fbpx

BAM Rail start ontvlechten van spoor bij Utrecht

03 jun 2013 13:47

Het ontvlechten van de ‘spaghetti’ aan sporen rond Utrecht is vandaag officieel gestart. ProRail heeft bouwcombinatie BAM Rail en Volker Rail de opdracht gegeven om binnen 2,5 jaar het spoor rond Utrecht te vernieuwen. De spoorbeheerder wil met de vernieuwing de doorstroming verbeteren. 

Bij de vernieuwing worden 130 wissels verwijderd, waardoor er slechts 70 wissels overblijven. Minder wissels betekent minder wisselstoringen, zo redeneert ProRail. Behalve de wisselsanering worden seinblokken (afstand tussen seinen) verkleind, waardoor treinen elkaar sneller kunnen opvolgen. Daardoor neemt de capaciteit toe. 

Veiliger
De aanpassingen zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Uit onderzoek van ProRail blijkt verder dat door de nieuwe corridors die met de vernieuwing worden gerealiseerd het spoor ook veiliger wordt doordat de kans op onbedoelde roodseinpassages verder daalt. De vernieuwingen kosten circa 130-140 miljoen euro.

Werkzaamheden
De klus rond het belangrijkste spoorknooppunt moet binnen 2,5 jaar geklaard zijn en het werk is volgens ProRail één van de omvangrijkste en meest complexe spoorprojecten ooit. Reizigers zullen in het weekend van 3 en 4 augustus voor het eerst iets merken van de werkzaamheden. Dan rijden er geen treinen tussen Utrecht en Driebergen. Ook nadien zullen op meerdere momenten geen treinen rijden op bepaalde trajecten. Daarover wordt nog overlegd met NS. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2015.

Zorgen
In een eerder stadium maakte NS zich zorgen over de plannen om wissels te verwijderen. Die zorgen heeft ProRail kunnen wegnemen. Dat geldt niet voor de zorgen van ROVER en Maatschappij Voor Beter OV. "We zijn bang dat als er straks op één spoor een trein defect staat er te weinig uitwijkmogelijkheden zijn naar andere sporen", zei woordvoerder Chris Vonk van ROVER eerder. De vereniging is niet volledig tegen het verwijderen van wissels, maar denkt dat 130 wissels verwijderen te veel is.