fbpx

Nieuwe CAO bij RET: iets meer salaris

25 feb 2015 16:58

tag

De Rotterdamse stadsvervoerder RET en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Partijen zijn een salarisverhoging overeengekomen van 1,5% per 1 februari 2015. Verder kunnen de werknemers een tegemoetkoming voor de verhoogde ziektekosten verwachten.

RET-directeur Pedro Peters is tevreden over het akkoord: "Binnen de zeer beperkte beschikbare financiële ruimte in deze tijden is er weinig ruimte voor werkelijke salarisstijging. Wij zijn blij dat het ons gelukt is om onze medewerkers desondanks een verhoging van 1,5% te bieden zodat in ieder geval de inflatie gecompenseerd wordt."

Door de herziening van het pensioenstelsel zijn de door de werkgever af te dragen pensioenpremies per 1 januari 2015 verlaagd. Deze verlaging betekent voor de RET in vergelijking met 2014 een lagere afdracht van premies van 0,8% van de loonsom. De RET en de bonden zijn overeengekomen deze verlaging ten gunste van de medewerkers te gebruiken voor een verhoging van de tegemoetkoming in de ziektekosten. RET-medewerkers krijgen vanaf 1 februari 2015, afhankelijk van hun salarisschaal €50,- of €37,50 bruto per maand als tegemoetkoming in de ziektekosten. De tegemoetkoming bedroeg tot nu toe €10,- voor alle medewerkers, ongeacht de salarisschaal.