fbpx

OV-sector wil verbetering door intensive samenwerking

14 mrt 2013 10:59

Reizen met het openbaar vervoer moet makkelijker en overzichtelijker. Alle grote partijen in de OV-sector gaan daarom meer samenwerken. De afspraken die daarover zijn gemaakt staan in de visie ´Samen op reis: OpStap naar een beter OV´, die donderdag wordt gepresenteerd op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer in Breukelen.

De visie wordt ondersteund door bedrijven uit de hele sector. Bijvoorbeeld door de vervoerders NS, Veolia, Arriva, RET, HTM en GVB. Maar ook andere bedrijven als 9292, ProRail en KpVV hebben aan de visie meegewerkt. Het initiatief van het visiedocument komt van reizigersorganisatie Rover.

Twintig procent groei
De betere samenwerking moet leiden tot een betere aansluiting tussen bus- en treinvervoer. Ook worden afspraken gemaakt over de tarieven en over gezamenlijke reisinformatie. Door de verbeteringen moet het aantal reizigers tot 2020 groeien met twintig procent. Om dat waar te maken zijn er 15 initiatieven bedacht om de samenwerking in de sector te verbeteren. Een overzicht van de belangrijkste initiatieven.

1. Betere afstemming
In 2014 moet een eerste proefproject van start gaan in de noordelijke provincies. De vervoerders NS, Arriva en Qbuzz gaan het aanbod dan beter op elkaar afstemmen.

2. Beter voor- en na transport
De eerste en laatste kilometer van de reis kosten vaak relatief veel tijd. Om dat te verbeteren neemt de RET samen met de Stadsregio Rotterdam een initiatief voor een pilot waar de first/last mile centraal staat. Daarbij wordt gekeken naar vormen van collectief vervoer (deel scooter, deeltaxi, wijkbus et cetera) en individueel vervoer ((OV-)fiets, deelauto, Greenwheels/Connectcar, Tuk Tuk Company, et cetera). 

3. Verbeteren vindbaarheid P+R-terreinen
De ANWB, NS en 9292 willen P+R-terreinen beter gaan ontsluiten. De informatie wordt op landelijk niveau op internet sterk verbeterd, op regionaal niveau wordt de bewegwijzering verbeterd. In de eerste helft van 2013 moet de verbeterde informatievoorziening op internet al gerealiseerd worden.

4. Doorontwikkelen Filewissel.nl
NS en TomTom willen de website Filewissel.nl verder doorontwikkelen voor geheel het openbaar vervoer. Met die website kunnen reizigers de reistijd van de auto en OV eenvoudig met elkaar vergelijken. In het voorjaar van 2013 komt er een app van Filewissel.

5. Overzicht OV-tarieven
Vanaf 2014 moet er een ´menukaart´ komen voor het openbaar vervoer. Die moet het productaanbod overzichtelijk maken. 

6. Gezamenlijke kortingsacties
De OV-bedrijven gaan vanaf nu vaker gezamenlijk landelijke voordeelacties aanbieden om nieuwe klanten te trekken. De eerste voordeelactie is in de eerste helft van 2013. De gezamenlijke acties moeten resulteren in nieuwe reizigers voor het openbaar vervoer. Ook voor de zakelijke reiziger willen de vervoerders meer gaan samenwerken. Het streven is dat de NS Businesscard in 2013 geldig wordt bij alle vervoerders.

7. Modelconcessie
Vervoerders en overheden ervaren in toenemende mate problemen in de contractering, met name bij aanbesteding van concessies. De vervoerders en overheden willen dit doorbreken. "Vereenvoudiging, flexibiliteit en innovatie in de contactvorming is nodig om met het OV stappen vooruit te zetten", aldus het plan. De  betrokken partijen gaan daarom een modelbestek ontwikkelen voor aanbesteding van concessies.
Ook moeten concessies beter op elkaar gaan aansluiten. Nu zijn er bij concessiegrenzen soms geen doorgaande lijnen.