fbpx
Foto: (c) Jan Oosterhuis via Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

“Projectorganisatie Uithoflijn onder druk van BAM ontslagen”

24 feb 2018 21:55

Bouwbedrijf BAM heeft eind 2016 de provincie Utrecht onder druk gezet, waarna de directie van het projectbureau Uithoflijn de mond werd gesnoerd. De projectorganisatie wilde dat BAM zich aan haar afspraken hield: de Utrechtse tramlijn moest op tijd en binnen budget worden opgeleverd. Tot ergernis van bouwbedrijf BAM.

Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag. Uit onderzoek van de krant blijkt dat de aannemer eind 2016 zelfs dreigde te stoppen als de projectorganisatie niet weggestuurd zou worden. De aannemer krijgt zijn zin. Dubieus daarbij is de rol van Rob Brugts van de provincie Utrecht. Die werkte tussen 2014 en 2016 als adviseur voor BAM Infra in Gouda, meldt zijn niet-openbare cv. Hij moest daar “vastgelopen projecten” zien “los te trekken”. Brugts, die volgens NRC ook aandelen bezat in BAM, stuurt de directeur en zijn tweede man van de Uithoftamlijn naar huis.

Melding belangenverstrengeling

De ontslagen tweede man doet bij de provincie melding van mogelijke belangenverstrengeling. De huisadvocaat van de Provincie Utrecht onderzoekt de zaak, maar komt tot de conclusie dat de provincie juist gehandeld heeft. Pim van der Pol, adviseur integriteit bij de provincie Noord-Holland, heeft de melder bijgestaan en is uiterst kritisch op de manier waarop Utrecht de klacht heeft afgehandeld. In een zes pagina’s lange brief aan de provincie beschrijft de Noord-Hollandse integriteitsambtenaar op 15 augustus 2017 zijn twijfels aan “de zorgvuldigheid en de objectiviteit” van het onderzoek bij de collega-provincie. Volgens hem is er “nauwelijks aanvullend bronnenonderzoek gedaan, noch zijn er relevante betrokkenen gehoord.” Ook wordt “argumentatie niet overtuigend onderbouwd en tevens niet bevestigd”.

Geen huisadvocaat

“Wij zouden in Noord-Holland niet onze huisadvocaat vragen voor zo’n kwestie. Die treedt namelijk ook in rechte op voor de provincie. Je moet voorkomen dat de melder of andere betrokkenen later twijfels krijgen over de onafhankelijkheid van het integriteitsonderzoek” citeert NRC Handelsblad Van der Pol. Alle bezwaren ten spijt: de provincie blijft achter de conclusie staan. Brugts, BAM, provincie en gemeente valt niets te verwijten.

Reactie provincie Utrecht

De provincie Utrecht zegt in een reactie tegenover het NRC Handelsblad dat de projectorganisatie naar huis is gestuurd, omdat de samenwerking tussen projectorganisatie Uithoflijn en BAM dreigde te resulteren in een juridisch conflict. “Waardoor de voortgang zou stagneren met dito financiële consequenties.”

Duurste tramlijn van Nederland

Opmerkelijk is juist dat de weggestuurde projectorganisatie juist vertraging en budgetoverschrijding wilde voorkomen. De nieuwe projectdirecteur in elk geval niet weten te realiseren: de Utrechtse tramlijn heeft 1,5 jaar vertraging opgelopen en wordt 84 miljoen euro duurder. Volgens het NRC Handelsblad is de nieuwe tramlijn, ook zonder budgetoverschrijding, per kilometer de duurste van Nederland. De lijn kost omgerekend maar liefst 60 miljoen euro per kilometer. “Daar waar de aannemer niet conform het contract heeft gehandeld, komen de kosten voor zijn rekening” laat de provincie weten tegenover de krant. Aannemer BAM benadrukt dat alles correct is verlopen.

9 gedachten aan ““Projectorganisatie Uithoflijn onder druk van BAM ontslagen””

 1. Jerry schreef:

  Raar als ik wat bestel bij bol.com betaal ik later ook niet meer.Wordt in nederland niet eens tijd de arrogante aannemers aan te pakken.Alles is steeds te laat en gaat over budget heen.Jantje belasting betaler kan het dus weer op hoesten om dat rijke BAM weer meer moet hebben.Mischien iets keer om buitenlandse firma.s eens keer te laten doen zodat BAM ziet hoet wel binnen budget kan moet toe geven binmen tojd is in buitenlannd ook vaak probleem.

  1. Treinreiziger.nl (Hildebrand) schreef:

   Nu vind ik de vergelijking met Bol.com niet helemaal opgaan. Als er in mijn huis geklust wordt en er blijkt tijdens toch dat de situatie anders is dan voorzien, dan wordt er ook meerwerk geregend. Maar: het lijkt mij prima dat de projectorganisatie BAM hield aan het contract. En de rol van BAM hierin is wel discutabel.

