fbpx

Brandbrief spoorsector: laat structuur ProRail ongewijzigd

De spoorsector dringt unaniem bij staatssecretaris Dijksma aan om de structuur van ProRail op dit moment ongemoeid te laten. Dat staat in een gezamenlijke brandbrief van onder andere de Nederlandse Spoorwegen, reizigersvereniging Rover, FNV Spoor en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Ook FMN, het samenwerkingsverband van de regionale vervoerders, heeft de brief ondertekend.

Het kabinet wil meer grip op de spoorbeheerder om die beter aan te kunnen sturen. Dijksma kondigde voor de zomer aan dat ze de touwtjes wil aanhalen en er een zelfstandige overheidsorganisatie van wil maken. In de brief die dinsdag is verstuurd doen de organisaties een dringend beroep op de staatssecretaris om niet over één nacht ijs te gaan en "de opgaande lijn die ProRail is ingeslagen niet te verstoren."

Zorgen niet weggenomen
De spoorsector vindt het besluitvormingsproces van Dijksma onzorgvuldig. Voor de zomervakantie uitten vakbonden, reizigersclubs en de ondernemingsraad van ProRail al hun zorgen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Nadien heeft het ministerie de spoorsector betrokken bij de verdere verkenning van de plannen. "Onze zorgen zijn niet weggenomen, integendeel," stelt de spoorsector.

Negatieve gevolgen
De spoorsector ziet de voordelen niet van de door Dijksma gewenste structuurswijziging. Volgens de briefschrijvers heeft een verandering in de positie van ProRail verregaande negatieve gevolgen op de dagelijkse prestaties van de sector. 

Duurder treinkaartje
De organisaties, waaronder ook de Rotterdamse ondernemersvereniging Deltalinqs en reizigersvereniging Rover, zijn bang dat de kosten 21 procent hoger worden als ProRail een overheidsorganisatie wordt. Ze willen weten wat dat betekent voor de prijs van een treinkaartje en voor de kosten van het goederenvervoer.

Vraagtekens
De spoorsector snapt niets van de timing van Dijksma. "In alle gesprekken zijn vraagtekens gezet bij het moment. Waarom nu? De gehele sector ziet dat ProRail onder nieuwe leiding verbetering brengt. De haast die het kabinet hiermee heeft kan niet worden onderbouwd," vinden de briefschrijvers. Ze wijzen erop dat de spoorwetgeving gewijzigd moet worden en het onduidelijk is welke effecten dat zal hebben voor bijvoorbeeld de ILT en ACM.

Extra kosten onduidelijk
De arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten van ProRail-werknemers zijn eveneens een punt van zorg. De ProRail-medewerkers gaan straks vallen onder de rijks-CAO. "Stakeholders hebben te horen gekregen dat daarmee ten minste een eenmalige uitgave van circa 50 miljoen euro gemoeid is." Daarbij zetten de bonden en de OR twijfels bij de hoogte van dit bedrag. Over de totale eenmalige en jaarlijkse extra kosten zijn nog geen cijfers bekend. 

Tweede Kamer
Het is maar de vraag of de staatssecretaris gevoelig is voor de kritiek uit de spoorsector. Tot nu toe lijkt de bewindsvrouw onverstoord verder te gaan. Ze wordt daarbij gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Onder andere CDA, D66, ChristenUnie en PVV hebben recent wel kamervragen gesteld. Maar ook daarvan lijkt de staatssecretaris niet onder de indruk.