fbpx

ChristenUnie: Spoorlijn Breda-Utrecht beter onderzoeken

26 mrt 2010 11:24

ChristenUnie-Kamerleden Ernst Cramer en Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink trekken bij ministers Eurlings en Huizinga aan de bel over het onderzoek naar een mogelijke spoorlijn Breda-Utrecht. Het onderzoek dat bijna is afgerond, blijkt zo marginaal te zijn dat zelfs Rijkswaterstaat openlijk twijfelt of het wel voldoende is.

De ChristenUnie wil nu zo snel mogelijk een grondig onderzoek. Ernst Cramer: ,,Anders ontstaat risico voor vertraging van de verbreding van de A27 en slinken de kansen voor de spoorlijn”.

In het kader van de verbreding van de A27 wordt op verzoek van de ChristenUnie-fractie onderzocht welke maatregelen nodig zijn om een nieuwe spoorlijn in de toekomst “niet onmogelijk te maken”. Dit onderzoekt maakt onderdeel uit van de Milieueffectrapportage 1e fase van de A27. Het advies van de regionale overheden op een eerste concept is al openbaar. Hieruit blijkt dat voor de spoorlijn alleen gekeken is naar de noodzakelijke ruimtelijke reservering op een paar locaties. Er is echter nog niet gekeken naar de winst die te behalen is bij rivierkruisingen en door het iets langer of breder maken van kunstwerken voor de A27. 

A27
De verbreding van de A27 zal waarschijnlijk in 2013 starten en kost zo’n 1,5 mrd euro. Ernst Cramer: ,,Rekening houden met de spoorlijn bij dit megaproject vraagt slechts een kleine investering. Er ligt een goed advies van de commissie Nijpels, die aangeeft dat het juridisch van belang is de spoorlijn goed te onderzoeken om zo ook vertraging met de A27 te voorkomen. De minister heeft voldoende tijd gehad voor dit onderzoek en kan dus niet zeggen dat dieper onderzoek vertraging oplevert voor de A27.”