fbpx
Archief. Foto: Stefan Verkerk Fotografie

De ov-kieswijzer: dit willen de politieke partijen voor het openbaar vervoer

Op 22 november kiest Nederland de nieuwe Tweede Kamer. De strijd om de zetels speelt zich onder andere af op thema’s als openbaar vervoer, mobiliteit en de spoorinfrastructuur in Nederland. Treinreiziger.nl geeft je een overzicht van de plannen die de 17 belangrijkste partijen hebben op het gebied van ov in Nederland.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: er valt dit jaar meer te kiezen dan andere jaren als het gaat om openbaar vervoer. Door klimaatverandering staat duurzame mobiliteit hoog op de agenda bij veel partijen; reden voor vooral de linkse en progressieve partijen om veel geld te steken in de trein, bus, tram en metro. Maar ook rechts van het midden verraden sommige partijprogramma’s wilde ideeën op het gebied van openbaar vervoer. Aan die kant is bereikbaarheid in de regio en op het platteland vaak de belangrijkste motivatie.

Dat partijen flink willen investeren in het openbaar vervoer, blijkt ook uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Weliswaar zijn daarin alleen de programma’s van de VVD, D66, GL-PvdA, CDA, CU, Volt, JA21 en SGP meegenomen, maar alle becijferde plannen hebben positieve invloed op bereikbaarheid. Het beleidspakket voor 2024 staat vastgesteld op 12,3 miljard euro naar bereikbaarheid. GL-PvdA en Volt doen ruimschoots de grootste investeringen: resp. 4,6 en 4,5 miljard euro extra tot 2028. Achterblijvers zijn VVD (+1,2 mld), SGP (+1 mld) en JA21 (+0,9 mld), maar ook zij willen investeren in bereikbaarheid en openbaar vervoer.

Hieronder lees je de plannen voor het openbaar vervoer van alle partijen die volgens de huidige peilingen kans maken op ten minste één zetel. Voor de snelle lezer staan per partij ook drie hoofdpunten genoteerd. De partijen staan genoteerd in volgorde van de Peilingwijzer (gemiddelde van I&O Research en Ipsos, 8 november 2023).

NSC

Hoofdpunten: hoogfrequent treinverkeer, Lelylijn, Europees HSL-netwerk

Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, wil investeren in hoogfrequent openbaar vervoer van en naar de grotere steden. Als het aan NSC ligt, rijden treinen op termijn zoveel mogelijk 160-200 kilometer per uur, “zodat ten opzichte van de auto duidelijk sprake is van reistijdwinst”. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen op de Lelylijn, die er volgens NSC moet komen. Datzelfde geldt voor de Nedersaksenlijn (Enschede-Emmen-Groningen). “Zo versterken we de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van het noorden.”

Een maandticket met een vaste prijs voor de daluren, dat lijkt NSC wel wat. In haar verkiezingsprogramma schrijft de partij te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor zo’n maandkaart naar Duits model. De plannen werden recent door NS zelf geschrapt, maar NSC is voor de formaliteit tegen spitsheffing in het treinverkeer.

Het hoofdrailnet blijft wat NSC betreft in handen van NS. De partij van Omtzigt ziet ook liever niet dat ov-bedrijven van buitenlandse nationale vervoerders (Arriva, Qbuzz, etc.) zich bemoeien met trein- en busdiensten in Nederland. In plaats daarvan moeten die volgens NSC geëxploiteerd worden door publieke ov-bedrijven.

Verder pleit NSC voor een toegankelijk internationaal HSL-netwerk. “De verbinding met de grote steden in Europa wordt verbeterd, zodat het aandeel korteafstandsvluchten tot 750 km vanaf Schiphol kan worden beperkt”, schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. Grensoverschrijdende treinverbindingen gaan wat NSC betreft via Breda, Arnhem, Hengelo en Groningen.

Andere punten waar NSC zich sterk voor wil maken, zijn goederenvervoer via spoor, het beperken van niet-noodzakelijk vliegverkeer en Schiphol als internationaal knooppunt voor luchtvaart én treinverkeer en het vereenvoudigen van het boeken van een internationale (slaap)treinreis.

VVD

Hoofdpunten: geen spitsheffing, innovaties in het ov, “keiharde aanpak” tegen overlast

De VVD wil geweldig ov, zo kopt de regeringspartij van de voorbije 13 jaar boven het mobiliteitshoofdstuk. Hoe dat ov ingericht wordt, daar hebben de liberalen verschillende ideeën over, zoals innovaties in het ov en het uitbreiden van het aanbod in stad en regio.

Ook het betaalbaar houden van de trein staat op de agenda van de VVD. “Verschillende tarieven mogen de reiziger niet op kosten jagen”, schrijft de partij, refererend naar de tariefdifferentiatie die NS vanaf 2025 wilde invoeren. Van staatssecretaris Heijnen (CDA) mocht de vervoerder dat ook doen, maar o.a. de VVD stemde in september tegen de spitsheffing.

Een opvallend punt in het verkiezingsprogramma van de VVD is innovatie in het openbaar vervoer. “We maken gebruik van en ontsluiten data om mobiliteit slimmer te maken”, schrijft de partij van lijsttrekker Yeşilgöz. De VVD wil thuiswerken stimuleren, wat spitsdrukte in het ov kan voorkomen. Ook zegt de VVD slimme infrastructuur te steunen.

Daarnaast wil de VVD het ov-aanbod uitbreiden in zowel stad als regio. Zoals een liberale partij betaamt is de VVD voor meer concurrentie op het spoor, “waardoor het ov sneller en beter wordt”. De VVD wil onderzoeken welke sprintertreinen door de provincies geëxploiteerd kunnen worden. Ook wat dat betreft verwacht de partij dat er een betere dienstverlening ontstaat. De VVD is minder uitgesproken over de Lelylijn dan andere partijen en de Nedersaksenlijn wordt niet genoemd.

Op het gebied van veiligheid in het ov blijft de VVD in vertrouwde terminologie praten: de partij wil “harde straffen voor hufters” en pleit voor een “keiharde aanpak” tegen overlast in het openbaar vervoer. Overlastgevers kunnen wat de VVD betreft rekenen op een ov-verbod.

GL-PvdA

Hoofdpunten: klimaatticket, bereikbaarheid van basisvoorzieningen, trein vervangt vliegtuig

Waar het mobiliteitshoofdstuk in veel verkiezingsprogramma’s pas halverwege aan bod komt, trapt GroenLinks-PvdA er gelijk mee af. In hoofdstuk 1.2 lezen we welke plannen de verenigd linkse partij er op het gebied van ov op nahoudt.

Belangrijkste standpunt: het betaalbaar en toegankelijk houden van openbaar vervoer. GL-PvdA benadrukt het belang van ov in de bereikbaarheid van basisvoorzieningen zoals de huisarts, apotheek, bibliotheek en scholen. Met een klimaatticket à 49 euro per maand kan iedereen zich tijdens de daluren onbeperkt met het ov bewegen. Daarnaast wil GL-PvdA beginnen met experimenten om gratis ov beschikbaar te maken voor mensen in lage-inkomensgroepen. O.a. de gemeente Amsterdam is al met dergelijke proeven gestart.

Qua bereikbaarheid stelt GL-PvdA dat iedereen binnen 45 minuten met het ov bij een ziekenhuis, school en supermarkt moet kunnen zijn. De fusiepartij wil daarvoor de financiering van vervoersautoriteiten opnieuw indelen. Bussen moeten ook ‘s avonds in hoge frequentie rijden volgens GL-PvdA en het aantal stations én spoorlijnen wordt uitgebreid als het aan de groene sociaaldemocraten ligt.

GL-PvdA heeft verder concrete plannen voor nieuwe treinverbindingen: de IC Den Haag – Eindhoven rijdt als het aan de partij van Timmermans ligt voortaan door naar Aken en Düsseldorf. Ook pleit GL-PvdA voor de Lelylijn als spil in een HSL-netwerk richting Duitsland, Denemarken en Zweden. De Nedersaksenlijn komt er wat betreft ‘Verenigd Links’ ook en de trajectsnelheid op de spoorlijnen Utrecht – Zwolle, Amsterdam – Amersfoort – Enschede en Utrecht – Arnhem – Oberhausen wordt verhoogd.

Op het gebied van internationaal treinverkeer ziet GL-PvdA graag dat de trein het vliegtuig op korte en middellange afstanden vervangt. Daarvoor ziet de partij een Europees Spooragentschap voor zich dat verantwoordelijk wordt voor een goed en betaalbaar spoornet, ook ‘s nachts. “Door het heffen van accijnzen op kerosine en btw op vliegtickets, maken we (internationale) treinkaartjes goedkoper”, schrijft GL-PvdA verder.

PVV

Hoofdpunten: NS en ProRail samenvoegen, veilig, toegankelijk en betaalbaar ov

De PVV heeft duidelijk andere prioriteiten dan mobiliteit en openbaar vervoer, en dat is terug te zien in het verkiezingsprogramma. De rechts-radicale partij van Wilders houdt het kort maar krachtig: “Het openbaar vervoer moet veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn. Dus geen spitstarieven, voldoende treinen met voldoende zitplaatsen en een hoge punctualiteit van de NS.”

De PVV wil verder dat NS en ProRail samen één groot spoorbedrijf gaan vormen. Of de partij daarmee een staatsbedrijf voor zich ziet, is onduidelijk. Uit eerder stemgedrag in de Tweede Kamer tijdens de afgelopen kabinetsperiode blijkt in elk geval dat de PVV tegen spitsheffing is en tegen de verhoging van NS-ticketprijzen.

