fbpx

Belgische treinen minder vaak door rood

09 jan 2014 21:11

In 2013 zijn er 56 treinen op de hoofdsporen van het Belgisch netwerk door het rood licht gereden in vergelijking met 75 treinen in 2012. Dit is een significante afname met 25% en in vergelijking met 2010 met bijna de helft. Dit komt onder meer door het versneld invoeren van het veiligheidssysteem TBL1+ en de verdere uitrol van het Europese veiligheidssysteem ERTMS.

In 2013 werd ook een gezamenlijk actieplan seinvoorbijrijdingen uitgewerkt door het coördinatiecentrum seinvoorbijrijdingen (“SPAD Desk”), dat eind 2012 werd opgericht, met alle betrokken actoren van de Belgische spoorwegsector. Dit plan wordt continu opgevolgd en driemaandelijks gerapporteerd aan de federale overheidsinstanties.

TBL+
Die aanpak lijkt succesvol, in combinatie met de uitrol van het automatische stopsysteem TBL1+. Dit systeem voert een automatische remming uit wanneer een trein voorbij een rood sein rijdt én wanneer een trein bij het naderen van een rood sein op 300 meter afstand sneller dan 40 km/u rijdt.

Versnelde invoer
De belangrijkste seinen zijn inmiddels uitgerust met TBL1+.Tegen eind 2015 moeten nog meer seinen zijn uitgerust met het veiligheidssysteem. Na de treinramp in Buizingen besliste ook NMBS om de installatie van TBL1+ op haar treinen versneld door te voeren, en dat al tegen eind 2013. Dat is nu voor het rollend materieel in commerciële dienst ook effectief het geval.

ERTMS
De installatie van TBL1+ is compatibel (op het gebied van hardware) met de implementatie van het Europese ERTMS. Dit systeem beschikt naast een automatische stopfunctie eveneens over een permanente snelheidsbewaking. In België is ERTMS ingevoerd op de hogesnelheidslijnen, de lijnen Brussel – Leuven en Schaarbeek – Mechelen (via Diabolo) en de Diabolospoorverbinding. Tegen eind 2022 wil Infrabel het volledige netwerk hebben uitgerust met ERTMS.

Nederland
In Nederland zal ERTMS ook worden uitgerold, maar zal dat waarschijnlijk over een langere periode worden uitgesmeerd. Op de HSL-Zuid en de Betuweroute maken treinen ook in Nederland gebruik van ERTMS. Tussen Utrecht en Amsterdam en Zwolle en Lelystad zijn de sporen weliswaar uitgerust met het nieuwe Europese systeem, maar wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit omdat de meeste Nederlandse treinen nog niet zijn aangepast aan ERTMS.

Vaker door rood
Nederland streeft ook al jaren naar minder stoptonend sein passages, maar dat gaat veel langzamer dan gewenst. In 2012 en 2013 nam het aantal treinen dat door rood rijdt zelfs weer toe. Met name goederentreinen op de Betuweroute veroorzaken de stijging.

Foto: Nederlands sein.