fbpx

NS presenteert plannen voor alternatieve Fyra

De Nederlandse Spoorwegen hebben drie varianten voorgelegd aan staatssecretaris Mansveld als oplossing voor de Fyra-problematiek. Medio 2015 verwacht NS de meeste beloofde frequenties te kunnen waarmaken. Aan het einde van de concessieperiode (medio 2022) verwacht NS de afgesproken reistijden overal te kunnen realiseren. 

Maar op de korte tot middenlange termijn blijft het behelpen. Wel gaat de intercity Den Haag – Brussel na de zomer vaker rijden (10x per dag, in plaats van 8x per dag). In 2014 hoopt het spoorbedrijf de frequentie verder te kunnen ophogen naar één trein per uur (16x per dag). 

Bestaande hogesnelheidstreinen
NS is in gesprek om bestaande hogesnelheidstreinen over te kopen. Van wie en hoeveel is onduidelijk. Op korte termijn moet duidelijk worden of dit gaat lukken. Als dat lukt zullen die treinen ingezet gaan worden op de treinverbinding Amsterdam – Brussel, en mogelijk ook binnen Nederland. Het kost echter wel 3 tot 4 jaar om dat materieel geschikt en toegelaten te krijgen op de HSL. Als het niet lukt om bestaande hogesnelheidstreinen over te kopen, zal het wachten zijn op nieuw materieel. Dat zal dan medio 2020 – 2022 in gaan stromen.

Locomotieven
In de tussentijd moeten bestaande langzamere treinen gaan rijden via de hogesnelheidslijn. Dat gebeurt nu al tussen Amsterdam en Breda, maar dat zou dan ook gaan gebeuren tussen Amsterdam en Brussel. O
m dat mogelijk te maken moeten bestaande locomotieven (type Traxx) een software-update krijgen en toegelaten worden op het Belgische hogesnelheidsspoor. Dat zal echter zo´n 18 tot 24 maanden in beslag nemen. Kort nadat de Fyra is stilgezet, is dat proces echter al in gang gezet.

Internationale treinen
In de voorkeursvariant gaan er uiteindelijk 22 hogesnelheidstreinen rijden vanuit Amsterdam richting Brussel. Daarvan moeten er twee per dag doorgaan naar Londen (Eurostar), twee naar Lille en negen naar Parijs (Thalys). Tussen Antwerpen en Breda komen er uiteindelijk ook acht treinen te rijden. Die treinen gaan mogelijk door naar Eindhoven. Behalve de hogesnelheidstreinen blijven er in de voorkeursvariant ook intercity´s rijden naar Brussel. Het moet dan gaan om een verbinding Den Haag – Brussel, 8 tot 12x per dag.

Binnen Nederland
Binnen Nederland veranderen de plannen weinig. Tussen Amsterdam en Rotterdam moeten er uiteindelijk 4 treinen per uur gaan rijden. Dat moet medio 2015/2016 geraliseerd worden, met behulp van locomotieven met rijtuigen. Op termijn – medio 2022 – moeten er nieuwe intercitytreinen instromen die 200 kilometer per uur kunnen rijden. Vanaf dat moment zullen er intercity´s Den Haag – Eindhoven via de hogesnelheidslijn gaan rijden.

Samenvatting eindbeeld voorkeursvariant:

  • 22x per dag een hogesnelheidstrein richting Brussel (200 tot 300 km/u)
    • waarvan 2x per dag doorgaand naar Londen
    • waarvan 9x per dag doorgaand naar Parijs
    • waarvan 2x per dag doorgaand naar Lille
  • 8 tot 12x per dag een intercity Den Haag – Brussel via het normale spoor (140 km/u)
  • Ieder kwartier een binnenlandse hogesnelheidstrein Amsterdam – Rotterdam, waarvan de helft doorgaand naar Breda (200 km/u)
  • 2x per uur een intercity Den Haag – Eindhoven via de HSL (200 km/u)

Andere varianten
In de andere varianten rijden er iets meer hogesnelheidstreinen, maar rijden er geen intercity´s naar Brussel. Eén variant is gelijk aan de oorspronkelijke plannen. Een derde variant gaat uit van 8 hogesnelheidstreinen Amsterdam – Brussel en 8 hogesnelheidstreinen Den Haag – Brussel. NS heeft tot 1 oktober de tijd om de plannen verder uit te werken.