fbpx

Minder OV-bussen in Nederland

24 nov 2013 18:20

Het aantal stads- en streekbussen dat in Nederland rondrijdt, daalt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het er sinds 2010 zo’n 570 minder, volgens anderen is de daling kleiner. Volgens het CBS, dat zich baseert op kentekenregistratie, reden er in 2012 nog 6326 bussen rond voor openbaar vervoer.

Volgens ING en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV) zijn het er iets meer dan 5000.
De drie zijn het er in ieder geval over eens dat het aantal daalt, terwijl het aantal passagiers stabiel blijft. De resterende lijnbussen rijden dan ook meer kilometers. Woordvoerders van het KPVV, ING en Connexxion denken dat het te maken heeft met het schrappen van lijnen op het platteland en het intensiveren van het busvervoer in stadsregio’s.
Combinaties

Bezuinigingen
Buslijnen worden gecombineerd, waardoor er minder bussen hoeven te rijden, aldus het KPVV. Bovendien worden er langere bussen ingezet, waardoor er minder nodig zijn, vult ING aan. ´´In Groningen en Drenthe is er echt bezuinigd´´, aldus de KPVV.

Concessies
Het efficiëntere vervoer, waarbij overlappende routes worden opgeheven en in buitengebieden bussen plaatsmaken voor andere vervoermiddelen, wordt geregeld in zogenoemde concessies. In Nederland zijn er 19 ´aanbestedende ov-autoriteiten´ die eens in de zoveel tijd een aanbestedingsprocedure starten voor het busvervoer in een regio.

Zeshonderd nieuwe bussen
Het kan zijn dat een nieuwe vervoerder dan (een deel van) de oude bussen overneemt. Maar een nieuwe vervoerder kan ook verplicht worden om nieuwe bussen in te zetten, die voldoen aan bepaalde eisen. Zo kan het verplicht zijn een deel van het bussenpark op aardgas of elektriciteit te laten rijden. Per jaar worden er in Nederland zo’n 600 nieuwe bussen aangeschaft, zo staat in een rapport van ING. Dat betekent automatisch dat andere bussen van de weg verdwijnen.

Kapitaalvernietiging
´´De oude bussen worden dan opgeslagen, want er worden nieuwe bussen geëist. Dat is een vorm van kapitaalvernietiging. Er wordt wel gezocht naar oplossingen. Ze worden ingezet als pendelbussen of naar het buitenland verscheept´´, aldus Connexxion.

Oost-Europa
Voorheen waren Oost-Europese landen geïnteresseerd in Nederlandse afdankertjes, maar die tijd is voorbij. ´´Ook die landen willen nieuwere bussen, dus gaan de oude Nederlandse wagens nog verder weg’, legt een woordvoerder van ING uit.

(c) ANP