fbpx

Rechtszaak over doorgespeelde reisgegevens studenten

22 aug 2017 10:24

De reisgegevens van minstens tientallen studenten zijn dit jaar door Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, aan het ministerie van Onderwijs doorgespeeld. Dat gebeurde op verzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), die onderzoekt of studenten frauderen met de basisbeurs door foute informatie op te geven over hun woonadres. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag.

De  rechter heeft Duo op de vingers getikt vanwege het opvragen van de reisgegevens. Duo legt zich daar niet bij neer, en gaat in beroep bij de  Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter. Gedurende het beroep vraagt Duo geen nieuwe reisgegevens meer op. Duo vraagt de reisgegevens op als nieuw wapen om frauderende studenten te snappen. Studenten kunnen soms een hogere beurs krijgen als ze uitwonend zijn. Bij een aantal studenten denkt Duo dat ze thuis wonen, terwijl ze een uitwonende beurs krijgen. Bij die studenten heeft de dienst reisgegevens opgevraagd.

De dienst benadrukt dat gegevens niet willekeurig worden opgevraagd, en dat er sprake is van een risicoprofiel.  Normaal gesproken speelt Translink alleen reisgegevens door na tussenkomst van een officier van justitie. Daar is hier vanaf geweken. Het ging om vijf a tien verzoeken per week. Al in mei oordeelde de bestuursrechter de privacyregels overtrad, maar de zaak is toen buiten de publiciteit gebleven.

0 0 stemmen
Artikel waardering
13 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
dries molenaar
6 jaren geleden
Antwoord aan  J.W.Hoogervorst

Duidelijk een nuttige inzet van de gegevens. Merkwaardig dat vooral criminelen in opleiding zich bij de gemeenschap beroepen op privacyrechten terwijl ze diezelfde gemeenschap benadelen met hun financiële diefstalopzetjes.

Johan
6 jaren geleden
Antwoord aan  dries molenaar

Beste Dries, Er staat ook in het artikel wat het probleem is. Het probleem is niet zozeer het doorspelen van de reisgegevens, maar dat het gebeurde zonder tussenkomst van de officier. De officier is er onder andere om te beoordelen of er voldoende verdachtmaking om een zaak verder te zetten is. Zonder de ovj ertussen functioneert de rechtstaat niet en wordt misschien de privacy van onschuldigen geschonden. Het bezwaar is dus niet dat het gebeurde maar dat het gebeurde zonder tussenkomst van de ovj.

dries molenaar
6 jaren geleden
Antwoord aan  Johan

Duo heeft zelf opsporingsbevoegheid en hoeft niets aan een OvJ te vragen. In hoger beroep zal dit ook blijken.

Annemiek
6 jaren geleden
Antwoord aan  dries molenaar

Nee, DUO heeft geen opsporingsbevoegdheid. Het is daarvoor aangewezen op samenwerking met overheidsdiensten die die bevoegdheid wel bezitten. Zo betaalt DUO gemeenten voor het doen van huisbezoeken op basis van afgeronde dossiers. In dit geval mocht DUO de gegevens wel aan Translink vragen, maar mocht Translink de gegevens niet verstrekken. Translink had de gegevens uitsluitend mogen verstrekken als het daartoe gedwongen werd. Een fatsoenlijk bedrijf verstrekt persoonsgegevens van klanten niet op bevel van de OvJ, maar laat de boel toetsen door de rechter. Bovendien stelt een fatsoenlijk bedrijf betrokkene op de hoogte op het moment dat gegevens die cliënt haar heeft toevertrouwd worden opgevraagd.

F.F.W. Beijerling
6 jaren geleden

Mij dunkt, dat indien het verstrekken van bedoelde inderdaad gegevens indruist tegen de privacy regelgeving/wetgeving, die regelgeving/wetgeving onverwijld moet worden geamendeerd.

F.F.W. Beijerling
6 jaren geleden
Antwoord aan  F.F.W. Beijerling

Mijn verontschuldiging woor de woordenmix in mijn eerdere reactie. De attentieve lezer(es) zal begijpen wat er zoe hebben moeten staan.

