fbpx
Foto: (c) DB

Ministers tekenen voor Europees goederenverkeersnetwerk

Tien Europese ministers voor Transport hebben maandag 14 juni in Rotterdam de “Rotterdam Declaration of the Ministers on Rail Freight Corridors” getekend voor de ontwikkeling van een gecoördineerd trans-Europees goederenverkeersnetwerk. Daarnaast zijn er in het Europees parlement regels vastgelegd voor het beheer van internationale corridors.

De ondertening van de verklaring van Rotterdam én de goedkeuring van de “European rail network for competitive freight” door het Europees parlement zijn de vrucht van een werk dat al verscheidene jaren aan de gang is. Beide initiatieven zijn een mijlpaal voor de lidstaten en de Europese infrastructuurbeheerders die de ontwikkeling van een gecoördineerd en geharmoniseerd netwerk van grensoverschrijdende corridors aanmoedigen.

Deelnemende landen
Met de “Rotterdam Declaration of the Ministers on Rail Freight Corridors” bevestigen de Belgische, Tsjechische, Franse, Duitse, Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse, Poolse en Zwitserse ministers voor Transport hun ambitie om te investeren in de kwaliteit van de Europese corridors voor goederenverkeer, hun benadering te harmoniseren en rationaliseren en samen te werken aan hun gezamenlijke ontwikkeling. 

Regels Europees Parlement
Het voorstel tot Europese reglementering “European rail network for competitive freight” is goedgekeurd door het Parlement maar moet nog een aantal etappes afleggen alvorens in voege te treden, vermoedelijk eind november.

De “European rail network for competitive freight” legt de definitie en de karakteristieken vast voor negen Europese corridors, regels om ze te beheren, te selecteren, organiseren en om eventuele nieuwe corridors te creëren.