fbpx

Goederentreinen met gevaarlijke stoffen voldoen regelmatig niet aan regels

02 sep 2013 18:40

In 2012 heeft de inspectie 632 controles uitgevoerd naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor. Daarbij bleek 15% van de gecontroleerde transporten niet te voldoen aan de voorschriften. Zo hadden zij verkeerde documentatie, onjuiste kenmerking en etikettering van reservoirwagens en kwamen er gevaarlijke stoffen vrij (druppellekkages).

In totaal zijn bij deze controles 81 processen-verbaal opgemaakt. Dat melt de Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) in haar eerste jaarverslag.

Vervoerdocumenten
Mede naar aanleiding van de ethanolbrand op het rangeerterrein Kijfhoek in 2011 heeft de inspectie in 2012 met extra aandacht gekeken naar de naleving van vervoerdocumenten en het laten staan van staan van reservoirwagens met gevaarlijke stoffen. Op dit gebied zijn er 31 controles uitgevoerd, in 20% van de situaties was er iets niet in orde. Daarvoor heeft de inspectie zes keer een proces verbaal opgemaakt.

Informatie
Uit het eerdere onderzoek naar de veertig spoorwegemplacementen is gebleken dat beheerders veel moeite hadden om informatie aan te leveren over treinen met gevaarlijke stoffen. Deze informatie was ook vaak niet volledig of juist. De inspectie heeft in 2011 alle betrokkenen een last onder dwangsom opgelegd. Ondertussen zijn er maatregelen genomen die hebben geleid tot een verbeterde naleving van deze informatie, zo stelt de inspectie.

STS-passages
In het jaarverslag wordt er verder op gewezen dat treinen nog steeds te vaak een rood sein passeren (STS-passages). De bedoeling was dat al in 2010 het aantal STS-passages in vergelijking met 2003 (toen 265 maal) gehalveerd zou zijn. Dat doel is in 2012 niet dichterbij gekomen, want het aantal STS-passages is juist toegenomen van 155 in 2011 naar 173 in 2012. Dat komt doordat goederentreinen vaker een stoptonend sein passeren, reizigerstreinen doen dat juist minder vaak.