fbpx

Amstelveenlijn doortrekken naar Uithoorn

31 mei 2016 17:23

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn en Amstelveen willen de vernieuwde Amstelveenlijn doortrekken naar het dorpscentrum van Uithoorn. Een definitief besluit volgt in het najaar van 2016.

Dit besluit wordt genomen door de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Uithoorn had tot 1950 een tram, die deel uitmaakte van de Haarlemmermeerlijnen. De betrokken overheden willen nu weer een tram, om zo de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren.

Voor de reizigers in de regio rond Amsterdam zijn de veranderingen in het openbaar vervoer de komende jaren groot door de komst van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de wijzigingen in verbindingen die daaraan gekoppeld zijn. Dit is ongeacht de komst van een tram naar Uithoorn. Daarnaast groeit de komende jaren het aantal reizigers en wordt het in de toekomst drukker op de wegen van de zuidelijke corridor, waardoor rijtijden van bussen toenemen.

Als besloten wordt de Uithoornlijn aan te leggen, ontstaat een directe tramverbinding vanuit het centrum van Uithoorn via Amstelveen naar station Amsterdam Zuid. Op dat station takken verschillende busverbindingen in oost-west richting aan. Op hoogwaardige knooppunten kunnen reizigers overstappen op openbaar vervoer richting alle belangrijke bestemmingen.

Op 2 juni 2016 start de consultatieronde over de mogelijke aanleg van de Uithoornlijn. De uiterste inleverdatum voor een reactie is 29 juni 2016.