fbpx

Jorritsma: Splitsing NS en ProRail is heel goed

06 jun 2012 21:26

Het is ´heel goed´ geweest dat de NS en ProRail zijn gesplitst. En de reiziger heeft het meest geprofiteerd van de verzelfstandiging van de spoorwegen, betoogde voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma (VVD) woensdag voor de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer over het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid.

Jorritsma was als minister in de jaren negentig nauw betrokken bij de verzelfstandiging van de NS. Het bedrijf is uiteindelijk geknipt in het spoorbedrijf NS en de spoorbeheerder ProRail. Momenteel gaan stemmen op om die splitsing weer ongedaan te maken. Onder meer de NS dringt daar op aan. Enkele partijen willen ProRail onderbrengen bij Rijkswaterstaat.

Splitsing nooit ongedaan maken
De splitsing is juist goed en logisch, zei Jorritsma. Voor het vervoer over de weg geldt bijvoorbeeld ook dat de wegen niet in handen zijn van de busbedrijven die er gebruik van maken. Er kunnen niettemin wel dingen worden verbeterd en verschillende bedrijfsonderdelen zouden beter kunnen samenwerken. "Maar de splitsing zou ik nooit ongedaan maken."

Reiziger centraal
Op de NS klinkt regelmatig kritiek. Volgens de oud-minister wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat de verzelfstandiging van het spoorbedrijf ertoe heeft geleid dat de reiziger veel meer centraal is komen te staan. Voor de verzelfstandiging was de NS heel erg bezig met het ´optimale gebruik´ van de overheidssubsidie. Daarna was de enige manier om geld te verdienen door veel reizigers te vervoeren.

Punctualiteit
De punctualiteit en het bedienen van klanten was voor de verzelfstandiging ´aanmerkelijk slechter´ dan daarna, aldus Jorritsma. Zij bracht nog in herinnering dat de NS het in internationale vergelijkingen helemaal niet zo beroerd doet. "Dat was daarvoor wel zo."

Netelenos
Eerder pleitte oud-PvdA-minister Netelenbos in het TV-porgamma Buitenhof om de splitsing niet ongedaan te maken. Voordat het beheer van het spoor werd geprivatiseerd was de situatie behoorlijk dramatisch, “maar dat is iedereen al lang weer vergeten”, stelde Netelenbos vorige maand in het TV-programma. Netelenbos stelde verder dat het nu soms fout gaat doordat de Kamer te veel van ProRail wil voor te weinig geld. “Als je de hele winter door wil kunnen rijden, zul je daarin moeten investeren."

(c) Treinreiziger.nl / Novum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *