fbpx

Veiligheid met draagvleugelboten niet gewaarborgd

15 dec 2009 14:27

Naar aanleiding van een ongeval in 2007 komt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid tot de conclussie dat de veiligheid op de draagvleugelboten van Connexxion niet gewaarborgd is. In de periode 2002 – 2008 deden zich in totaal vijf ongelukken voor met de snelle draagvleugelboten. De draagvleugelboot vaart met een snelheid van 60 kilomter per uur. 

Gaandeweg het onderzoek nam bij de Onderzoeksraad de bezorgdheid toe over de veiligheid in algemene zin van het personenvervoer met draagvleugelboten op het Noordzeekanaal. Deze bezorgdheid was voor de Raad aanleiding zijn onderzoek naar het voorval uit 2007 uit te breiden tot een themaonderzoek. De Raad heeft moeten constateren dat de veiligheid van het personenvervoer met draagvleugelboten op het Noordzeekanaal en het IJ onder de huidige omstandigheden niet is gewaarborgd.

Koerswijziging lastig
Uit het onderzoek komt naar voren dat de schipper binnen te korte tijd en op een te grote afstand van het te ontwijken object (bijvoorbeeld een ander schip), een koerswijziging moet inzetten om tijdig uit te kunnen wijken. Dit probleem doet zich reeds voor bij goede zichtomstandigheden. Maar zeker tijdens slecht weer of zicht, of bij onverwachte koerswijzigingen van omringende scheepvaart op een korte afstand van de draagvleugelboot, heeft de schipper van de draagvleugelboot onvoldoende tijd om te anticiperen.

Snelheid verlagen geen optie
Bij de dienstsnelheid van 60 km/uur is het feitelijk onmogelijk om altijd aan de wettelijke voorrangsregel te voldoen. Juist op het onderhavige traject klemt dit. Doordat het Noordzeekanaal aan diverse havens is gelegen, is er namelijk veel kruisend verkeer van verschillende typen schepen. Normaal gesproken is het verlagen van de snelheid een goede maatregel om voldoende tijd te hebben om gevaarlijke situaties te voorkomen. De vaareigenschappen van de draagvleugelboot zijn echter dusdanig dat dit maar in beperkte mate een oplossing biedt. De stabiliteit en manoeuvreerbaarheid van de draagvleugelboot verslechteren namelijk bij snelheden tussen de 20 km/uur en 45 km/uur.

Onvoldoende oog voor veiligheid
De Raad concludeert verder dat geen van de bij de totstandkoming van deze openbaarvervoer- verbinding betrokken partijen bij de ingebruikname van die verbinding de risico’s daarvan in kaart heeft gebracht. Er is destijds meer naar de economische haalbaarheid gekeken dan naar de veiligheid. 

Aanbevelingen
De Onderzoeksraad beveelt de minister van Verkeer en Waterstaat aan alsnog specifiek op de veiligheid gericht onderzoek te verrichten naar het varen met draagvleugelboten op het Noordzeekanaal. De provincie Noord-Holland wordt aanbevolen het ingenomen standpunt dat de provincie als opdrachtgever geen rol heeft op het punt van de veiligheid van de verbinding op het Noordzeekanaal te herroepen. Een eerste stap hierbij is het deelnemen aan het in de eerste aanbeveling genoemde onderzoek. `

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *