fbpx

Openbaar vervoer sterk in de verkeerde markt

01 apr 2009 16:26

Het openbaar vervoer heeft een sterke positie bij verplaatsingen tussen de centra van stedelijke gebieden. Maar dan gaat het juist om relatief kleine aantallen. Bij alle andere typen verplaatsingen zijn de auto danwel lopen/fietsen dominant.

Dit zegt het onderzoekinstituut KIM die in het kader van de uitwerking van de Nota Mobiliteit onderzocht hoe de vervoersvraag per regio’s verschilt, en wat de wisselwerking tussen verschillende modaliteiten is.

Het aandeel van het OV in de totale mobiliteit is 5 (verplaatsingen) respectievelijk 11 (afgelegde kilometers) procent. In Randstedelijke regio’s ligt dit hoger, in verreweg de meeste regio’s buiten de Randstad lager.

Verplaatsingen tussen de centra van stedelijke gebieden zijn relatief schaars. Het OV heeft daar een sterke positie. Op alle andere typen relaties zijn auto danwel lopen/fietsen dominant. Nu, maar ook in de toekomst zijn verplaatsingen binnen één stedelijk gebied en van/naar perifere gebieden het belangrijkst, aldus KIM. Deze laatste groeien ook het hardst richting 2020.
Voor- en natransport telt op korte afstanden als zwaar nadeel van OV, terwijl juist daar de bulk van autoverkeer en files zit. Filedruk en parkeerzoektijd kunnen het evenwicht daar beperkt doen verschuiven, zo verwacht het KIM.

Op langere afstanden speelt dit nadeel minder en is de rol van het OV dan ook groter. Maar het aantal verplaatsingen in dat segment is relatief beperkt.
Prijsbeleid conform de Nota Mobiliteit leidt tot afname van het autogebruik met ongeveer 10%, het OV neemt daar een klein deel van over en groeit eenmalig met een orde grootte 3%. Kansen (in termen van vervoerwaarde) voor het OV liggen op relaties met een groot volume autoverplaatsingen én een reistijdverhouding die met beperkte aanbodverbeteringen het OV concurrerend maakt.

Copyrights: www.verkeersnet.nl