit op waartegen kan worden opgekomen en daartegen heeft FMN op tijd bezwaar gemaakt. FMN is dus niet te laat met haar bezwaar tegen de onderhandse gunning aan het GVB" aldus de federatie in een persbericht.

FMN gaat in beroep tegen de beslissing op bezwaar en zal tegelijkertijd een voorlopige voorziening vragen bij de kort geding rechter. Zij vindt het bijzonder teleurstellend dat stadsregio zich in allerlei bochten wringt om de inhoudelijke discussie over de klachten van FMN te ontlopen.

De vervoerders wijzen er op dat de onderhandse gunning aan het GVB in strijd is met de Wet personenvervoer 2000. In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er voor de grote steden geen uitzondering wordt gemaakt. 

Foto: Patrick Hinderink