BBB

Hoofdpunten: versterking regionaal ov, Nedersaksenlijn en Maaslijn, minder reizen door meer voorzieningen in de buurt

De BoerBurgerBeweging (BBB) pakt het mobiliteitsvraagstuk op originele wijze aan: door de samenleving zo te organiseren dat behoefte aan – en aanbod van – voorzieningen steeds dicht bij elkaar zijn, beperk je de noodzaak om te verplaatsen. Minder reizen is ook een optie, aldus de partij van Caroline van der Plas.

BBB ziet het ov als een goede manier om te verduurzamen en pleit daarbij voor speciale aandacht voor ov in regio’s die nu achterblijven. De partij wil graag versterking van ov-verbindingen tussen steden en dorpen en in het buitengebied en zegt dat “optimalisatie van beschikbaarheid en comfort” het ov ook kan stimuleren. Ook komt er wat BBB betreft ondersteuning voor burgers die zelf het openbaar vervoer willen stimuleren, zoals vrijwilligers op de buurtbus.

Ook ziet de partij van Caroline van der Plas kansen voor de Lelylijn. Enthousiaster is BBB over de Nedersaksenlijn en de modernisering van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. De noordtak van de Betuwelijn, die door de Achterhoek een weg naar Duitsland zou vinden, komt er wat BBB betreft niet. In plaats daarvan wil de partij de lijn Amsterdam – Utrecht – Arnhem versterken voor een betere spoorcorridor naar Duitsland.

BBB besteedt ook nog een puntje aan internationaal treinverkeer. Grensoverschrijdende treinen krijgen wat de BoerBurgerBeweging betreft een hogere prioriteit in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Ook de opbrengsten van nationaal geïnde vliegbelasting worden als het aan Van der Plas en co. ligt ingezet voor beter internationaal treinverkeer. Concrete plannen voor het Europese spoornet geeft BBB verder niet.

PvdD

Hoofdpunten: goedkoop of gratis ov, terugkeer autotrein en uitbreiding nachttreinnetwerk, afschaffen 1e klasse

De Partij voor de Dieren staat bekend om haar radicaal-groene politiek en dat is ook terug te zien in de partijstandpunten rond openbaar vervoer. De partij van lijsttrekker Esther Ouwehand wil “flink investeren in betaalbaar, comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer”. De PvdD kiest niet voor een maandticket zoals bijvoorbeeld GL-PvdA, maar eist dat het ov 50% goedkoper wordt. Voor mensen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum wordt het openbaar vervoer zelfs gratis, vindt de PvdD. Ook opvallend: de PvdD vindt het klassensysteem in treinen achterhaald en wil af van de 1e en 2e klas. Op sommige regionale verbindingen van bijvoorbeeld Arriva is dat al het geval.

Daarnaast pleit de PvdD voor zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn én een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Op internationaal vlak ziet de dierenpartij de terugkeer van de autotrein voor zich, net als uitbreiding van het huidige nachttreinnetwerk. Dat alles om vliegverkeer op kortere afstanden te beperken. Ook voor grensregio’s is aandacht bij de PvdD: “We verbeteren of herstellen de (korte) internationale treinverbindingen met de buurlanden.”

D66

Hoofdpunten: klimaatticket, meer flexibel ov, verbeteren toegankelijkheid

D66 is ook voor een landelijk klimaatticket, waarmee mensen buiten de spits voor een vast tarief van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Een prijsindicatie geeft D66 nog niet, in tegenstelling tot GL-PvdA, dat een vergelijkbaar plan heeft.

Met dat klimaatticket kunnen reizigers, als het aan de sociaal-liberalen ligt, gebruik maken van een “moderne publieke mobiliteit”. Verschillende vormen van openbaar, publiek vervoer en doelgroepenvervoer worden zo gecombineerd en gaan meer vraaggestuurd werken. D66 denkt aan een ruggengraat van trein- en buslijnen met daarnaast een flexibele en brede inzet van ouderenvervoer, leerlingenvervoer, taxi’s en traditionele bussen en busjes.

Wat het spoornetwerk betreft pleit D66 sowieso voor de Lelylijn en Nedersaksenlijn. Ook de IJmeerlijn/Pampuslijn (metroverbinding tussen Amsterdam en Almere) wordt in het verkiezingsprogramma genoemd. Ook spreekt D66 veelvuldig over het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

SP

Hoofdpunten: goedkoop en uiteindelijk gratis ov, treinpersoneel zichtbaarder, provincies kunnen eigen vervoersbedrijven oprichten

Ook de SP zegt flink te willen investeren in het openbaar vervoer zodat de ov-netwerken in de steden en het buitengebied worden uitgebreid. De socialisten willen provincies de mogelijkheid geven om eigen vervoersbedrijven op te richten, ter vervanging van de huidige private of dochterondernemingen van buitenlandse spoorvervoerders. Net als de PVV pleit de SP voor het samenvoegen van NS en ProRail.

Verder wil de SP het ov goedkoper maken door de btw te schrappen en een goedkoop maandabonnement te introduceren. Uiteindelijk wil de partij van Lilian Marijnissen toewerken naar volledig gratis openbaar vervoer. De SP noemt ook nog specifiek dat treinpersoneel zichtbaarder moet worden op stations en in treinen. En ook de SP is voor de aanleg van de Lelylijn en Nedersaksenlijn en modernisering van de Maaslijn. Goederenvervoer per spoor ziet de SP liever niet: “Zo maken we ruimte voor meer personenvervoer.”

FvD

Hoofdpunten: langere treinen tijdens de spits, hyperloops, meer bushaltes in afgelegen gebieden

Op het gebied van openbaar vervoer is het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie grotendeels een copy-paste van dat van 2,5 jaar geleden. De partij van Thierry Baudet pleit voor de inzet van langere treinen tijdens de spits, want “duizenden mensen zitten dagelijks als sardientjes in overvolle treinen”. FvD wil dat afgeschafte bushaltes in de meer afgelegen gebieden weer terugkeren. Daarnaast is Forum tegen spitsheffing en voor betaalbaar ov.

Daarnaast wil de radicaal-rechtse partij onderzoek doen naar nieuwe vormen van transport, zoals hyperloops.

CU

Hoofdpunten: nieuwe spoorlijnen en huidige infrastructuur uitbreiden, 500 miljoen naar busvervoer, geen HSL-toeslag

Ook de ChristenUnie is erg concreet in haar plannen voor het openbaar vervoer. De partij van lijsttrekker Mirjam Bikker wil de btw op het ov afschaffen, is tegen spitsheffingen, HSL-toeslag en de verdere prijsstijgingen op treintickets. Wat de CU betreft komen de Lelylijn en Nedersaksenlijn er en worden verschillende trajecten verdubbeld: zo komen tussen Deventer en Olst en tussen Leiden en Woerden twee sporen te liggen en op de trajecten Delft – Schiedam, Breda – Tilburg en Arnhem – Nijmegen vier sporen.

De christelijk-sociale partij brengt ook nog grote en kleinere grensoverschrijdende trajecten onder de aandacht. Verbindingen als Roosendaal – Antwerpen en Heerlen – Aken worden als het aan de CU ligt versneld. Daarvoor liggen wat de partij betreft miljardeninvesteringen klaar op het gebied van innovatie als ERMTS.

Ook het busvervoer komt er goed van af bij de ChristenUnie. Voor de versterking van het busaanbod stelt de CU jaarlijks 500 miljoen euro beschikbaar.

CDA

Hoofdpunten: meer geld naar regionaal ov, binnenlands hogesnelheidsnetwerk, verbinding Zwolle – Münster

Onder het kopje ‘Bereikbaar thuis’ schrijft het CDA dat er een ‘Wet Bereikbaarheid als basisrecht’ moet komen. In die wet komt te staan “hoe snel voorzieningen bereikbaar moeten zijn en hoe vaak het openbaar vervoer een wijk of dorp moet aandoen per dag”. Daar heeft het CDA ook ideeën over: er komt wat de christendemocraten betreft bijvoorbeeld een binnenlands hogesnelheidsnetwerk. Ook trekt het CDA fors meer geld uit voor regionaal openbaar vervoer.

Investeringen in nieuwe infrastructuur vindt het CDA ook belangrijk, zoals uitbreiding van de Maaslijn en een nieuwe verbinding tussen Zwolle en Münster. Wie benieuwd is naar het CDA-standpunt over de Lelylijn moet flink doorscrollen: in het hoofdstuk over het inlossen van de ereschuld aan Groningen zegt de partij van leider Henri Bontenbal ook voor de Lelylijn en Nedersaksenlijn te zijn. Net als de VVD wil het CDA asociaal gedrag in het ov harder bestraffen.

Volt

Hoofdpunten: nieuwe Europese spoorverbindingen, tariefdifferentiatie in het ov, één Europees reisplanning- en ticketsysteem

Volt heeft naar eigen zeggen radicale plannen voor Europa en dat is ook terug te zien in hun plannen voor het openbaar vervoer. “Volt wil dat in heel de EU een snel, betrouwbaar en uitstootvrij netwerk voor hogesnelheidstreinen, nachttreinen en snelbussen wordt aangelegd”, opent de partij het treinenblokje in het verkiezingsprogramma. Dat willen de sociaalliberalen realiseren door nieuwe spoorlijnen aan te leggen op een aantal veelgebruikte routes, zoals Den Haag – Frankfurt, Rotterdam – Berlijn en Breda – Kopenhagen. Ook komt er wat Volt betreft één Europees reisplanning- en ticketsysteem. Ook wil Volt meer aandacht voor spoorinfrastructuur in de grensregio’s, zoals Nijmegen – Kleve.