  2. Fred schreef:

   De nieuwe Botlek brug is door een buitenlandse aannemer gemaakt…..Werkt hij naar tevredenheid…?

 2. Eduard de Jong schreef:

  Het is niet de eerste keer, dat BAM wordt aangesproken op zijn prestaties of het uitblijven daarvan. De projectorganisatie Noorderlijn, belast met de aanleg van tramtracés in Antwerpen, heeft meermalen geklaagd over het niet halen van afgesproken termijnen en over het uitlopen van werkzaamheden. BAM gedraagt zich steeds meer als monopolist en verwacht, dat de opdrachtgever naar zijn pijpen danst. Zo niet, dan dreigt BAM de werkzaamheden stil te leggen. Dit staat los van de mogelijke belangenverstrengeling van de verantwoordelijke van de provincie Utrecht en diens voormalige werkgever BAM. Overigens is ook het interimmanagement bureau Twijnstra Gudde bij deze onverkwikkelijke zaak betrokken, evenals de Utrechtse GroenLinks wethouder Van Hooijdonk voor verkeer. Deze gecompliceerde zaak is te ingewikkeld om kortheidshalve in deze kolom tot de bodem te worden uitgespit. Hoe dan ook, de projectdirectie van de Uithoflijn is door de provincie Utrecht van zijn taken ontheven.

 3. johan II schreef:

  De arrogantie om de huisadvocaat de provinciale integriteitskwestie te laten onderzoeken is stuitend en dom.
  Hoe denkt de overheid ooit gezag te krijgen, en integriteit?

  Waarom neemt geen ambtenaar in zo’n schaamteloze, mentaal corrupte organisatie ooit zelf ontslag? Of zijn we geen niet-corrupte organisaties meer over in het verstrengelde overheidslandschap?

  1. B. Alberda schreef:

   Er is net nog een wethouder opgestapt in Rotterdam vanwege een gebrek aan doorvragen over het project wel zo goed liep als men deed voorkomen. Het was niet eens zijn schuld dat het uitliep, maar hij heeft wel z’n verantwoordelijkheid genomen en is vertrokken.

   “Waarom neemt geen ambtenaar in zo’n schaamteloze, mentaal corrupte organisatie ooit zelf ontslag? ”

   Hoe weet u dat dat niet gebeurt? Ontslagprocedures worden volgens mij niet op treinreiziger.nl gepubliceerd (ze zijn geen personeelskrant), dus waar baseert u zich nu op?

   1. johan II schreef:

    Klopt, ik weet niet dat het niet gebeurt. Is me echter nog nooit ter oren gekomen, volg media en ken ambtenarij beroepshalve (ik vraag betrokkenen er wel eens naar als ik weer zo’n onwelriekend staaltje machtssimplisme verneem).

    Het vertrek van Pex Langenberg is niet vanwege mentale corruptie (‘schaamteloosheid’) van zijn organisatie, maar vanwege verantwoordelijkheid nemen voor het niet halen van doelen. Dat is echt een ander onderwerp heer/mevrouw Alberda.

    Verbaas me er gewoon over dat eigen mensen van de provincie Utrecht dit pikken, hoort blijkbaar gewoon bij de cultuur, integriteitskwesties laten onderzoeken door de huisadvocaat.

    Waarschijnlijk zitten er wel mensen thuis met burn-outs, afkoopsommen ed. Maar zelf ontslag nemen, misschien iets voor een toekomstige generatie.

 4. Maikel schreef:

  Het is vaak eerder regel dan uitzondering dat projecten gigantisch uit de hand lopen. De overheid is een grote organisatie en waarom krijgt er nu niemand het idee om een rijks-aannemer te starten en als overheid zelf de vakmensen in dienst te nemen ipv als maar uitbesteden aan onbetrouwbare partners. Ik denk dat er genoeg overheidsprojecten zijn om voor de toekomst werk voor vaklui te hebben. De Ambtenaren CAO is best goed en ik denk dat er best aardig wat bouwvakkers voor te porren zijn. In dat geval kan voor kleine projectdelen die te complex zijn BAM bijvoorbeeld als onder-aannemer gebruikt worden.

  1. lezer schreef:

   Logische vraag van jou. Eerste check is of dat vanuit EU-wetgeving wel is toegestaan. Het is een ander veld maar dienst alleen ter illustratie: de overheid mag alleen maar woningen subsidieren voor de allerarmsten. Marktinterventie voor woningen boven die grens wordt als valse concurrentie beschouwd. Via de juridsche weg kan overheidsingrijpen verboden zijn door de EU. Want het kan zijn dat de overheid in sommige situaties ook verplicht moet aanbesteden. Wellicht dat de mensen met wat meer bekendheid er wat duidelijkheid over kunnen geven.

Reacties zijn gesloten.