fbpx

Haltezuilen Veolia mogen toch blijven

23 feb 2010 11:36

De bekende bushaltezuilen van Veolia Transport Limburg worden straks erkende en rechtsgeldige halteaanduidingen. Dat is de uitkomst van een discussie in de Tweede Kamer tussen CDA-kamerlid Jan Mastwijk en Staatssecretaris Huizinga. Eerder had Huizinga aangegeven dat ze de wet niet wilde wijzigen

Er was onenigheid ontstaan over de vraag of de door Veolia Transport Limburg gebruikte halteaanduidingen nu wel of niet aan de eisen voldoen. Dat is belangrijk omdat aan een ‘officiële bushalte’ juridische gevolgen zijn verbonden. Men mag er niet parkeren en men moet de bus voorrang geven als deze bus de richtingaanwijzer uitzet om bij de halte weg te rijden. Eerder had de kantonrechter uitgesproken dat met de huidige wetgeving de haltezuilen van Veolia niet voldoen, waardoor een automobilist een boete wist te ontkomen.

RVV
Huizinga stelde tot nu toe dat de Veoliazuil niet voldeed aan de Europese voorschriften die zijn opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Het gevolg zou zijn dat alle Veoliazuilen zouden moeten worden vervangen door andere uitingen, hetgeen uiteraard veel geld zou kosten.

CDA
Mastwijk ging op onderzoek uit en ontdekte dat het enige dat Europa verplicht voorschrijft een aanduiding is van een zwarte bus, in een wit vlak en dat alles in een blauwe rand. Mastwijk: “De rest in het RVV is er door Verkeer en Waterstaat dus bij bedacht en daar moeten we vanaf. We willen als CDA niet verder gaan dan Brussel verplicht voorschrijft. Geen extra toeters en bellen.”

Aanpassing
Mastwijk zei tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat dat de Nederlandse overheid dus meer vraagt dan Europa verplicht en verlangde dat Huizinga de regels in het RVV zou aanpassen. Zij schrijft nu in een brief aan de Kamer dat ze dat inderdaad gaat doen. René de Beer van Veolia is blij met de ontwikkelingen: “De zwarte bus, op wit met blauwe rand is keurig onderdeel van de Veoliazuil. We zijn blij dat mevrouw Huizinga de regels gaat aanpassen.” De Beer wijst erop dat waarschijnlijk meer vervoerders de actie van Mastwijk op waarde zullen schatten: “In Nederland komen verschillende soorten bushalten voor. Zo lang dus maar dat ene busje erin staat, zijn ze straks allemaal rechtsgeldig. Dat voorkomt een hoop gedoe.”