Volt is juist wel voor tariefdifferentiatie en wil bijvoorbeeld structurele dalurenkorting. Andere opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van Volt zijn meer busstroken op snelwegen, het subsidiëren van initiatieven die voor meer bereikbaarheid zorgen op plekken met te weinig haltes of dienstregelingen en afspraken met werkgevers over hybride werken, voor betere spreiding in de spits.

DENK

Hoofdpunten: gratis ov voor bepaalde groepen, betere aansluitingen tussen verschillende vormen van ov, internationale treinen goedkoper

DENK opent haar mobiliteitshoofdstuk met een directe aanval op de VVD: ze noemen zichzelf namelijk dé autopartij van Nederland. Dat doet volgens de partij van Stephan van Baarle overigens niets af aan hun ov-beleid, want DENK wil ook “fors investeren” in het openbaar vervoer. Dat resulteert volgens de partij in betere dienstregelingen en betere aansluitingen tussen verschillende vormen van openbaar vervoer. Bovendien wil DENK investeren in gratis ov voor bepaalde doelgroepen, zoals voor lage en middeninkomens, 65+’ers en kinderen tot 12 jaar.

Op internationaal gebied vindt DENK dat Nederland meer kan lobbyen om internationale treinen beter op elkaar te laten aansluiten. Ook moet internationaal reizen per trein goedkoper worden. Veelbesproken thema’s als de Lelylijn worden in het partijprogramma van DENK niet genoemd.

SGP

Hoofdpunten: snellere verbindingen met de Randstad, meer geld voor regionaal ov, afschaffing btw op ov

De SGP maakt zich zorgen over de verschraling van het ov in het landelijk gebied en daarom wil de partij van Chris Stoffer dat de overheid meer geld vrijmaakt voor het regionaal openbaar vervoer. Vanuit de hoeken van het land – Middelburg, Enschede, Groningen en Roermond – moet je volgens de SGP in maximaal 1,5 uur in de Randstad kunnen zijn en dat vereist snellere treinen én de Lelylijn.

Verder wil de SGP een afschaffing van btw op ov, beter vraaggestuurd ov in de regio, meer toegankelijkheid in het ov én intercitystops in Barneveld-Noord en Staphorst.

JA21

Hoofdpunten: vanaf 2025 aanbestedingen op het spoor, meer geld voor regionale ov-verbindingen, Lelylijn

JA21 daagt NS uit: voor 2025 moet de vervoerder verbetering laten zien, anders geeft de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga ruim baan voor aanbestedingen op het spoor. Daarnaast wil ook JA21 meer geld voor regionale ov-verbindingen en is de rechtsconservatieve partij voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, die zijn namelijk van “fundamenteel maatschappelijk belang”.

BIJ1

Hoofdpunten: ov nationaliseren en gratis maken, Lelylijn en Nedersaksenlijn voor 2030 realiseren, hoge prioriteit voor toegankelijkheid

BIJ1 wil het ov nationaliseren, NS en ProRail samenvoegen tot één overheidsdienst en het ov uiteindelijk gratis maken. In 2030 moet al het openbaar vervoer elektrisch zijn volgens de partij van Edson Olf. Wat betreft nieuwe spoorlijnen is BIJ1 ook ambitieus: de Lelylijn en Nedersaksenlijn moeten nog voor 2030 gerealiseerd zijn. Ook wil de links-radicale partij het klassensysteem in treinen afschaffen, net als SP, en de partij wil nog strenger toezien op toegankelijkheid in treinen en op stations.

50PLUS

Hoofdpunten: gratis ov, nieuwe visie op openbaar vervoer

Ook 50PLUS is voor gratis ov. De ouderenpartij pleit ook voor een compleet nieuwe visie op het openbaar vervoer en heeft daarvoor 500 miljoen euro per jaar over. Wat die nieuwe visie precies behelst, licht de partij niet nader toe.

Verantwoording

De ov-stemwijzer van Treinreiziger.nl biedt snel inzicht in de plannen van zeventien partijen op het gebied van openbaar vervoer, bereikbaarheid en mobiliteit. De doelgroep van deze website is treinreizigers en ov-gebruikers, dus de nadruk in de destillering van alle partijprogramma’s ligt ook bij de plannen van alle partijen voor deze groepen. Randzaken als goederenvervoer per spoor en de vliegtaks zijn enkel meegenomen als partijen daar een opvallende visie over hebben.

Bij het samenvatten van de partijprogramma’s nam Treinreiziger.nl zoveel mogelijk de originele bewoordingen van partijen over, al dan niet voorzien van aanhalingstekens om aan te geven dat het om een letterlijk citaat gaat. Andere opvallende dingen, zoals juist het ontbreken van belangrijke ov-thema’s in een verkiezingsprogramma, zijn ook benoemd. Om alle partijen eerlijk met elkaar te vergelijken, zijn enkel de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd, geen uitspraken van lijsttrekkers, Kamerleden of woordvoerders elders.

0 0 stemmen
Artikel waardering
121 Reacties
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
dagreiziger
7 maanden geleden

Wat me opvalt is dat wat betreft het internationale treinverkeer bijna geen een partij Europees denkt. NSC wil zelfs van buitenlandse (lees: binnen de EU) vervoerders af.

En verder dat geen een partij spitsheffing op de snelweg noemt, iets wat ik veel landen bij grote steden heel normaal is. Want spitsheffing op de weg stimuleert ook het gebruik van het OV, naast een aantal goede maatregelen die sommige partijen willen.

Hanzeboog
7 maanden geleden
Antwoord aan  dagreiziger

Politiek in Nederland durven hun vingers niet te branden aan spitsheffing. Dat kost ze zetels. Ze hebben erover. Maar uiteindelijk beslissingen nemen doen ze niet.

De politiek in Nederland heeft een enorm gebrek aan inzicht. Zie alleen bepaalde partijprogramma’s al. Wilde ideeën die niet realistisch of te duur zijn.

Realisme graag
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Het voordeel van dure, onrealistische ideeën is dat je na de verkiezingen makkelijk tegen de kiezers kunt zeggen dat ze helaas (nog) even niet uitvoerbaar zijn.

Beheerder
Hildebrand Van Kuijeren
7 maanden geleden
Antwoord aan  Realisme graag

De kans dat één partij een absolute meerderheid haalt is praktisch nihil. Dus worden er compromissen gesloten. Dus weet je dat je als kiezer altijd iets anders krijgt. En daar kunnen politici zich ook achter verschuilen.

Ivo
7 maanden geleden
Antwoord aan  dagreiziger

Europa ligt bij de kiezers niet zo goed dus daar branden partijen hun vingers liever niet aan.

Robert
6 maanden geleden
Antwoord aan  dagreiziger

Dit klopt niet, lees het partijprogramma van D66 erop na.

Hanzeboog
7 maanden geleden

Sommige partijen hebben duidelijk geen inzicht. En komen met wilde plannen zoals Hyperloop (Forum voor Democratie), verbinding Breda – Kopenhagen (Volt), Nedersaksenlijn etc.

Groen Links & PvdA is het meest ambitieus. Al slaat Frans Timmermans de plank mis door te suggereren dat de IC Den Haag – Eindhoven door te trekken naar Düsseldorf. Vanaf 2027 zal START tussen Eindhoven – Düsseldorf rijden. NS zal waarschijnlijk geen behoefte hebben om de IC Den Haag – Eindhoven door te trekken naar Düsseldorf vanwege weinig reizigers.

En de trein naar Aken is al jarenlang een item in Limburg. Emile Roemer als commissaris van de Koning had daar ook al over. Zou de concessie voor een regiotrein (Köln) Aken – Eindhoven aan een Duitse vervoerder gunnen als open acces vervoerder. Wie weet kan START deze verbinding ook uitvoeren.

Paul Lamote
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Timmermans is Limburger en komt dus met een worstje voor de Limburgers. Erg doorzichtig allemaal, niet serieus nemen.

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Lamote

GLPVDA zat vol in het kamp van de mensen die ageerden tegen de oude
witte man, die bij voorbaat fout was en schuld had aan alle vormen van ongelijkheid die je maar kunt verzinnen. Totdat ze zelf een oude blanke man van het ergste en meeste pedante soort naar voren schoven. Puur opportunisme! Niet serieus te nemen.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Annemiek

Irre tante.
Waar haal jij die onzin vandaan?

lezer
7 maanden geleden
Antwoord aan  Annemiek

Het pedante is zelfs in de VK genoemd als risico voor de PvdA winst toen Timmermans net was binnengehaald.

In de hele woke discussie, compleet met diversity officiers, maar ook daarbuiten, is de term oude boze witte man zeer bekend. Dus je kunt best inhoudelijk op haar opmerking ingaan.

Louis Bohte
7 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Lamote

Kwnnelijk mag Timmermans geen volkvertegnwoordiger zijn en moeten Limburgers genadebrood eten van randstedelingen.

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Ja, binnen 45 minuten bij een school of supermarkt kunnen zijn. Ultra-ambitieus!

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Annemiek

Wat stel jij dan voor?

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Ik merk alleen op dat het niet erg ambitieus is, aangezien ik denk dat vrijwel iedereen met een auto in 10 minuutjes wel bij een winkel kan zijn.

Maar goed, ik zal sowieso niet de ambitie hebben om voor iedereen OV beschikbaar te maken. 90 of 95% is ambiteus genoeg. Ik fiets vaak door het noorden van Groningen en kom dan door gehuchten en buurtschappen waar al sinds jaren voor het verdwijnen van de GADO geen bus meer komt. Het milieu is in elk geval beter af als die mensen gewoon de auto gebruiken, in plaats van dat je daarnaast nog een buslijn introduceert waar toch niemand gebruik van gaat maken.

Ron Swart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Emile Roemer is commissaris van de koning of gouverneur van Limburg. De ongekozen Bilderbergbitchbeatrix is in 2013 na 33 jaar op de troon afgetreden.
33 is het hoogste meestergetal van de sinds 1776 door de ordo illuminati geïnfiltreerde vrijmetselaars (anno 1717).

Brabo
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Uh, interessant. Maar wat heeft dat met het OV-beleid te maken?

Ron Swart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Brabo

Alles, want sinds duizenden jaren wordt deze aarde bestuurd door duistere krachten achter de schermen, die nou niet bepaalt het beste voor hebben met de mensheid.
De film ‘The Matrix’ uit 1999 is geen klassieke Hollywoodfilm, maar een documentaire over de werkelijke gang van zaken op deze planeet.

Marko
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Breda – Kopenhagen is een doordenkertje. Dat is Breda – Utrecht – Almere en Lelystad – Groningen en Groningen – Bremen gecombineerd.
De andere lijnen in het programma van Volt bestaan ook uit zulke combinaties.

Otto
7 maanden geleden

Partijprogramma’s zijn weinig waard. Allemaal mooie plannen om zoveel mogelijk kiezers naar de mond te praten, plannen waar vervolgens vrijwel niets van wordt uitgevoerd. Veel programma’s missen daarnaast iedere financiële realiteitszin.

Hanzeboog
7 maanden geleden

Opvallend dat de Lelylijn en klimaat ticket in een aantal partijprogramma’s van bepaalde politieke partijen voorkomt. Goede zaak!

De Lelylijn is echt nodig. Randstad slibt dicht. Laten ze de Lelylijn koppelen aan bouw van vele nieuwe woningen en werkgelegenheid. Waarom alles concentreren in Randstad en Almere? Ze kunnen ook rondom nieuwe stations bij Lelylijn vele nieuwe woningen bouwen. Zie station Kampen Zuid.

De klimaat tickets zal een bepaalde effect hebben. Afhankelijk hoe duur ze de vliegtickets belasten. Als ze de vliegtickets duurder maken moeten ze het compenseren in beter OV. Het verbeteren van Amsterdam – Utrecht – Arnhem zoals BBB voorstelt zal een goed idee zijn zodat de ICE 1 keer per uur gaat rijden i.p.v. 7 keer per dag.

Opa Ties
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Jij gelooft nog steeds dat wat er in die programma’s staat ook maar iets met de realiteit te maken heeft? Ik heb op mijn leeftijd al genoeg verkiezingen meegemaakt om nog in sprookjes (=partijprogramma’s) te geloven.

Hanzeboog
7 maanden geleden
Antwoord aan  Opa Ties

Sommige elementen zijn reëel. Maar je leest vooral stellingen zonder onderbouwingen.

Als ze iets willen moeten ze uitleggen wat ze precies willen. Alleen maar roepen dat de OV verbeterd moet worden in Noord Nederland of buiten de Randstad kan iedereen wel.

Aanleg van Lelylijn is vrij concreet. Of het doorgaat zal waarschijnlijk vooral van VVD afhangen. Die is geen voorstander van Lelylijn. Onder de Rutte kabinetten is de OV op achteruit gegaan.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Roepen dat de Lelylijn moet worden aangelegd is zonder financiële onderbouwing helemaal niet concert.

Opa Ties
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

CDA en PvDA hebven de afgelopen 25 jaar ook heel vaak de minister van I&M geleverd en die hebben ook nooit iets aan het OV gedaan. Altijd alleen maar mooie woorden.

Hanzeboog
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Opa Ties:

Herinner me niet alles. Maar HSL, Betuweroute, Hanzelijn, spoor verdubbelen bij Utrecht e.a. gebeurde in het tijdperk met CDA en PvdA. Vooral tijdens kabinet Kok.

Geen toeval. Links is altijd al voor meer OV. Uitvoering van HSL & Betuweroute was rampzalig. Mede door bemoeienis van overheid. Schoenmaker blijf bij je leest.

Johan
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

@Opa Ties

De PvdA heeft zelfs de afgelopen 50 jaar maar één keer de minister van infrastructuur geleverd. Dat was Tineke Netelenbos in Paars II, van 1998 tot 2002.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Waarom zit er ook extra vliegtaks op vliegreizen buiten Europa? Dat begrijp ik niet

Ron Swart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

BBB betekent Boer Burger Bedrog en deze partij CDA 2.0 zit ongelofelijk diep in de zakken van Bayer/Monsanto (sinds 2016 een huwelijk in de hel), berucht van het bestrijdingsmiddel roundup dat door het uitroeien van insecten het voortbestaan van de schepping ernstig bedreigt.

Brabo
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Ook interessant, maar ook hier de vraag wat dat met het OV-beleid te maken heeft.

Anoniem
7 maanden geleden

Het Every-D-ticket, NL-ticket komt eraan!
Inzake mobiliteit goed voor mens, natuur en klimaat.

Opa Ties
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Nee nog een shotje.

Erika
7 maanden geleden

Het lijkt me niet eerlijk om iemand die reist om zijn brood te verdienen te beboeten omdat ze in de spits moeten reizen…. als ze buiten de spits moeten reizen om de kosten te drukken haalt ze dat mog langer bij hun gezin vandaan en liklt t me dat ze,terecht, met de auto gaan. Goedkoper en sneller. ik ben met pensioen, dus ik kan buiten de spits reizen, iemand die werkt heeft die keuze vask niet

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Erika

Als het OV zelf niet voor voldoende spitscapaciteit kan/wil zorgen moet dat OV niet klagen als mensen met de auto gaan.

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

De spitsheffing jaagt dus ook mensen de auto i… uh naar het thuiskantoor. Dus lood om oud ijzer. Het thuiskantoor is op dit moment de grootste concurrent voor het OV. Vergeet niet dat NL een van de beste internet infrastructuren heeft op de wereld. En als je moet telewerken, terwijl je geen fatsoenlijk internet hebt, heb je tegenwoordig altijd nog Starlink.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Erika

Dan zoek je maar een baan in je eigen stad? Waarom in Utrecht wonen maar in Amsterdam werken? Dan vind ik dat je extra moet betalen

Rea
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Gelukkig is de auto ook een alternatief.

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Rea

Idd. Uiteindelijk stemmen mensen met hun portomonee en als OV duur en onaantrekkelijk is en er een alternatief (eigen auto) is dan doen de mensen dat. Ook telewerken is na de planedemie nog steeds populair en dit heeft alles te maken met het falend OV.

Ricardo
7 maanden geleden

Mooi overzicht, bedankt voor de moeite om het op te stellen.

Geert
7 maanden geleden

In plaats van naar de programma’s te kijken kun je beter kijken naar wat partijen de laatste 10-20 jaar hebben gedaan en hoe ze hebben gestemd, kortom wat hun trackrecord is. Dat is vaak een heel ontnuchterende exercitie.

Brabo
7 maanden geleden
Antwoord aan  Geert

Wijze woorden.

Martinistadjer
7 maanden geleden

De mooiste vind ik de SGP: een intercitystop in Staphorst! Zullen de heidenen in Hoogeveen niet zo blij mee zijn.

Juriaan
7 maanden geleden
Antwoord aan  Martinistadjer

Ik weet niet of dit wel echt zo in het programma van de SGP staan (ook hun site is op zondag in de Heer). Wat bedoeld is is een sprinterstation in Staphorst waar gezien het aantal inwoners wel iets voor te zeggen valt.

Ron Swart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Juriaan

Voordat bij Staphorst/ Rouveen een halte wordt geopend moet eerst de baanvaksnelheid worden verhoogd van 125 naar 140 km/h door het herleggen van de boog.
Dit had natuurlijk onderdeel moeten zijn van het uit 2012 daterende Spoorplan Noord-Nederland.

Hanzeboog
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Geen bezwaar tegen station Staphorst. Mits het voorzien is van passeerspoorlijnen zoals bij Dronten zodat de Intercity niet teveel gehinderd kan worden door een Sprinter.

De station zal dan een beetje buiten de kern van Staphorst zijn.

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

@Hanzeboog. Die passeersporen lijken me niet noodzakelijk. Momenteel leggen de sprinters en intercity’s de rit tussen Meppel en Zwolle in dezelfde tijd af. Met een extra stop wordt de rijtijd voor sprinters met 2 of 3 minuten verlengd. In de richting van Zwolle en naar Meppel, vertrekken de sprinters al na de intercity’s, dus dan is de passeermogelijkheid al niet nodig. In de andere richting kunnen de sprinters in voorkomende gevallen beter al in Meppel via spoor 1 worden opgehouden, indien zij in het pad van een intercity terecht dreigen te komen. Al met al maken de passeersporen de boel flink duurder. Als voorkomen kan worden dat die dingen moeten worden aangelegd, vergroot dat de kans dat het station te Staphorst financieel haalbaar wordt.

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Juriaan

Als station Staphorst er komt stopt de trein er niet op zondag, want anders wordt de zondagsrust van dit dorp verstoord.

Realisme graag
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

In Barneveld, Opheusden, Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke stoppen op zondag ook treinen, En zelfs meer dan in Purmerend.

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Ik verwacht meer dat die trein gewoon gaat stoppen, maar dat bewoners die op zondag met de trein gaan last krijgen van sociale druk. Dat ouderlingen op bezoek komen, dat er anonieme dreigementen in de brievenbus liggen en dat ze plotseling als paria worden behandeld. Op zondag zie je al dat kerkgangers van buiten Staphorst de auto net buiten de dorpsgrens parkeren, doodsbang dat ze worden aangekeken op de verstoring van de zondagsrust. Opvallend veel van hen pikken onderweg naar de kerk een gehandicapte op. Dan wordt het gebruik van de auto min of meer gedoogd. In dorpen als Wezep en Oldebroek rijdt op zondag wel een bus. Kerkgangers tonen iedere zondag hun afkeur door gewoon midden op de weg langzaam naar de kerk te wandelen.

Lucas
7 maanden geleden

Veel partijen pleiten voor het duurder maken van vliegen om de strijd trein vs. vliegtuig eerlijker te maken. In mijn ogen kan dit niet alleen door BTW trucjes uit te halen (lees: BTW op vliegtickets/BTW verlagen op treintickets), maar door het vliegen van- en naar Nederland duurder te maken.

Schiphol Airport is voor een groot deel in handen van de Nederlandse overheid. Is er geen mogelijkheid om Schiphol daarom duurder te maken voor vliegtuigmaatschappijen die een vlucht uitvoeren naar bestemmingen die goed bereikbaar zijn met het OV zoals Brussel, Parijs, Berlijn, Düsseldorf, Keulen, (Londen; moeten er wel meer treinen gaan rijden, minimaal elk uur), etc.

Het geld dat hiermee wordt verdiend kan dan weer geïnvesteerd worden in het verbeteren van het regionale, nationale of internationale spoor. De aanleg van de Nedersaksenlijn of Lelylijn (de spoorlijn Breda – Utrecht lijkt mij geen reële kanshebber) en natuurlijk het upgraden van drukke corridors zoals de Maaslijn en Nijmegen – Arnhem en het wellicht verdubbelen en versnellen van Utrecht – Arnhem, zodat de ICE vaker en sneller kan rijden.

Daarnaast wellicht nog een bijzonder idee: is er een mogelijkheid om een randstadsprinter te introduceren die bijvoorbeeld elke 10 minuten rijdt in de spits tussen Utrecht Centraal – Amsterdam Centraal – Schiphol Airport – Leiden Centraal – Den Haag HS – Delft – Rotterdam Centraal – Dordrecht, op deze manier krijg je een soort metronetwerk in de randstad.

Wat betreft de plannen voor de verbindingen tussen Groningen, Enschede, Roermond en Middelburg met de randstad binnen 1,5 uur is alles al prima, wellicht dat er bij Zevenbergsche Hoek ook een aansluiting op de lijn naar Zeeland gaan zodat een ICNG tussen Roosendaal en Rotterdam Centraal 10-15 minuten zal besparen, maar verder is alles al prima.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Lucas

Dat jij nooit naar het buitenland vliegt betekent niet dat het nog duurder moet worden… maar ja je bent zeker zo een raci.. die nooit uit je eigen dorp bent geweest?
En waarom moet ik extra betalen als ik naar Azië, afrika of amerika wil?

Brabo
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

In de optiek van veel PvdA/GL/SP mensen ben jij een domrechtse kapitalist als jij überhaupt gaat vliegen. Dergelijke mensen dienen massaal onteigend te worden via extreme belastingen.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Brabo

Brabo jouw opmerking getuigt van domheid.
En vooral van haat.
Wat mankeert jou?
Ben je niet gelukkig?
Als je gelukkig bent deel je het met anderen of je houdt je dommigheid voor je.

Martinistadjer
7 maanden geleden

Wat mij overigens ook opvalt: ze hebben het allemaal over uitbreiding van het netwerk, meer treinen en bussen en (bijna) gratis kaartjes. Nergens zie ik een echte visie op het ov. Hoe gaan we het spoor de komende decennia vormgeven? Wat doen we met de concessies? Moet NS de reizigersinformatie wel blijven doen en de stations beheren? Dat lijkt mij toch wel het fundament van de spoorwegen waar, in mijn ogen, nog een hoop mis is. Dat zie je ook aan de partijen die NS en ProRail samen willen voegen. Waarom zou dat beter zijn? Je krijgt dan een groot bedrijf met twee afdelingen doe volledig gescheiden hun werk doen.

Opm.: Hoewel ik de stations het beste onderdeel van de Nederlandse spoorwegen vind mag het van mij wel losgeweekt worden van NS.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Martinistadjer

Er is geen visie, het zijn alleen maar goedkope oneliners.

lezer
7 maanden geleden
Antwoord aan  Martinistadjer

Inderdaad, ik miz de analyse over wat er nu allemaal mis gaat in het OV. Ik zie het geld weer voor 50% opgaan aan de Lelylijn. En dat is typisch Nederland, miljarden voor de bouwbedrijven en projectontwikkelaars en tegelijkertijd op de werkvloer geen tot weinig geld uitgeven ter bestrijding van trein- en busuitval.

Tim H
7 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

Er wordt al vele jaren eindeloos veel geld uitgegeven aan nieuwe infrastructuur en stations maar niet nagedacht over de exploitatie.

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Martinistadjer

En bovenal hoe houden we het OV betaalbaar in tijden van personeelsschaarste en stijgende lonen en hoe zorgen we dat het OV ook beschikbaar blijft als je verder weg van een grotere stad of dorp woont. Dat los je idd niet op met nieuwe dure trein lijnen en bijna gratis buskaarten. Hoe zorg je dat je mensen op de plek van bestemming krijgt, die op dat moment geen andere vervoerskeus hebben of OV de meest voor de hand liggende oplossing is.
Dit is geen groeiscenario, maar zorgen dat het OV in elk geval zijn maatschappelijke rol vervuld en vervoersarmoede aan wordt gepakt in een tijd waarin veel OV niet meer zo vanzelfsprekend is en de betaalbaarheid en de kwaliteit steeds verder onder druk komt te staan. Dat er 420 miljoen is uitgetrokken om een extreme prijsverhoging een jaar te stoppen zegt mij al genoeg.

M.a.w. Een echte visie op OV is niet glimmend, niet mooi (want de realiteit is niet fraai) en gaat niet om meer trein- en buslijnen, maar om te zorgen dat met de uit de pan lopende kosten van het OV dat het beschikbaar, bruikbaar en betaalbaar is voor diegene die het nodig hebben. Met dit verhaal durven de koopkrachtplaatjes colporteurs niet naar buiten te komen.

lezer
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

@Baardstaart:

Goede vragen:
Het echte probleem is de koopkracht die onder druk staat.

1) geldpersen staan op verschillende manieren aan. Als werknemers gemiddeld over de jaren miinder salarisverhoging krijgen dan de inflatie dan geeft dat steeds duurder OV zondsr dat dat beter wordt.
2) NS was vroeger een nutsbedrijf dat bij de overheid op het matje moest komen als de posttreinen of de militairentreinen niet konden rijden. Nu is het een semi overheidsbedrijf dat zo weinig mogelijk moet kosten en zoveel mogelijk moet opbrengen. Financieel is het het meest gunstig voor NS om geen treinen te laten rijden: wel de inkomsten van abonnementen zoals de OV studentenkaart maar geen variabele kosten.
3) de overheid verlaagde in de 90ties en in de 10’s de directe belastingen graag ( niet zelden gingen daarna de indirecte belastingen, de lokale belastingen zoals BTW en de retributies flink omhoog). Verlaging van diecte belasting zoals IB geeft op korte termijn een leuk netto salaris strookje, maar een jaar erna gaan niet alleen de zorgpremies omhoog en de wachttijden in de zorg of voor een woning maar ook de treintarieven. De NS moet dan zelf haar broek ophouden heet dat dan, en de busbedrijven in de provincie trouwens ook.

En voila de situatie van nu in een notendop.

lezer
7 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

En voor het personeelstekort: zie punt 1: als bedrijven de salariëring niet gelijk op laten lopen met de inflatie dan komt dat neer op loonsverlaging. Dankzij de geldpersen van de overheid kan de semi overheid de lonen reëel verlagen (verrekend met inflatie) en tegelijkertijd klagen dat ze moeilijk aan personeel kunnen komen 🙂

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

@lezer
Als de internationale prijzen van energie, grondstoffen en goederen stijgt zal de koopkracht linksom of rechtsom omlaag gaan. Het is naief om te denken dat je dat met loonsverhogingen kunt tegenhouden.

lezer
7 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

Los van het OV: en omdat het vooral over energieprijzen gaat in jouw reactie.

Ik ben voor partijen die op zijn minst checken of of energiebedrijven hier geen extra marge uit halen.

En ik sta open voor discussie over een permanente economische oorlog met Rusland als dat de torenhoge inflatie het gevolg is.

Zeker omdat het Westen en Nederland altijd wel een rationele verklaring hebben om een andere kant op te kijken. Zelfs als er geen sprake is van geopolitiek of economie, Qatar.

Ik zeg niet of ik voor of tegen ben, ben wrl voor discussie.

Verder benadrukken overheden/ambtenaren altijd dat problemen een externe oorzaak hebben. Ook de NS doet dit bijna dagelijks bijvoorbeeld. En dat terwijl energieprijzen en geldverruiming naast elkaar kunnen bestaan. Dat je niet op mijn punten ingaat maar mij naief noemt is voor mij een reden om mijn eigen punten in gedachten te houden.

ton jonker
7 maanden geleden

Goedkoper OV ok, maar gratis, niet doen.
Het OV zal te pas en te onpas worden gebruikt en sommigen zullen er hun ‘thuis’van maken. Dit zie je nu al op sommige plekken in Duitsland gebeuren door het Deutschlandticket, eerst capaciteit uitbreiden.

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  ton jonker

Volledig mee eens. Ik denk dat gratis OV ook niet goed is voor de sociale veiligheid in de rustige treinen en daarbij zijn populaire treinen zo vol dat er aanduwers nodig zijn of dat er reizigers op het perron achterblijven.

