fbpx

Mobility Card: één mobiliteitskaart voor alle reizen

22 okt 2014 14:12

Waar consumenten bijna alleen bij NS treinkaartjes kunnen kopen, is er op de zakelijke markt een heuse concurrentiestrijd gaande. Zo kan de zakelijke reiziger niet alleen terecht bij NS Zakelijk (bekend van de NS-Business Card), maar ook bij bijvoorbeeld Radiuz, XXimo, Iris-OV en Mobility Mixx. Mobility Mixx wist met haar Mobility Card zelfs de Europese aanbesteding van de Rijksoverheid te winnen. Wat is het succes achter een partij als Mobility Mixx? Een interview met directeur Paul Wessels.

Allereerst. Wat is de Mobility Card? Kun je het vergelijken met een regulier treinkaartje?
“Nee. De Mobility Card is een mobiliteitskaart voor alle zakelijke reizen. Het is een zakelijke OV-chipkaart waarmee werknemers kunnen reizen in de trein, stads- en streekvervoer maar ook waarmee de OV-fiets, taxi of deelauto kunnen reserveren. Zij reizen op rekening, de werkgever ontvangt aan het eind van de maand een gedetailleerde factuur. ”

Hoe is de Mobility Card ontstaan?
“Het principe voor één mobiliteitskaart voor alle zakelijke reizen werd medio 2001 gelanceerd door door Connexxion, maar Mobility Mixx liep toen de tijd te ver vooruit. Bedrijven zagen het voordeel nog niet van één mobiliteitskaart en waren gewend om alleen de traditionele abonnementen te kopen. Daarom werd Mobility Mixx in 2003 verkocht aan Leaseplan, de huidige eigenaar.Voor LeasePlan bood het mogelijkheden om meer aan te bieden dan alleen de leaseauto.”

Werd de kaart na de verkoop een succes?
“Niet direct. Pas in 2007 zagen we een stevige groei ontstaan. Meer werkgevers wilden mobiliteit anders organiseren, om kosten te reduceren maar ook MVO kwam in steeds meer organisaties centraal te staan. We raakten toen in een stroomversnelling. Een paar jaar later wilden we met de Mobility Card aanhaken op de OV-chipkaart. Maar dat kon toen nog niet omdat er voor partijen als Mobility Mixx nog geen plek was binnen het OV-chipkaartsysteem. Die plek was er alleen voor vervoerders. NS Zakelijk daarentegen, had ondertussen haar kaart wel al van een OV-chip voorzien. Terwijl wij stilstonden, kon NS vooruit. Dat was erg frustrerend. Gelukkig wisten we de meeste bestaande klanten te behouden en konden we uiteindelijk toch deelnemen aan het OV-chipkaartsysteem.”

Hoeveel mensen gebruiken tegenwoordig de kaart?
“We zijn de laatste jaren hard gegroeid. Meer dan honderddertigduizend mensen hebben via hun werkgever nu een Mobility Card. De groei komt mede doordat wij een Europese aanbesteding van de Rijksoverheid wisten te winnen. Voor de hele Rijksoverheid verzorgen wij nu de mobiliteitskaarten.”

Waarom koos de Rijksoverheid voor Mobility Card? Immers NS kan vast een veel lagere prijs dan u bieden.
“Prijs was een aspect, maar niet het belangrijkste. We hebben de aanbesteding gewonnen op kwaliteit en services. We hebben heel goed gekeken naar wat de Rijksoverheid wilde, en daar ons bod op afgestemdZo bieden we naast de kaartook gebruikersondersteuning en bieden we de tools voor meer inzicht in reisgedrag en –kosten.

Biedt u dezelfde abonnementen die vervoerders bieden, of heeft u eigen abonnementen?
“Bij ons reizen de kaarthouders op rekening; alleen de daadwerkelijke ritten worden in rekening gebracht en de werkgever ontvangt maandelijks achteraf een factuur. In de daluren kunnen we twintig procent korting bieden op treinreizen. Mobility Mixx biedt geen abonnementen op de Mobility Card. Wij willen dit graag, maar vervoerders houden dat graag exclusief bij henzelf. Ze hebben daarmee een aanzienlijke machtspositie.”

U kunt niet de abonnementen aanbieden die vervoerders hebben. Is de Mobility Card dan wel aantrekkelijk?
“Jazeker, want het ‘betalen naar gebruik’ is voor de werkgever vaak een goedkopere oplossing. . Van oudsher kreeg een werknemer een leaseauto, een reiskostenvergoeding of een (traject)abonnement. Maar je ziet tegenwoordig dat werknemers een veranderend reispatroon laten zien. Ze werken soms thuis, nemen soms de trein en willen soms met de auto. Dan is een OV-abonnement vaak te duur en sluit een mobiliteitskaartveel meer aan bij de wensen van de werknemer en werkgever. Uiteraard is het wel zo dat het mogen aanbieden van abonnementen onze propositie nog sterker zou maken. Voor sommige werknemers blijft een abonnement goedkoper. In die gevallen kunnen we dat niet zelf bieden, maar we kunnen het wel voor de werkgever regelen en de administratieve afhandeling naar de vervoerder verzorgen. Zo heeft de werkgever maar één aanspreekpunt.”

Eén van onze lezers gaf aan twee OV-chipkaarten te hebben. Eén voor een NS-abonnement en één voor de Mobility Card. Is dat niet raar?
“Dat komt doordat wij van NS helaas geen NS-abonnementen mogen aanbieden. Een medewerker die bijvoorbeeld een trajectabonnement nodig heeft, ontvangt dan een aparte NS-kaart voor de reizen op dat specifieke traject. Voor al de overige reizen dient dan onze Mobility Card te worden gebruikt. Een zeer ongelukkige situatie die door ons niet is te veranderen. Het komt helaas zelfs voor dat mensen drie OV-chipkaarten hebben: ook nog één voor privéreizen”.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de Mobility Card?
“We willen verder groeien. We steken daar veel energie in en alternatieve mobiliteitsoplossingen en deze worden gelukkig steeds bekender. We merken wel dat werkgevers vaak nog behoorlijk traditioneel zijn in het omgaan met de zakelijke mobiliteit van hun werknemers, al zie je daar langzaam een verandering in.”