fbpx

Rekenkamer onderzoekt toezicht op GVB

20 jun 2012 11:41

De Rekenkamer Amsterdam gaat het toezicht op het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB onder de loep nemen. Een motie met dit verzoek van CDA en GroenLinks werd woensdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De rekenkamer geeft hier zeer waarschijnlijk gehoor aan.

De toezichthouder, de raad van commissarissen, onthief ruim een week geleden twee directeuren uit hun functie. De directeuren hebben binnen het bedrijf een nieuwe functie aangeboden gekregen. De directeuren moesten aftreden nadat uit onderzoek was gebleken dat ze de interne regels van het bedrijf structureel aan hun laars lapten. Ook verdienden ze meer dan de balkenendenorm. Voor fraude werd geen bewijs gevonden.

Iets daarvoor was commissaris Jan Westerhoud al opgestapt vanwege de berichtgeving over vermeende fraude bij het GVB. Omdat hij langdurig bij het bedrijf heeft gewerkt, vond hij het zuiverder om anderen daarop te laten reageren.

Woensdag bleek dat ook de voorzitter van de raad van commissarissen, Aad Veenman, wordt vervangen. De termijn van Veenman is verstreken, en hij heeft tegenover verkeerswethouder Caroline Gehrels aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Hij trok daarbij het boetekleed aan over onder meer de bonussen van 85 duizend euro die de commissarissen aan de twee directeuren hadden toegekend over een periode van een kleine twintig maanden. .

Donderdag wordt overlegd met burgemeester Eberhard van der Laan en Gehrels over de salariskwestie en over het verbeterplan dat het GVB heeft opgesteld. In juli wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden, die een opvolger voor Veenman moet aanwijzen. De gemeente is de enige aandeelhouder van het GVB, dat sinds het vertrek van Westerhoud nog vier commissarissen telt.