fbpx

Opnieuw verbetering baanwerkersveiligheid

17 jun 2010 10:57

De naleving van de regels om de veiligheid voor baanwerkers en spoorverkeer te borgen is in 2009 opnieuw toegenomen naar 73%. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). In 2007 en 2008 waren de nalevingpercentages nog 60% en 71%.

In 2009 hield de IVW in totaal 75 inspecties. Hiervan voldeden 55 aan alle eisen die gesteld worden voor de directe veiligheid van het spoorverkeer en baanwerkers. In 16 situaties was er sprake van een reële kans op een mogelijk veiligheidsincident. In deze gevallen zijn er oplossingen aangedragen door de sector of zijn er bestuurlijke maatregelen genomen door de IVW. In 11 gevallen is er een waarschuwingsbrief verzonden naar de betrokken bedrijven.

Ondanks de verbetering van de afgelopen jaren is volgens IVW de naleving nog steeds te laag. Zo zijn de schriftelijke instructies nog onvoldoende en in het bijzonder die voor het werken met persoonlijke waarneming. Bij Persoonlijke Waarneming worden baanwerkers die zich in een in dienst zijnd spoor bevinden gewaarschuwd door een veiligheidsman voor naderend treinverkeer. Als zij naast een in dienst zijnd spoor werken worden zij gewaarschuwd door een grenswachter zodra zij in een risicogebied komen.

De inspecties baanwerken wordt in 2010 voortgezet in een vernieuwde vorm. Dan zullen ook de arbeidsomstandigheden van de werknemers worden getoetst aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.