fbpx

Feiten en cijfers: NS in 2010

17 feb 2011 14:30

De Nederlandse Spoorwegen heeft haar jaarverslag over 2010 gepresenteerd. Het jaarverslag staat zoals gebruikelijk vol met feiten en cijfers. Niet alleen over de financiën, maar ook over reizigersaantallen, duurzaamheid en meer. Voor ons reden om alle intressante feiten en cijfers op een rij te zetten. Financiële cijfers zijn grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Kerncijfers NS in 2010

 • De winst is met 33 miljoen gestegen naar 149 miljoen, dat is een stijing van 28%.
 • Het aantal reizigerskilometers is echter met 16,4 miljard vrijwel gelijk gebleven.
 • Het algemeen klantoordeel daalde door problemen tijdens het winterweer licht, 75% van de reizigers geeft het bedrijf in 2010 nog een 7 of hoger. Dat was in 2009 nog 78%.

Reizigersaantallen

 • Van de 16,5 miljoen Nederlanders reisden 8,9 miljoen mensen tenminste één keer met NS. Onder hen ook Koningin Beatrix, Prins-Willem Alexander en prinses Maxima.
 • Totaal legden alle reizigers samen 16,4 miljard kilometers af, dan is 0,3% meer dan in 2009 en is gelijk aan 408.000 maal de wereld rond.
 • Ruim 1 miljoen reizigers hebben een OV-chipkaart geactiveerd voor reizen met NS. 
 • Het aantal reizigers steeg licht doordat meer studenten de trein namen. Het aantal overige reizigers nam net als in 2009 ligt af.
 • Voor 2011 verwacht NS een beperkte reizigersgroei.
 • NS telde in 2010 totaal 106,8 miljoen gebruikte vervoersbewijzen. Daarvan was 88 miljoen een papieren kaartje, 17.4 miljoen een reis via de OV-chipkaart en 1,6 miljoen per e-ticket. Het aandeel van de OV-chipkaart is 16%.
 • Dagelijks worden er 1.157.260 reizen met de trein gemaakt.
 • Tijdens het reizen vonden sommige reizigers ook hun nieuwe liefde. Volgens het jaarverslag onstonden in de trein 4.376 nieuwe romances.

Reizigersvervoer over de grens

 • Bijna 3,5 miljoen reizigers hebben in 2010 gebruik gemaakt van NS International, 14% meer dan in 2009.
 • Groei was er vooral voor Fyra en Thalys. Maandelijks groeide het aantal Fyra reizigers met 10%. De gemiddelde bezetting van Fyra bleef echter steken op 15%.
 • NS International verkocht in 2010 totaal 433.000 reizen voor de ICE.
 • Door de aswolk steeg de naamsbekendheid van NS International. In 2009 kende nog 47% van de Nederlanders het merk, in 2010 is dit gestegen naar 65%. 
 • De website van NS International had in 2010 11,1 miljoen bezoekers, 3% meer dan in 2009.
 • NS is met Abellio ook in andere landen actief. Abellio vervoert 650.000 reizigers per dag.

Duurzaamheid bij NS

 • NS kocht voor ruim 10% aan groene elektriciteit. 
 • CO2 emissie per reizigerskilometer is in 2010 met 4% verbeterd naar 35,1 gram CO2 per reizigerskilometer.
 • De doelstelling om 20% hogere energie-efficiëntie, gemeten per reizigerskilometer, te realiseren is ruimschoots gehaald. In de toekomst wil NS dit met 2% per jaar blijven verbeteren.

Punctualiteit (cijfers volgens 5 minutennorm)

 • De punctualiteit van NS daalde van 92,8% in 2009 naar 92,5%. Daarmee ligt het percentage 0,5% onder de norm.
 • In de eerste 6 weken van 2011 heeft de punctualiteit zich al hersteld. Het doorlopend gemiddelde voldoet weer aan de norm.
 • In 2010 werden fors meer Geld terug bij Vertraging-claims gehonoreerd. Van 469.954 in 2009, naar 643.086 in 2010. Er werd totaal € 6,5 miljoen gecompenseerd, 1,3 miljoen meer dan vorig jaar.
 • Over de grens behaald NS goede punctualiteitsscores. In Engeland scoort Abellio met Merseyrail een punctualiteit van 96% en Northern Rail scoort 91,2%. Ter vergelijking: toen Abellio de concessie van Northern Rail in 2004 overnam, lag de score op 83,7%.

OV-Fiets

 • NS heeft nu 5.000 OV-Fietsen, deze zijn in totaal 850.136 maal verhuurd. 
 • Daarmee is het gebruik 25% toegenomen, terwijl het aantal locaties met 15% toenam. In totaal komt 40% van de treinreizigers per fiets naar het station.
 • Op een gemiddelde werkdag wordt 500 keer een OV-fiets gehuurd.

Overige feiten en cijfers

 • Reizigers zochten in 2010 ruim 2 miljoen keer contact met de NS Klantenservice. De tevredenheid over de NS Klantenservice daalde van een 7,5 naar een 7,3.
 • Er worden steeds meer veiligheidsincidenten bij de Veiligheidscentrale gemeld. In 2009 kwamen er 46.213 meldingen binnen, in 2010 steeg dit naar 53.312.
 • 15% van de Intercity´s is inmiddels voorzien van reisinformatie en internet. Deze treinen rijden vooral op de lijnen Den Haag / Schiphol – Enschede / Groningen / Leeuwarden.
 • Bij het NS concern werkten in 2009 nog 29.505 personen, door de verkoop van Strukton Rail is dit fors gedaald naar 22.979.
 • In 2010 steeg het aantal rijtuigen voor reizigersvervoer van 2622 in 2009 naar 2830 in 2010. Het aantal dubbeldeksrijtuigen nam daarentegen af van 1242 naar 1168.
 • Gemiddeld aantal zitplaatsen voor reizigers is echter gedaald, van 217.000 in 2009 naar 201.000 in 2010.
 • De bezetting van de trein is toegenomen van 27% naar 28,3%. Gemiddeld heeft een trein 487 zitplaatsen en 138 reizigers.