fbpx

Forse winstdaling bij GVB door lagere subsidie

13 mei 2014 17:16

GVB heeft in 2013 een winst geboekt van 0,3 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2012 bedroeg de winst nog 13 miljoen euro. De forse winstdaling wordt veroorzaakt door een lagere subsidie op de expoitatie. Die bedroeg in 2012 nog 102 miljoen en is in 2013 met 16 miljoen gedaald naar 86 miljoen. De komende tien jaar zal de subsidie nog eens gehalveerd worden. 

In 2024 zal de overheidsbijdrage nog maar 36 miljoen bedragen. Het vervoersbedrijf is niettemin optimistisch over de toekomst, met name door de verwachte reizigersgroei als gevolg van de opening van de Noord/Zuidlijn na 2017.

GVB´s financieel directeur Middelkoop zegt dat de lage winst was voorzien: “Dit financiële pad is voorzien. We weten dat het een periode krapper wordt. Maar daar staat een concessie tot 2025 met veel kansen tegenover. Veel hangt er van af of de verwachte reizigersgroei zich ook daadwerkelijk voordoet. We zijn daar optimistisch over, want anders hadden we op voorhand al moeten schrappen in de dienstverlening voor de reiziger.”

Het OV-bedrijf zal volgens Tom Middelkoop de komende jaren wel op de uitgaven moeten letten. "We moeten efficiënter werken, kostenbewust zijn en ons goed voorbereiden om straks meer inkomsten te genereren uit de groei van reizigers, uit winkels op stations en nieuwe reisproducten.”