fbpx

Vooral meer korte storingen in 2015

12 jan 2016 17:50

Uit statistieken van Rijdendetreinen.nl blijkt dat er in 2015 meer storingen richting reizigers werden gecommuniceerd. In 2014 werden 2475 storingen gemeld. In 2015 is dat aantal gegroeid met 466 naar 2941. Er waren vooral meer storingen die een uur of korter duurder. 

In 2014 waren er 811 storingen die minder dan een uur zichtbaar waren in de reizigerscommunicatie. In 2015 waren dat er 1134: een toename van 323 storingen. Extreem lange storingen, die 1 dag of langer duurden, kwamen volgens Rijdendetreinen.nl juist veel minder vaak voor. In 2014 werden er 25 van dat soort storingen door Rijdendetreinen.nl geregistreerd, in 2015 was dat gehalveerd naar 12.

Vooral rond Schiphol waren er veel problemen. Rijdendetreinen.nl kende de meeste storingen toe aan het traject Schiphol – Utrecht (174). In 2014 waren dat er nog 96. Toen stond dit traject op de tweede plek met de meeste storingen, net als in 2013. De top vier slechtste trajecten zijn allemaal rond Schiphol; op de vijfde plek eindigt de HSL Breda – Rotterdam.

Rijdendetreinen.nl slaat alle storingsmeldingen op die NS op haar website communiceert. Volgens Treinreiziger.nl geven de cijfers een algemeen beeld maar kunnen er afwijkingen zijn met de realiteit. Soms kan één storing in de cijfers meetellen als meerdere storingen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als in eerste instantie de verkeerde oorzaak wordt ingevuld en als dit later hersteld wordt. Zie ook onze toelichting op een eerdere analyse die we in 2013 uitvoerden op basis van gegevens van Rijdendetreinen.nl.

Uit de cijfers wordt niet duidelijk hoeveel treinen door de storingen worden opgeheven. Dergelijke cijfers werden in november voor het eerst verstrekt aan Treinreiziger.nl.