fbpx

Start Fyra Amsterdam – Brussel per december nog niet zeker

Minister Schultz heeft nog geen groen licht gegeven voor de Fyra Amsterdam – Brussel. De minister wil op korte termijn eerst een toeslagvrije trein Breda – Antwerpen regelen. Mocht dat niet lukken, dan is het een optie om de Fyra Amsterdam – Brussel uit te stellen, zo schrijft de minister dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Als er vanuit Belgische zijde geen financiële medewerking komt aan een toeslagvrije verbinding Breda – Antwerpen, dan zal de minister ofwel de Fyra Amsterdam – Brussel gedogen zonder samenwerkingsovereenkomst of de internationale Fyra uitstellen. In dat geval komt de Benelux terug tussen Roosendaal en Brussel. De minister heeft zich door NS laten vertellen dat het niet meer mogelijk is om de Benelux volledig te handhaven.

Niet aantrekkelijk
De Nederlandse staat zal in elk geval een Bindend Advies Procedure starten tegen de Belgische spoorwegen. Zij zal deze procedure beëindigen wanneer er alsnog een akkoord wordt bereikt. Als er geen akkoord volgt en de minister besluit de Fyra Amsterdam – Brussel te gedogen, zal er waarschijnlijk in 2013 geen snelle toeslagvrije trein komen. Echter de optie om de Fyra niet te gedogen vindt Schultz ook niet aantrekkelijk, omdat er dan geen rechtstreekse verbinding Amsterdam – Brussel meer mogelijk is.

Gedogen
Schultz heeft de vervoerders ook gevraagd om alternatieven – bijvoorbeeld met conventioneel treinmaterieel – maar die zien de vervoerders niet. Andere oplossingen met V250-materieel stuiten op logistieke moeilijkheden. "Mochten de vervoerders deze moeilijkheden kunnen overwinnen, dan ben ik bereid om als tussenoplossing de Fyra Amsterdam – Brussel te gedogen indien deze tijdelijk ook stopt in Breda", zo schrijft de minister.

Hoop
In Noord-Brabant is de hoop op een akkoord met België opgebloeid, nu maandag bekend werd dat de Hedwigepolder toch onder water gezet zal worden. Schultz heeft echter altijd volgehouden dat er geen verband is tussen de vastgelopen HSL gesprekken en de Hedwigepolder.