De vraag is hoe bereik je de automobilist en niet hoe bereik je mensen, die het leuk vinden om vaak een dag in een trein te hangen. De automobilist wil vooral snel en comfortabel van A naar B. Eer men de automobilist kan bereiken moet het OV wel echt goed functioneren. Zonder met een automobilist te praten denkt men dat gratis OV de automobilist zal overhalen. Ook is het OV in NL te duur, maar de gemiddelde automobilist is bereid te betalen voor een goede dienst en redelijke reistijden.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

1 km met auto 0,48 E
1kmmet OV 0,18 E.

Loop naar je activiteiten of OV halte binnen 750 km, 8 minuten
Fiets naar je activiteiten of OV/treinstation binnen 5 km 20 minuten.

Ga voor woon- werkverkeer: lopend/fietsend naar je OV halte.
Je kunt 1 dag minder werken in de week. Dat kost namelijk het bezit van een auto dat 97% van zijn tijd geparkeerd staat.
En doe als mij: met 55 jaar permanent vacation. Wat misschien voor velen een te zware opgave is. Ze zitten liever te klagen over OV. En ze werken zo hard, blijkbaar niet aan het spoor, aan de wegenbouw of andere produktieve produktie.

Henk
7 maanden geleden

JA21 dreigt NS met aanbestedingen. Ja, we zien al hoe gaat dat gaat met die schaalverkleining.

Hanzeboog
7 maanden geleden

Zie in het partijprogramma van NSC een wens dat ze op termijn de treinen vaak met 160 – 200 km p/u willen laten rijden zodat ze concurrerend zijn met de auto’s.

Voor het grootste deel is dit niet reëel. Alleen op de relatieve nieuwe spoorlijnen is 160 – 200 km p/u op (lange ) termijn reëel zoals

– Zwolle – Lelystad: maximaal 180 km p/u. Met aanpassingen maximaal 200 km p/u.
– Lelystad – Almere Oostvaarders: 160 km p/u
– Schiphol – Den Haag – Delft – Schiedam: 160 km p/u
Utrecht – Amsterdam Bijlmer: 160 km p/u
Utrecht – Houten: 160 km p/u.
Den Bosch – Vught (2026?): 160 km p/u
Boxtel – Eindhoven – Venlo: 160 km p/u.
Utrecht – Arnhem: ?
HSL 200 km p/u.

Overige spoortrajecten moeten of kunnen aangepast worden voor hogere snelheden. Maar bepaald niet over vanwege juridische kosten met onteigeningen, sloop. In Duitsland of Zweden hebben ze op bepaalde relatief makkelijke delen gemoderniseerd en aangepast voor hogere snelheden.

Br
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

Den Bosch-Vught is 3,5 km, waarbij het eerste stuk over het emplacement is Den Bosch voert. Die 160 km kun je dus waarschijnlijk niet eens halen voor je in Vught bent.

Hanzeboog
7 maanden geleden
Antwoord aan  Br

Dat is dan waar ook. Zo snel kunnen treinen niet optrekken en vaart minderen.

Bestse
7 maanden geleden
Antwoord aan  Br

traject Den Bosch-boxtel geschikt maken voor 160 km/h (of hoger) kan wel zorgen voor een versnelling van de treinen, deze zouden dan het hele stuk Eindhoven-Den Bosch (afgezien van laatste stukjes bij de stations) met 160 af kunnen leggen. gezien de vele treinen die hier langs rijden (8 treinen per uur per richting!) scheelt dat veel reizigers wat tijd. De reistijdwinst is waarschijnlijk niet veel meer dan 1 minuut, maar een beter moment dan tijdens de ombouw van vucht is er denk ik niet.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Bestse

Bakken met geld uitgeven voor 1 minuut tijdwinst???

lezer
7 maanden geleden
Antwoord aan  Hanzeboog

@Hanzeboog: zoals jij en ik weten is dit deels een oud verhaal van Omtzigt. Frequentieverhoging was lange tijd veel effectiever om sneller met het OV te gaan dan snelheidsverhoging. Iedere reiziger kent het verschil tussen een half uur op een trein wachten of een kwartier.

Ver buiten de Randstad zijn hoge frequenties niet rendabel en zijn de afstanden lang genoeg om een snelheidsverhoging interessant te maken.

Het echte probleem is dat veel automobilisten binnen de regio wonen, werken en recreëren terwijl voor een verzelfstandigde NS de lange afstand juist het meest aantrekkelijk is.

Het project Randstadspoor in de veelbelovende regio Utrecht en de zeer beperkte exploitatie daarvan in de avond en het weekend is veelzeggend en spreekt boekdelen om het maar te benadrukken.

Baardstaart
7 maanden geleden

Sorry dat ik kritisch ben, maar eigenlijk moet je niet naar deze praatjes kijken, maar kijken wat de partijen de afgelopen regeerperiode voor het OV hebben gedaan, want praatjes vullen geen gaatjes. De tandarts kan dit overigens wel. 😉

Vrees dat het personeelstekort haaks staat op mooie plannen en de betaalbaarheid van het OV. Niemand durft openlijk te spreken over het half miljard, die in 2025 nodig is om het OV op hetzelfde niveau als in 2023 te houden. Verder denk ik dat verbetering van de bereikbaarheid in de regio alleen mogelijk is door het inzetten van goed georganiseerd en betaalbaar flexibel OV zoals belbussen, hubtaxis, deeltaxi integratie en aanverwante diensten. Er zal een landelijke reserveer structuur moeten komen, die tevens ook naadloos van belbus naar regiotaxi kan omschakelen. Verder kan je je ook afvragen of de flinke som, die opwaardering van de Maaslijn kost een rendabele uitgaaf is. Geen populair verhaal, maar als we niet openlijk mogen en kunnen spreken over de werkelijke problemen van het OV zal het ook niets worden voor de niet keuze reiziger. De kreet vervoersarmoede dat al vaker door de politiek gebezigd is, maar ik denk dat dit probleem aanpakken zal het eerste doel moet zijn van de politiek. Immers vervoer is een essentieel onderdeel om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Daarbij stem je uiteraard niet op het OV beleid, maar op tal van andere terreinen.

Bestse
7 maanden geleden

Er wordt genoeg gesproken over versnellen van spoorverbindingen en nieuwe spoorverbindingen aanleggen, maar er is geen woord over het verhogen van spanning van de bovenleiding. Pro Rail had 7 jaar geleden al onderzoek gedaan naar het verhogen van de spanning. (https://www.prorail.nl/nieuws/spanning-op-de-lijn), maar geen enkele partij doet hier iets mee. 3KV is te doen zonder reusachtige bedragen te investeren (375 miljoen) en het heeft al vele voordelen, zoals stroom terugleveren bij remmen, sneller optrekken (tot 27 seconden per stop!) en energiebesparing (vergelijkbaar met 100.000) huishoudens per jaar. Waarom hoor je hier niets over!!!

Hanzeboog
7 maanden geleden
Antwoord aan  Bestse

Omdat ProRail spoor beheert en onderhoudt? De overheid is eigenaar van het spoor.

Het is een politiek besluit. Met zoveel partijen en zoveel verschillende meningen zal omschakelen van 1500 volt naar 3000 volt een eeuwigheid duren.

Verwacht nog eerder een Hyperloop.

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Bestse

Besef ook dat alle bestaande treinen aangepast moeten worden op de nieuwe spanning van 3K. Ik denk dat een spanningsupdate naar 3K uiteindelijk toch wat behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. Als dat alles in die 375 miljoen Euro zit is dit idd een koopje.

Tim H
7 maanden geleden
Antwoord aan  Bestse

375 miljoen??? Geloof je dat nou echt zelf? 3,75 miljard (3750 miljoen) lijkt me realistischer.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Tim H

De laatste schatting uit 2016 kwam uit op 2 miljard, nog los van de kosten van het materieel.

KarimB
7 maanden geleden

Kijk al heel lang met veel plezier op deze site. Maar radicaal rechts steeds benoemen vind ik wel een beetje jammer. zolang je “radicaal” links niet benoemd

KarimB
7 maanden geleden
Antwoord aan  KarimB

Laat maar radicaal links word ook benoemd. Mijn fout. Wel hoeft het naampje radicaal niet toch

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  KarimB

Volledig mee eens. Ik vind zelf D’66 en PvdA/GL extreme partijen. D’66 piekt er wat mij betreft bovenuit om te willen verplichten om mensen een experimenteel vaccin te laten nemen gedurende de Coronatijd. Anders kan ik het niet noemen als je in 1 jaar een prik maakt en test op basis van nieuwe technieken. Ik heb zelf de prikken niet gehaald en bovendien had ik toen al Corona gehad. PvdA/GL is met Timmermans voorop, die allerlei voor NL onhaalbare milieumaatregelen wil nemen in de EU, die in een dichtbevolkt land als NL volkomen onhaalbaar zijn. Bovendien kan je geen hoog technologische samenleving laten draaien op “wiebelstroom” en heb je kernenergie nodig. In tijden van nood leer je je vrienden kennen en zelf stem ik dus uiteraard FvD.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Forum van deb…..

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Asta je aan de rand…..?

Baardstaart
7 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

@Anoniem. Als je de klimaatkermis en de misstanden van het Coronabeleid hebt gezien weet je welke partijen hier wel aandacht aan schenken en daarbij ben ik de globalistische zooi ook meer dan zat. Of wil je tot st juttemis blauwbetalen aan een volledig ongeloofwaardig klimaat en stikstof beleid om daarna de hoofdprijs te betalen voor importvoer? Verders moet je de instroom van nieuwkomers drastisch beperken, anders krijg je de problemen op de woningmarkt nooit opgelost. Qua OV vindt FvD dat het een sociale nutsfunctie heeft en in de stad een verkeersregulerende functie heeft. En dan niet autootje pesten, maar dat het aantrekkelijk is. Ken heel wat ex-linksen, die nu voor FvD gaan. Juist mensen, die wel de vragen durft te stellen en ook in de Coronatijd.

