fbpx

Tweede Kamer wil lagere vergoeding NS directie

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet ervoor moet zorgen dat het maximumsalaris van de NS-directie omlaag gaat. Een motie die het kabinet vraagt in te grijpen werd gesteund door de SP, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

De salarissen van de NS-directie zijn recent al met 20 procent gematigd, maar de beloning is dan nog steeds ruim boven het salaris van een minister. De Tweede Kamer is daarom van mening dat de matiging onvoldoende is.

Salarissen
In 2009 ontving NS topman Bert Meerstadt een vast salaris van ruim € 470.000. Daarnaast ontving hij een bonus van € 71.000, maar deze droeg hij af aan Haïti. Ook de andere twee NS directieleden ontvangen een vast salaris van ruim € 470.000 per jaar. Meerstadt gaf aan geen hoger salaris te hoeven toen hij Aad Veenman opvolgde. Die verdiende toen ruim 60.000 euro meer dan zijn mede directieleden.

Publieke markt
De Tweede Kamer vindt dat het beloningsbeleid van de Nederlandse Spoorwegen ingedeeld zou moeten worden in de categorie ´publiek-markt´. Dan is matiging van de salarissen tot een maximum van 459.000 euro mogelijk.