fbpx

Spoorlijn Arnhem – Doetinchem

10 okt 2009 17:04

De spoorlijn Arnhem – Doetinchem vervult een rol in relatie tot de bereikbaarheid van de Achterhoek met de regio Arnhem – Nijmegen. Dit gebeurt mede met doorgaande treinen Arnhem – Winterswijk.

Het is een enkelsporige lijn tussen Zevenaar en Doetinchem (diesel en ATB NG) en tweesporig tussen Arnhem en Zevenaar. Syntus zet (gekoppelde) LINT-treinen in. Beide lijnstukken kennen een hoge graad van benutting. Op het baanvak Arnhem – Zevenaar wordt – tot volledige benutting van de Betuwelijn – ook goederenvervoer afgewikkeld. De capaciteitsverdeling op dit baanvak is complex (ICE´s rijcting Duitsland, goederenverkeer, en tussen Arnhem en Arnhem Velperpoort ook treinen van de IJssellijn.)

Spoorboekje
Voordat de spoorlijn werd overgedragen aan de provincie Gelderland, reed NS op de lijn. NS liet tussen Winterswijk en Arnhem twee stoptreinen rijden, en in de spits twee extra treinen naar Zevenaar. Met de komst van Syntus is de treindienst geleidelijk uitgebreid. Inmiddels rijdt er op werkdagen ieder kwartier een trein tussen Arnhem en Doetinchem. Twee keer per uur gaan de treinen door naar Winterswijk.
Tussen Arnhem en Zevenaar maakt ook de Duitse hogesnelheidstrein ICE van de spoorlijn gebruik, evenals de CityNightLine treinen naar Kopenhagen, Praag, Moskou, Zürich en München.

Punctualiteit Arnhem – Doetinchem – Winterswijk
De spoorlijn staat bekend om zijn slechte punctualiteit. Zeker het deel Arnhem – Zevenaar zorgt bijna stelselmatig voor problemen. In 2006 reden 59,7% van de Syntus treinen op tijd. In 2007 lag de punctualiteit voor geheel de achterhoek iets hoger, maar nog steeds onder de 65%. Uit cijfers van 2008 zou blijken dat de punctualiteit in de achterhoek verder verbeterd zou zijn. Ruim een vijfde van de treinen zou nog steeds te laat komen. 

Werkzaamheden
ProRail werkt in 2009 aan de verbetering van de spoorlijn Arnhem – Doetinchem – Winterswijk. Het doel is om het aantal storingen en uitval van treinen te verminderen. Maandag 14 september begint ProRail met het vervangen van 350 kilometer kabel. De kabels die door ouderdom en slijtage storing kunnen veroorzaken aan wissels en seinen worden vervangen. De graafwerkzaamheden voor deze nieuwe kabels duren tot het eind van 2009.

Marktontwikkelingen Arnhem – Doetinchem
De vervoersvraag op de lijn is de afgelopen jaren fors toegenomen. Met een spitsaandeel van 44% in het totaal heeft dit in veel treinen tot capaciteitsproblemen geleid. Gevoegd bij de slechte punctualiteit op de lijn is het oordeel van de reizigers (6,2) een van de laagste van alle regionale lijnen. De hoge benutting van de beschikbare capaciteit levert in de uitvoering problemen op. De betrokken partijen (provincie, stadsregio Arnhem Nijmegen, ProRail en Syntus) hebben een omvangrijk pakket met performancemaatregelen afgesproken

Reizigersgroei 
De provincie en de stadsregio Arnhem Nijmegen verwachten een behoorlijke autonome groei op de lijn (+30%). Voor 2020 verwachten zij een vervoersgroei van 86% als daarnaast kwaliteitsverbeteringen worden genomen en als nieuwe stations, extra P&R, fietsenstallingen en een transferium bij Zevenaar Oost worden gebouwd. Ook wordt voorzien dat met drie gekoppelde treinstellen moet worden gereden om – bovenop de extra capaciteit door de frequentieverhoging – voldoende plaatscapaciteit per trein te bieden.
Dubbeldeksrijtuigen zijn niet voorzien. Het KiM komt op een lagere groei maar ook bovengemiddelde groei tussen 37 en 65%.

Dienstregeling Arnhem – Doetinchem in 2020
In 2020 moeten er langs de lijn diverse nieuwe stations zijn geopend, zoals station Arnhem Pleij, Westervoort en Zevenaar Oost. In de spits moeten er tussen Zevenaar en Arnhem zelfs acht treinen per uur gaan rijden: 4 stoptreinen tussen Zevenaar Oost en Arnhem, en 4 sneltreinen / zonetreinen Arnhem – Doetinchem. Deze treinen zouden tussen Arnhem en Zevenaar non-stop moeten gaan rijden.

Bron: Decentraal spoor Centraal van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Ook de afbeelding is afkomstig uit deze rapportage.