fbpx

Minister wil concessie ook na 2015 aan NS gunnen

23 feb 2010 15:27

Minister Eurlings is van plan de concessie hoofdrailnet ook na 2015 aan NS onderhands te gunnnen. Dat schrijft de minister dinsdag aan de Tweede Kamer. De procedures voor het onderhands gunnen zijn in gang gezet. 

De minister vroeg over haar voornemen advies aan de reizigersorganisaties verenigd in het Locov. Het Locov is voorstander van onderhands gunnen aan NS, maar vraagt wel dat enkele zaken in de concessie worden aangescherpt.

Zo schrijft Gert Leers, voorzitter van het Locov in een brief aan de minister: "Hoewel de concessie nog moet worden opgesteld, willen wij deze gelegenheid graag aanpakken om enkele punten voor aanscherping aan te dragen. Daarnaast pleiten wij er ook voor om verbeteringen en / of aanscherpingen in de concessie, indien mogelijk, al op een eerder moment dan 2015 te laten ingaan."

Leers vervolgd: "Een goede maatregel zou kunnen zijn om een koppeling aan te brengen tussen de toegestane prijsverhoging en de geleverde kwaliteit in de vorm van klantoordelen en ´harde´ meetgegevens, zoals reizigerspunctualiteit, zitplaatskans en aandeel in de (totale) mobiliteit in ons land."

Ook in de Tweede Kamer is er een roep om de concessie eisen aan te scherpen. Minister Eurlings onderschrijft dit en noemt het een belangrijke randvoorwaarde voor het uiteindelijk te nemen besluit over de onderhandse gunning.