F.F.W. Beijerling
6 jaren geleden
Antwoord aan  F.F.W. Beijerling

En het blijkt maar weer, dat ik toe ben aan een nieuw brilletje …

Johan
6 jaren geleden
Antwoord aan  F.F.W. Beijerling

Een vergelijkbare opmerking als bij Dries, je wilt dus de rechten die normaal bij de Officier van Justitie liggen, en die daar ook gewoon voor is toegerust, verder brengen naar andere instanties, zoals DUO? Dan kom je heel snel op een glijdende schaal, voor je het weet heeft zelfs de proppenprikker van de gemeentereiniging het recht alles van U in te zien, in een rechtstaat hebben we volgens mij een openbaar ministerie om te beoordelen of er voldoende verdachtmaking is, om over te gaan tot vervolging, om een huiszoeking te doen, of om toegang te krijgen tot gegevens die normaal door de privacy zijn beschermt, een rechter om te beoordelen of iemand daadwerkelijk schuldig is, en uitvoerende instanties als de politie en DUO om onderzoek te doen. Nogmaals het probleem is niet zozeer het opvragen van de gegevens, maar dat het gebeurd buiten de officier om. Minder mooie woorden als U, wel meer inhoud.

Annemiek
6 jaren geleden
Antwoord aan  Johan

Eens! De fout zit hier naar mijn mening bij Translink. Dit bedrijf verwerkt persoonsgegevens met een bepaald doel en uitsluitend voor dat doel geven gebruikers van de OV-chipkaart toestemming voor het gebruik van hun gegevens. Meewerken aan de vermeende opsporingsbevoegdheid van DUO, behoort niet tot de gestelde doelen. Translink moet daar dus ook niet aan meewerken en gewoonweg weigeren gegevens te verstrekken, behalve als zij daartoe wordt gedwongen door justitie. Zoals het ook in hun privacyreglement is opgenomen en zoals iedere fatsoenlijke ondernemer zou handelen. Als DUO denkt een zaak te hebben tegen iemand, dan moet het zelf maar zorgen dat het bewijsmateriaal rondkomt. Andere ondernemers hoeven daar niet kritiekloos aan mee te werken, zoals Translink heeft gedaan.

dries molenaar
6 jaren geleden
Antwoord aan  Annemiek

Mevrouwtje is zelf student en pleit voor eigen parochie. Duo heeft opsporingsbevoegdheid en kan met gegevens van de verstrekte OV kaart fraude vaststellen. Dat is juist heel goed, criminele studenten en hun meewerkende ouders dienen geneutraliseerd te worden. Dit moet veel meer gebeuren. Overigens is het hele studenten OV een grote miskleun en steen om de nek geworden voor NS. Alles dankzij Pim Fortuyn waar hij al liet totaal ongeschikt te zijn voor leidinggevend werk.

Annemiek
6 jaren geleden
Antwoord aan  dries molenaar

Ik ben geen student. DUO heeft GEEN (!!!) opsporingsbevoegdheid. Zonder studentenreisproduct is NS niet in staat een dienstregeling uit te voeren zoals die nu bestaat. Het zou drastisch in de frequenties moeten schrappen en de aanschaf van nieuw materieel zou op de nog langere baan moeten.
.
Translink is een private partij, die mede omwille van haar eigen betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, persoonsgegevens van haar cliënten koste wat kost dient te beschermen. Het opvragen van de gegevens is net zo’n zwaar middel als het opvragen van banktransacties of aankoopgegevens van bijvoorbeeld een winkel. DUO beschikt niet over primair bewijs tegen de studenten, maar er is slechts een risicoprofiel. Geen primair bewijs betekent geen toestemming van de OvJ om subsidiair bewijs te vergaren. DUO gaat zelfs nog een stapje verder, door middels een vals beroep op de AWB, bewijs dat subsidiair zou moeten zijn als primair bewijs te vergaren… Gelukkig leven we in een rechtsstaat en worden persoonsgegevens van mensen beschermd door de wet. Als je fraude wilt aantonen door je zelf niet aan de wet te houden, ben je zelf net zo fout.

Antje
6 jaren geleden

Merkwaardig, aanstaande hoger opgeleiden met hoger opgeleide ouders malverseren en in plaats van onschuld is de verdediging dat de vervolger onrechtmatig gegevens, die wel kloppen, verkregen zou hebben. Zo zien wij hoe de hazen lopen. Lock-em-up. Hoe dom is men ook om gewoon met de OV-kaart van de gemeenschap te reizen tijdens het bedriegen. Overigens is de administratie slechts een start, uiteindelijk zal men toch op bekentenis gepakt worden.