fbpx

Salaris directie NS voldeed in 2010 bijna aan gewenste norm

De NS-directeuren hebben in 2010 een beloning ontvangen van € 473.000. Woensdag bleek dat de Tweede Kamer het salaris van de NS directie graag wil beperken tot een maximum van € 459.000. Voorgaande jaren kreeg de directie van NS een hogere vergoeding doordat er toen ook een variabele bonus werd uitgekeerd.

De variabele vergoeding is normaal afhankelijk van de mate waarin de directie de doelstellingen heeft weten te realiseren. In 2010 is 35% van de doelstellinen behaald, tegenover 40% en 30% in 2009. Zo werden de targets op het gevied van financiële resultaat en sociale veiligheid in de trein gehaald. Toch zullen de directieleden geen vergoeding krijggen omdat de Raad van Commissarissen heeft echter gemeend van de haar toegekende discretionaire bevoegdheid gebruik te moeten maken en over 2010 geen variabele beloning toe te kennen.

Winterproblemen
De Raad van Commissarissen heeft daarbij zwaar laten wegen dat met name terzake het aspect klantgerichtheid de belangrijkste targets niet zijn gerealiseerd. In 2009 kreeg Meerstadt nog een variabele vergoeding van € 71.000. Hij besloot toen zijn variabele vergoeding af te dragen aan Haïti, omdat hij niet tevreden was met de winterproblemen op het spoor. Als er dit jaar wel een variabele vergoeding was uitgekeerd, zou hij deze opnieuw aan een goed doel schenken. Dit omdat hij opnieuw niet tevreden was met het treinproduct in de winter.

Tweede Kamer
In de Tweede Kamer staat het salaris van de NS directie ter discussie omdat men het huidige maximum van € 600.000 ongepast hoog vindt. De Tweede Kamer vindt dat het beloningsbeleid van de Nederlandse Spoorwegen ingedeeld zou moeten worden in de categorie ´publiek-markt´. Dan is matiging van de salarissen tot een maximum van 459.000 euro mogelijk. Doordat er in 2010 geen variabele beloning werd uitgekeerd, bedraagt het salaris slechts € 14.000 meer dan de door de Tweede Kamer gewenste maximum. Het salaris van directielid Merel van Vroonhoven (€ 367.000) voldoet al aan de maximum norm van de categorie ´publiek-markt´.