Anoniem
7 maanden geleden

Erg jammer dat er vrijwel niemand iets zegt over het doortrekken van de noord zuidlijn maar peperdure projecten met betwijfelbare maatschappelijke kosten en baten zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn heel populair zijn in bepaalde programma’s. Eigenlijk alleen D66 heeft een interessant met de het uitbreiden van de Amsterdamse metro naar Almere. Toch Jammer politiek lijkt alleen maar geld te willen wegpissen in het noorden van het land terwijl er genoeg groeiende regio’s met een transport vraag zijn.

Joost2
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Beeldvorming is in verkiezingstijd belangrijker dan het uiteenzetten van effectief beleid…

Frans E.R. Eekhout
7 maanden geleden

…gebakken lucht…
Leuk overzicht, vraag mij af of het gros van die politieke partijen geen gebakken lucht verkopen en beloftes doen die men uiteindelijk niet echt of onvoldoende kunnen waarmaken.
Politiek is in ons land eigenlijk “volksverlakkerij”, veel gepraat of geschreven, maar weinig wol en uiteindelijk wint de automobiliteit het van het OV dat die zelfde partijen in de afgelopen jaren merendeels zelf hebben afgebroken. Nu probeert men zieltjes te winnen voor eigen gewin, om vervolgens bedenksels niet te kunnen waarmaken.
Als men het OV echt had willen verbeteren had men dat niet stiefkinderlijk moeten verwaarlozen en nu proberen te herstellen. Ik wantrouw politici in het bijzonder en de politiek in het algemeen al jaren en de verloedering van het OV van de laatste tijd versterkt dit alleen maar.
Met een waslijst aan politieke partijen en de vele compromissen die er uiteindelijk moeten worden gesloten tijdens de vaak langdurige kabinetsformaties, ben ik erg scepsis of de reiziger een produkt krijgt die het verdient en het milieu ontzien wordt voor een beter leefklimaat.
OV is een noodzakelijk kwaad, daar hoor je alleen tijdens verkiezingstijd pas meer over en als de rust na de campagnes is teruggekeerd rept men er amper meer over en sukkelt het OV zoals het al jaren doet.
Luchtkastelen versus realiteitszin, het is maar hoe je het bekijkt.

Anoniem
7 maanden geleden

Leuk om te lezen dat veel mensen hier de plannen van de partijen als “gebakken lucht” omschrijven. Dan weten de reaguurders van deze website ook eindelijk een keer hoe hun bijdrages elke keer gezien worden door anderen.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Inderdaad

johan II
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Haha inderdaad Anoniem+anoniem, dit is een mooie cirkelredenering die ook je eigen bijdrage prachtig insluit.

Het was het proberen waard, jullie weten het wel als lid van Anonieme Verslaafden

OV is genadeloos, ontsnappen eraan is onmogelijk.

Zo ingewikkeld en vrijblijvend, dat alles wat erover gezegd wordt per definitie ‘gebakken lucht’ is.
We blijven eraan verslaafd

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  johan II

Inderdaad.maar ik ben er niet aanverslaafd.
Goed te weten het Every-D-ticket oftewel NL-ticket komt eraan.
Effe vlug naar de stad, fitness, bioscoop. Andere provincie, grotere stad.
Kwaliteit van het leven gaat vooruit zonder schade aan mens, natuur, klimaat!

Anoniem
7 maanden geleden

Aanvulling wat ik al maanden in buurland D doe.
Every-D-ticket, beter kan het niet.
Voor CO2-vrije 1,60 E mobiliteit.

Ron Swart
6 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Wil de echte Anoniem (v/ m / x) nu opstaan.

Chris
6 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Ik ben dus niet de enige die inmiddels een punthoofd krijgt van al die anonieme accounts? Ideale manier om te powerplayen zo blijkt.

johan II
7 maanden geleden

Dank treinreiziger.nl! Mooi overzicht van partijplannen. Waarvan in NRC is gezegd dat ze vaak zijn opgesteld mbv ChatGTP om ze nóg aantrekkelijker te klinken.

Heb al vaker gezegd OV beter naar Volksgezondheid kan. Dat klinkt cynisch maar is juist niet zo bedoeld. Het is bedoeld om alles meer in overeenstemming met de realiteit te maken.

Belangrijkste reden is dat OV primair al decennia een soort gesubisidieerde dagbesteding is (voor medewerkers, incl managers, voorlichters, politici etc).

Als je het zo ziet is de output best goed voor de reizigers.
Plaatst prestaties van conducteurs, Koolmees, en bovenstaande politieke partijen (HSL etc, en mooie plannen) partijen in ander daglicht. Reizigers staan dan wel niet op 1,2 en 3 – zoals iedereen die gezond is verklaard wel weet – maar toch ook niet op nr 100.

Houtje-touwtje gedoe, wat ELK OV-project is geweest en zal zijn, ook degene die nu voorgesteld worden door de politieke partijen, mag dan ook best.

Maar dan wel onder Volksgezondheid. Die kunnen beoordelen of het project een goede invloed heeft op het geluk en de gezondheid van de medewerkers, en de samenleving (reizigers + bewoners ).

Er is simpelweg geen level playingfield tussen OV en andere vormen van mobiliteit (fiets- auto- en vliegverkeer). Die zijn veel en veel beter en sneller op hun vlak. Het verschil is echt stuitend.

Uitzonderingen vormen enkele losstaande lijnen (Thalys, etc) of eilandjes (metro Londen, evenementen).
Maar dat bewijst tegelijkertijd dat OV geen flexibel netwerk is, is zoals alle andere vormen van mobiliteit dat wel zijn.

Het is ook niet voor niets dat OV al sinds 20 jaar inhoudelijk volkomen afwezig is op bij het Ministerie van (Infrastructuur en) Mobiliteit.
Die tak is afgelopen decennia ook gewoon gesubsisieerde dagbesteding geweest, als ze al aanwezig zijn geweest. Werk aan de winkel voor Volksgezondheid, frisse wind.

Het voorkomt bijv ook gelazer met EU over de vereiste aanbesteding hoofdrailnetwerk, want die valt dan niet meer onder mobiliteit.

Het zal wel wat afkicken zijn van de ego’s in de sector. Maar ook dat zal bevrijdend werken.

Anoniem
7 maanden geleden

Afgelopen zaterdag was op npo nieuws en politiek een forum over vervoersmobiliteit.
Bij de afsluiting werd door een landelijke task group een rapport overhandigd aan een staatssecretaris en aan Heijnen.
De staatssecretaris repte in zijn dankwoord voor de verrichte arbeid dat het ten goede mocht komen op het recht van vervoersmobiliteit.

Juriaan
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Tja, dat klinkt zoals het al jaren gaat. Weer een rapport, de makers wordt bedankt en niets over enige vervolg.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Juriaan

Tja juriaan. Helaas voor iedereen hier.
Dat rapport is de leidraad voor de vervoersmobiliteit in Nederland.
De mensen die de positie in het veld innemen dienen daar gevolg aangeven op risiko anders buitengesloten te worden.
De PP hebben nog invloed.
Het gekrakeel hier op de site zal niks veranderen.
Annemiek’s geklaag, geen OV voorvechter, blijft (gelukkig) van generlei waarde. Het doet haar echter waarschijnlijk als fervent autorijder, vliegtuiggebruiker iet stoppen hier haar gal te spuien. Trouwens zij is niet de enige anti-OV gebruiker hier.
Mijn vraag wat is hun probleem, doel etc?

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

De tijd zal het leren. Neem je pilletjes maar, tandenpoetsen en dan lekker dromen over een trein, knul.

johan II
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Wat een onzin. Iedereen is OV-liefhebber en OV-gebruiker hier, en iedereen met kritiek schrijft dat met pijn in hun hart.

Je schrijf “Mijn vraag wat is hun probleem, doel etc?”

Doel is een helder en eenvoudig OV wat presteert en mensen blij maakt. En wat zijn potentie vervult voor nu en de toekomst en haar natuurlijke positie inneemt om de planeet te redden.

Die latente potentie voelen we ergens allemaal, jij ook, maar de haalbaarheid is verder weg dan ooit.

Jij mag je OV-voorvechter noemen maar als je gelooft in dat rapport ben je eerder deel van de stopverf die juist innovatie belemmert. Al decennia lang.
En die onbewust mensen tegen elkaar blijft uitspelen, en de samenleving en toekomst blijft belasten, door aantoonbaar nodeloze complexiteit en vrijblijvendheid.

Gelijk jij de mensen die de moeite nemen op deze site te reageren als ‘anti-OV gebruiker’ weg te zetten, alleen omdat ze blijkbaar niet in je straatje passen.
Mijn God wat kortzichtig, en schaamteloos.

Annemiek
7 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Dat heb je goed verwoord, Johan II. Top!

Anoniem
6 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Was Harbers VVD die dat zei.

