fbpx

Nieuwe spoorlijn Breda-Utrecht rendabel

Goudappel Coffeng en Koninklijke BAM Groep hebben een gedetailleerde onderbouwing gepresenteerd voor aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen Breda en Utrecht.

In het rapport worden nut en noodzaak van de spoorlijn nader onderbouwd met een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten. Ook is nader ingegaan op de inpassing in de procedure voor de verbreding van de A27, de wijze van financiering van de spoorverbinding en de uitvoeringsmethode.
De resultaten laten aldus Goudappel Coffeng zien dat de investering in de spoorverbinding maatschappelijk nuttig is. De investeringen kunnen daarbij aanzienlijk lager uitvallen als wordt uitgegaan van een integraal ontwerp voor de A27-corridor van weg en spoorverbinding. De aanleg daarvan is mogelijk zonder vertraging op te leveren voor de A27. ‘Door bij de verbreding al rekening te houden met de komst van de spoorlijn kan de A27 robuust en toekomstvast worden uitgevoerd en kan de aanleg sneller worden gerealiseerd met minder verstoringen tijdens de bouw. Door een slimme wijze van uitvoeren en aanbesteden, kan de benodigde omvang van de voorinvestering, die voor 2020 ten behoeve van de spoorlijn moeten worden gedaan, beperkt worden gehouden’, aldus het rapport.

Vorig jaar was er nog de nodige discussie met onderzoekinstituut KIM  over de verkeersmodellen die werden gebruikt bij de prognoses voor de spoorlijn.

(c) www.verkeersnet.nl