fbpx

Rover stuurt brandbrief vanwege enorme OV-bezuinigingen Noord-Holland

28 sep 2010 8:33

De provincie Noord-Holland ziet niets in Openbaar Vervoer en beschouwt het enkel als kostenpost. Dat is beeld dat de bezuiningsplannen van de provincie opwerpen. De plannen leiden tot 20% minder busvervoer en zullen dus grote gevolgen hebben voor de mobiliteit van de Noord-Hollanders. Tegelijk wil de provincie wel investeren in wegen.

Reizigersvereniging Rover is woedend en vindt dat de provincie OV-reizigers de rug toekeert. De reizigersvereniging stuurt een brandbrief naar de provincie en start een petitie op de website www.reizigersprotest.nl. Rover wordt hierbij gesteund door verschillende regionale organisaties die zich willen inzetten voor het behoud van het OV.

Extra files
KNV waarschuwde onlangs dat bezuiningen in het Oepnbaar Vervoer tot meer files zou gaan leiden. Aan dat bericht heeft de provincie kennelijk geen boodschap. Het is de vraag of de provincie nu wel gevoelig zal zijn voor de kritiek van Rover. Ook Rover waarschuwt de provincie voor de bereikbaarheid. "Met de bezuinigingsplannen stuurt de provincie aan op een bereikbaarheidsinfarct in de Noordelijke Randstad. Reizigers die afhankelijk zijn van het OV krijgen te maken met zware vervoersarmoede" schrijft de reizigersorganisatie in een brandbrief.

Bezuiniging
Noord-Holland wil vanaf 2011 EUR 65 miljoen bezuinigen, 1/6 van dit totale bedrag moet worden verdiend door het openbaar vervoer binnen de provincie sterk in te krimpen. De gevolgen zijn verstrekkend: volgens de plannen wordt het fijnmazig OV-net teruggebracht naar een grofmazig net met slechts beperkt busvervoer op werkdagen na 21:00 uur en in de weekenden. Op het aantal diensturen wordt 20% bezuinigd en voor Het Gooi wordt nog eens 6% bezuinigd op het omstreden dienstregelingvoorstel. Voor veel reizigers zal het openbaar vervoer daarom aanzienlijk slechter worden.

Reactie
De provincie wijst er op dat de precieze uitwerking van de dienstregeling nog niet bekend is. "De bezuinigingen zullen inderdaad leiden tot minder dienstregelingsuren. Maar we zijn nog bezig met de precieze uitwerking" zegt een woordvoerdster. Ze wijst er verder op dat de provincie tot nu toe juist jaarlijks 10,2 miljoen extra uittrok voor het OV, bovenop de rijksbijdrage. Dat bedrag zal de provincie nu niet meer bij gaan leggen.

Onevenredig
De bezuinigingsplannen komen uit de koker van VVD-gedeputeerde Elisabeth Post. Donderdagavond 30 september gaat de provinciale commissie Verkeer vergaderen over de plannen. Rover is vooral geschokt door de scheve verhoudingen in de bezuinigingen: terwijl een enorm bedrag op OV wordt bezuinigd, worden er juist miljoenen geïnvesteerd in wegen. "De provincie laat hiermee duidelijk zien de auto vele malen belangrijker te vinden dan het OV", aldus Han van Spanje, voorzitter van Rover-Haarlem.