fbpx

ProRail: zelfdoding spoor moet vijf procent omlaag

15 aug 2010 20:31

(Novum) – Spoorwegbeheerder ProRail wil het aantal zelfdodingen de komende vier jaar met vijf procent terugbrengen. Een woordvoerder van ProRail bevestigt zondag een bericht hierover in het vakblad Psy. Vorig jaar vonden er tweehonderd suïcides plaats op het spoor. Dit is het hoogste aantal in jaren en twaalf procent van het totaal aantal zelfdodingen in Nederland.

Europa
In omringende landen ligt het aantal suïcides op het spoor lager. In Duitsland en Zweden ligt dit rond de zes procent en in Engeland is dit 2,8 procent. 

Aantallen Nederland
Het aantal zelfdodingen steeg volgens het CBS van 1435 in 2008, naar 1525 vorig jaar. Het gaat om 1064 mannen en 461 vrouwen. ProRail wil eerst bestaande gegevens bundelen om te zien of eerdere maatregelen succes hebben gehad. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden of bestaande hekwerken effect hebben op suïcidecijfers.

Pilot Eindhoven
Bij een pilot rond een ggz-instelling in Eindhoven uit 2005 werden stevige metalen hekken langs het spoor geplaatst en werd de spoorwegovergang vervangen door een viaduct. Ook werden bomen en struiken verwijderd, zodat mensen zich daar niet kunnen verstoppen. Het aantal zelfdodingen in de buurt nam af, maar op andere plekken was er een toename. Zodoende meldde ProRail tijdens de presentatie van de jaarcijfers dat extra maatregelen om het aantal zelfdodingen terug te dringen, niet hadden geholpen.

Nieuwe pilots
ProRail wil de precieze effecten van de maatregelen in nieuwe pilots toetsen. Dan wordt mogelijk een proef gedaan met schriklichten en praatpalen. Ook moeten reizigers meer alert gemaakt worden op verwarde mensen. ProRail schat dat ongeveer de helft van de zelfdodingen op het spoor gepleegd worden door mensen die in behandeling zijn.

Verstoringen
Naast het leed dat de zelfdodingen op het spoor bij nabestaanden, maar ook bij conducteurs en machinisten veroorzaakt, leidt dit tot grote verstoringen van het treinverkeer. Jaarlijks is het oponthoud drie weken, omdat een baanvak na een zelfdoding gemiddeld 145 minuten gestremd is.