fbpx

Onderhandelingen gebruiksvergoeding spoor opgeschort

De spoorgoederenvervoerders hebben vrijdag besloten om het overleg met ProRail in de zogenaamde Stuurgroep Gebruikersvergoedingen op te schorten. Volgens de spoorvervoerders moet er eerst duidelijkheid komen over de randvoorwaarden.

Jaarlijks onderhandelen de vervoerders met ProRail over de exacte tarieven op basis van de kaders die ieder jaar gesteld worden in de Netverklaring. Dit jaar werden deze onderhandelingen op 23 juli doorkruist door een besluit van de Autoriteit Consument en Markt. Dit besluit verplichtte ProRail tot aanpassing van de tarieven, waardoor sommige tarieven voor de goederenvervoerders netto tot 58% hoger worden. Ook geeft ProRail aan dat zij geen verdere onderhandelingsruimte heeft gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Eerder deze week verscheen al een benchmark waaruit bleek dat het Nederlandse spoor aanzienlijk duurder is dan in België en Frankrijk. Goederenvervoerders betalen in Nederland bijna het dubbele dan in die landen. 

Ook de Nederlandse Spoorwegen zijn niet blij met de hoge kosten van het gebruik van het spoor. "We maken bezwaar tegen de rekenmethode waardoor onze treinen hoger belast worden. Deze methode is niet voor iedereen gelijk. Als we niet oppassen kan dit leiden tot een duurder treinkaartje. Dat willen we voorkomen en daarom maken we bezwaar. We willen toe naar een rekenmethode waar iedereen zich in kan vinden," aldus de woordvoerder van de NS eerder deze week.