fbpx

ProRail: meer treinen en minder storingen in 2008

Meer reizigers- en meer goederenvervoer: met de dienstregeling 2008 kwamen er ongeveer 200.000 treinritten bij. Het aantal treinritten nam toe van 2,6 miljoen in 2006 naar 3 miljoen in 2008. Er waren minder storingen op het spoor te melden, de beschikbaarheid van het spoor werd groter en de stations werden schoner en veiliger. Dit maakte president-directeur Bert Klerk van ProRail vandaag bekend tijdens een bijeenkomst over de prestaties van de spoorbeheerder in 2008.

In 2008 is het aantal treinkilometers in het goederenvervoer nagenoeg gelijk gebleven aan 2007, hoewel er een daling van 7% zichtbaar was in het vierde kwartaal van 2008. Deze daling heeft te maken met de moeilijke marktomstandigheden in het laatste kwartaal van 2008. ProRail heeft het aantal storingen teruggedrongen, de aannemers repareren het spoor sneller en we hebben minder tijd nodig voor onderhoud. Volgens Bert Klerk is de trend van meer treinen en minder storingen die sinds 2006 is ingezet, nu structureel geworden. ‘Omdat het spoor op orde is, kunnen we nu werken aan onze plannen om meer groei te realiseren en ervoor te zorgen dat we straks op de grote spoortrajecten hoogfrequent spoor kunnen invoeren,’ aldus Bert Klerk.

Op dit moment mogen 36 partijen gebruikmaken van het spoor: tien personenvervoerders, vijftien goederenvervoerders en elf andere partijen, zoals aannemers. Het is ProRail gelukt om de capaciteit van het spoor te laten toenemen, het blijft echter een schaars goed. Leidde die schaarste in voorgaande jaren nog tot spanning met de vervoerders, in 2008 konden alle aanvragen worden gehonoreerd en zijn problemen opgelost in het verdelingsproces.

Uit een internationale benchmark van de European Railway Agency blijkt dat in Nederland het aantal ongevallen op en rond het spoor laag is. Nederland behoort tot de top van best presterende landen op gebied van veiligheid op het spoor. Er vonden in 2008 14 treinbotsingen plaats, een vergelijkbaar aantal met het jaar daarvoor (12). Hierbij vielen geen gewonden en de schade was over het algemeen laag, omdat het treinbotsingen betrof bij lage snelheden, bijvoorbeeld tijdens rangeren. Er vonden 64 ontsporingen van treinen plaats, vergelijkbaar met het aantal in het jaar daarvoor (69). Het overgrote deel van deze gevallen betreft ontsporingen van treinen tijdens rangeren op emplacementen met lage snelheid. Er vielen dan ook geen gewonden en de schade was beperkt. In 2008 waren er twee incidenten met baanwerkers die gewond raakten. Ook al blijft ProRail met betrekking tot veiligheid ruim binnen de Europese norm, ProRail vindt dat elk ongeluk er één teveel is.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *