fbpx

Rover: Reiziger betaalt 17 procent te veel voor openbaar vervoer

15 sep 2009 12:58

Wie met het openbaar vervoer reist, betaalt gemiddeld 17% teveel voor zijn kaartje. Dit heeft onderzoek van Reizigersverening ROVER uitgewezen. ROVER voerde dit onderzoek uit naar aanleiding van de aangekondigde tariefsverhoging van de strippenkaart met 4,3% per 1 januari. De reizigersvereniging vindt de prijsstijgingen buiten proportie en wil dat de overheid stopt met een beleid dat ertoe leidt dat het openbaar vervoer zichzelf uit de markt prijst.

Reizigers draaien in toenemende mate op voor de financiering van het openbaar vervoer. Tussen 2002 en 2009 stegen de prijzen van het stads- en streekvervoer ruim 17% meer dan de inflatie. Dat blijkt uit een berekening die reizigersvereniging ROVER aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tegelijkertijd beperkt het kabinet sinds enkele jaren de rijksbijdrage waaruit de exploitatie van bus-, tram- en metrolijnen wordt betaald.

Volgens ROVER hebben de OV-reizigers hiermee al royaal betaald voor een bezuinigingsprogramma en wordt het tijd voor de centrale overheid om de verantwoordelijkheid te nemen voor een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Maar ook de provincies en stadsregio´s hebben hierbij een rol, als aanbesteder van het stads- en streekvervoer. Zij zijn financieel niet totaal niet afhankelijk van de rijksoverheid, maar kunnen ook eigen middelen inzetten.

De inflatie over de periode 2002-2009 bedraagt ruim 15%. Over deze periode steeg de prijs van strippenkaarten en sterabonnementen gemiddeld twee keer zo snel, met ruim 32%. De bovengemiddelde prijsstijgingen hebben een ontmoedigend effect op het gebruik van het openbaar vervoer, zeker nu de brandstofprijzen zijn gedaald en het ´anders betalen voor mobiliteit´ opnieuw op de lange baan is geschoven. Dat is slecht voor de bereikbaarheid van de steden (en daarmee voor de economie) en voor het behalen van de milieudoelstellingen.

ROVER wil dat de kosten voor gebruik van het openbaar vervoer niet harder stijgen dan de kosten voor het gebruik van de auto. Al in 2005 maakte de ANWB bekend dat de aanschaf van een kleine auto goedkoper was dan het reizen met het openbaar vervoer. De prijzen van het Nationaal Vervoersbewijs blijken nu echter nog veel harder gestegen dan al eerder gedacht. ROVER vreest daarom dat het openbaar vervoer zichzelf definitief uit de markt prijst.