fbpx

Mansveld: Kwartierdienst Valleilijn te duur

01 okt 2014 10:53

Staatssecretaris Mansveld ziet een kwartierdienst op de Valleilijn (Ede-Wageningen – Amersfoort) niet zitten. Voor een kwartierdienst zijn er aanpassingen nodig aan de infrastructuur, dat vergt een investering van 46 miljoen euro. Mansveld vindt dat te duur. Wel kan de Valleilijn  verlengd worden naar Arnhem.

Mansveld heeft naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie de kwartierdienst onderzocht. Op dit moment rijdt er al ieder kwartier een trein tussen Amersfoort en Barneveld. De provincie Gelderland wil de kwartierdienst uitbreiden tot Ede-Wageningen, en het liefst tot Arnhem.

"Alle resultaten overziend concludeer ik dat zowel het bieden van een kwartierdienst op de gehele Valleilijn als het bieden van een doorgaande verbinding naar Arnhem mogelijk zijn. Daar zijn wel aanzienlijke kosten aan verbonden. Voor de Kwartierdienst op de Valleilijn, voor de meest kansrijke variant, bedragen die circa 46,6 miljoen euro (inclusief btw" schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

Ze wijst er ook op dat de jaarlijkse exploitatiekosten van de lijn met 1 miljoen euro stijgen als er een kwartierdienst wordt geboden. Het doorrijden naar Arnhem kan bij de huidige dienstregeling 2x per uur zonder extra investering. Wel ontstaan er risico´s met betrekking tot de robuustheid, schrijft Mansveld. 

Mansveld komt tot de conclusie dat de baten/kosten-ratio negatief uitvalt. Voor Mansveld is er dan ook geen aanleiding om een extra bijdrage te overwegen voor de lijn. Ze wijst erop dat de provincie Gelderland als concessieverlener verantwoordelijk is voor de lijn.

De reizigersgroei op de Valleilijn is hoger dan in 2008 geprognotiseerd waardoor reizigers op enkele treinritten in de ochtendspits soms langer moeten staan of zelfs achterblijven. Het gaat volgens het onderzoek op zo´n 48 reizigers per dag in 2014, dat kan in de toekomst oplopen naar 300 (2020). Volgens het onderzoek kan die problematiek aanzienlijk verlicht worden door maatregelen waardoor reizigers de spits zullen mijden.