fbpx

Spoorlijn Groningen – Delfzijl

10 okt 2009 16:28

De spoorlijn Groningen – Delfzijl is de door de Nederlandse Staat angelegd en op 15 juni 1884 geopend. De lijn heeft een lengte van 38 kilometer. De treindienst tussen Groningen en Delfzijl wordt verzorgd door Arriva.

Tussen Groningen Noord en Sauwerd is de lijn dubbelsporig, de rest van de lijn is enkelsporig. Bij Sauwerd is er een aftakking naar de spoorlijn naar Roodeschool. De lijn is niet geelektrificeerd en is beveiligd met ATB-NG. Tussen Groningen en Delfzijl laat Arriva twee stoptreinen per uur rijden. Op de lijn vindt ook goederenvervoer plaats maar dat levert geen grote knelpunten op. Op het traject Groningen – Delfzijl geldt wel een capaciteit- en lengtebeperking voor goederen.

Ontwikkeling reizigersvervoer Groningen – Roodeschool
De vervoersomvang op de lijn is tussen 2002 en 2006 met 5,5% afgenomen. Na twee jaren (2002 en 2003) met groei is de vervoersontwikkeling gestagneerd en in 2006 weer onder het niveau van 2002 uitgekomen. De provincie Groningen wijt dat voor een deel aan het lagere voorzieningenniveau in 2004 na verlaging van de budgetten. 
In 2007 is opnieuw sprake van groei (7%). De introductie van nieuw materieel op de lijn heeft hieraan in belangrijke mate bijgedragen. Het spitsaandeel ligt op 34% en het aandeel studenten op 36%. Dit zijn voor de regionale lijnen gemiddelde aandelen.

Toekomstverwachting spoorlijn Groningen – Delfzijl
Provincie en vervoerder Arriva verwachten tot een groei van 51% te komen tussen 2006 en 2020. Deze groei is onderdeel van het businessplan van vervoerder Arriva. De belangrijkste productverbetering zit in het doorkoppelen van de noordelijke lijnen, waardoor meer relaties zonder overstappen worden bediend en in een bekorting van de reistijd tot 30 minuten. De groei in de berekening van KiM ligt lager.

Bron: Decentraal spoor Centraal van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Ook de afbeelding is afkomstig uit deze rapportage.