fbpx

Gebruikersvergoeding voor goederentreinen sterk gestegen

09 sep 2015 23:14

De gebruiksvergoeding die goederenvervoerders in Nederland moeten betalen om het spoor te gebruiken zijn in vergelijking met omringende landen hard gestegen. Dat blijkt uit een benchmarkstudie die staatssecretaris Mansveld vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De onderzoekers concluderen dat de gebruiksvergoeding in Nederland de afgelopen tien jaar sterker is toegenomen dan in de ons omrigende landen. "Dit heeft er toe geleid dat het niveau van de standaardtarieven voor de gebruiksvergoeding in Nederland boven de standaardtarieven in België en Frankrijk ligt," schrijven de onderzoekers. De Nederlandse tarieven zijn vergelijkbaar met de Duitse tarieven, waar grote vervoerders echter wel een fikse korting krijgen.

De onderzoekers wijzen erop dat de meeste goederentreinen rijden naar bestemmingen ver over de grens. De Nederlandse gebruiksvergoeding heeft daarmee slechts beperkte invloed op de totale kosten. De meeste kilometers worden immers buiten Nederland gemaakt. 

Toch luidt branchevereniging KNV de noodklok over de Nederlandse situatie. "In 2015 betaalden vervoerders in Nederland bijna het dubbele aan ProRail voor het rijden van een trein in vergelijking met België en Frankrijk," aldus de vereniging in een persbericht.

Het verschil met de meest gebruikte routes in Duitsland is minder groot, maar voor een containertrein blijkt Nederland nog steeds 13% en vergeleken met de Betuweroute zelfs 26% duurder. KNV wijst erop dat over twaalf weken een nog groter prijsverschil dreigt. "Er dreigt nog eens 20% bij te komen," stelt KNV. Dat is het gevolg van de nieuwe ProRail-tarieven voor spoorgebruik.

KNV vreest dat het spoorvolume door de huidige situatie minder snel zal groeien. De organisatie wijst erop dat ook de prognose in de herijkte Lange Termijn Spooragenda (LTSA) naar beneden is bijgesteld. De spoorgoederenvervoerders vinden dat staatssecretaris Mansveld de problemen bagatelliseert.