Arjan Krabbenbos
7 maanden geleden

De Lelylijn verdient gewoon via Lelystad via Emmeloord en Drachten te gaan. Dit zijn groterekernen dan Den Oever en bij de Afsluitdijk zal er moeite weer zijn als het stormt. Dat zal dan een tweede nieuwe Moerdijkbrug zijn, net als de huidige in de HSL lijn van Rotterdam naar Antwerpen v.v. Hier was ook geen windscherm, thans wel, zodat hier de treinen ook bij meer wind hier over heen rijden. De Nedersaksenlijn is nodig om sneller naar Winschoten of Hoogezand-Sappemeer te kunnen reizen van en naar Emmen. Nu moet je nog via Zwolle omreizen of met buslijn 300 naar/ van Groningen en dan per trein verder. Utrecht Bredalijn kan in de middenberm van de snelweg worden aangelegd, net als tussen Mechelen en de Brusselse Luchthaven Zaventem. Verdubbeling Delft Campus Schiedam Centrum levert het stond Kethel in Schiedam Noord op en is dan gelijk voltooid! Olst Deventer verdubbelen levert de langverwachte stations Zwolle Zuid en Deventer Platvoet op en de Sprinter uit Wijchen en Zutphen kan dan doorrijden van en naar Zwolle. Grensverbindingen naar Kleve, Hamont, Terneuzen , Hasselt kunnen gereactiveerd worden voor de directe regionale internationale verbindingen. Maak het Nederlandse grenspost vast Belgisch en Duits. De vernieuwde Maaslijn moet kunnen doorrijden van Nijmegen naar Mönchengladbach en Düsseldorf via Roermond. Maastricht Noord moet ook voor de trein Roermond Maastricht bereikbaar zijn.Barneveld Noord moet een stopplaats worden voor een Arriva trein Amersfoort Centraal Apeldoorn Zutphen Hengelo, Oldenzaal en de trein richting Winterswijk. IJmeerlijn Metro 55 van Hoofddorp Schiphol Airport, Badhoevedorp, Amsterdam Zuid, RAI, Diemen Zuid , Diemen Sniep, IJburg, Almere Pampus,ALmere Centrum dan naar Almere Hout of Almere Haven. Metro 52 verlengen van station Zuid naar Hoofddorp via Badhoevedorp en Schiphol Airport. Metrolijnen 50 en 51 van Isalatorweg naar Centraal Station en Noord. Ook een metrolijn in regio Rotterdam kan via Botlek, Maasvlakte 2 via Rozenburg, Maassluis naar Hoek van Holland Strand. Ook een verlengde lijn Slinge, Oud Beyerland en De Akkers naar Hellevoetsluis. Lijn A gaat van Binnenhof via Nieuw Terbregfe naar Meijersplein. Hopelijk wordt ook de enkelsporige brug van Ravenstein aangepakt. Dan kan er elke dag een extra Sprinter rijden, die nog soms eens per uur rijdt. Breda moet de extra trein van Antwerpen Centraal naar Noordekempen krijgen en Roosendaal de verlengde IC trein uit Charleroi Centraal, welke nog eindigt te Essen B. Ook Dordrecht moet internationaal bereikbaar blijven dus trein Antwerpen Centraal Noorderkempen Breda Dordrecht zal ook prachtig zijn! Vanaf 2026 krijgt Coevorden zijn trein met Bad Bentheim en Eindhoven Centraal ook rond deze tijd met de verlengde trein uit Hamm net Venlo. Deze kan zelfs nog in Best komen, waar al een keerspoor ligt. Ook komt de Arriva Drielandentrein eindelijk in 2024 in dienst die de oude Belgische Breaks uit de jaren 80 vervangen tussen Maastricht en Luik Guillemins. Dit project is thans weer eens uitgesteld, het lijkt de verlenging van HTM tramlijn 19 in Delft wel. Die hoopt men na meer dan 10 jaar vertraging medio 2024 naar de TU Wijk te openen! We zullen het allemaal maar afwachten, volgende week woensdag de 22ste mogen we weer een stem op de Tweede Kamer uitbrengen!

Otto
7 maanden geleden
Antwoord aan  Arjan Krabbenbos

Zou 100 miljard genoeg zijn voor jouw plannen?

Ron Swart
6 maanden geleden
Antwoord aan  Otto

De creativiteit van Arjan kent geen grenzen en daar heb ik wel waardering voor. Een volgende stap zijn reizigersprognoses & de financiering van al deze mooie plannen.

Ron Swart
7 maanden geleden

Wat zei Stalin (1878 – 1953) ooit: ‘niet de mensen die stemmen bepalen een verkiezing, maar de mensen die de stemmen tellen’.
Op 22.11.2023 is het precies 60 jaar geleden dat president John F. Kennedy in Dallas is vermoord en deze datum is allesbehalve toeval. 22 + 11 = 33 en dat is het hoogste meestergetal van de sinds 1776 door de ordo illuminati geïnfiltreerde vrijmetselaars.

johan II
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Stalin een wijsgeer? Zou jou nog liever geloven Ron. Zou Railforum of Rover dan toch een loge van de vrijmetselaars zijn? Of anders deze website, met al die verdachte typess. En die verdachte dienstregelingen die nooit kloppen, maar als je alle cijfertjes bij elkaar optelt immer op 33 uitkomt. Ja, overal waar je komt, ook in de Liechtenstein, China of in de Euregio (met of zonder de tegenwerking van NMBS). Kan het nog erger Ron? Wordt er zelf ook bang van, wat te doen?

Ron Swart
7 maanden geleden
Antwoord aan  johan II

@Johan, angst is nog altijd een slechte raadgever. Vraag maar aan Hildebrand mijn e-mailadres en dan ga ik uitweiden over o.a. de Ascensie, overgang van de derde naar vijfde dimensie & Satya yuga.

johan II
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Ron, het was een grapje, een poging on de werking van het veiligheid zoeken bij (complot)theorien. Dat bestaat uit angst en speelt in op angst (bijv ‘Vrijmetselaars’), is duister. Je noemt niet voor niets Stalin als iemand die met een wijze spreuk komt…

Je posts zijn juist teken van de derde dimensie ipv de vijfde dimensie. Dat is de grap van eigenlijk alle mensen die in complotten geloven, ik heb nog nooit een verlicht complotmens kunnen ontdekken. Kan wel zien dat ze er verguld mee kunnen zijn, hun theorie, maar dat is niets meer als mensen met hun treintjes of honden verguld kunnen zijn. Ze zitten in hun eigen veilige wereld.

En er is verder niks mis mee, het menselijk gebrek is kenmerkend aan iedereen, maar zelfbewustzijn is juist bij mensen die zich op spirituele kennis voorstaan op zijn plek.

Het is verdraaid lastig eigen gebrek te zien en dragen, en het niet te projecteren op anderen. Dat is een beresterk mechanisme voor iedereen.

Die verantwoordelijkheid nemen -eigen gebrek zien en dragen, niet projecten op anderen – is evenwel in mijn ogen onze enige mogelijkheid tot bijdrage aan de overgang van kali yuga naar satya yuga. De rest is blabla, verdoving, zelfbegoogeling, oude patronen in nieuwe zakken ofwel weerstand tegen pijn/liefde.

En het onderverdelen in mensen die ‘het zien of niet’, ‘ingewijd zijn en niet’ is bij uitstek derde dimensie / kali yuga.

Of in wat gewonere en personlijkere taal: slachtoffergedrag of narcisme, twee zijden van de menselijke munt. Logisch gevolg van onze tienduizenden jaren van leven met onveiligheid. Zoals het verhaal van Annemiek over haar grootvader, onlangs op deze treinreizigerwebsite treffend aangaf. Als je dat leest voel je, voelde ik althans ,hoe lastig het is, leven, en welk een valkuil het is te oordelen daarover, hoe goedbedoeld ook.

johan II
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Frapante verschrijving ‘zelfbegoogeling’.

Ron, als expert zijnde in jouw wereld, zou wereld heerser Google anders dan uit de numerologie (volgens google zelf althans, 10100 , google het maar) toch uit onze uitmuntende oud-Nederlandse loge van Wodan en St Juttemis voortkomen?

Begoochelen – dat kan toch geen toeval zijn, zowel kwa letters, uitspraak als betekenis ?
Geen andere taal kent het woord.

En was juist dát de verborgen wijsheid/kennis waar Hugo de Grote (let wel, niet de Jonge) de mensheid met zijn boekenkist (toch de belangrijkste inwijding van de 333e straal) in uiterste krachtingspanning, met gevaar voor lijf en leden, op wou wijzen?

Het lijkt me wel duidelijk dat er grote krachten achter NS en Prorail staan. (of dat nou Google is of Hugo de Groot, ik weet het evenwel niet, kun je daar je licht op werpen?)

Verder begon mijn vorige reactie met een afgebroken zin, weer slordig van mij, excuses ervoor.
De hele zin was “Ron, het was een grapje, een poging on de werking van het veiligheid zoeken bij (complot)theorien te verwoorden”

Ron Swart
6 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

@Johan tenslotte, slager Jozef Stalin die in de periode 1924 – 1953 in opdracht van o.a. Big Finance een waar schrikbewind voerde, was een jezuïet & vrijmetselaar.

Aiko
6 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart

Je verzinsels zijn even vermakelijk als verwonderlijk. Hopelijk verwacht je niet om door de gemiddelde volwassene serieus genomen te worden.

Reiziger
7 maanden geleden

De termijn die JA21 aanhoudt is te lang. Het hele vervoer op en top voor het eind van het jaar of andere partijen krijgen vrij baan, waarbij NS uiteraard niet mag meedingen.

Anoniem
7 maanden geleden
Antwoord aan  Reiziger

Dus u wil de best presterende partij uitsluiten van deelname? Klinkt als een geweldig idee! U mag direct de politiek in.

Brabo
6 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Best presterende partij? Je hebt het toch niet over NS hoop ik?

Bas
6 maanden geleden

Vier sporen tussen Arnhem en Nijmegen? Dat hebben ze in Elst onmogelijk gemaakt.
De Lely- en Nedersaksenlijn zijn nu ‘in’, dus worden overal genoemd. Brabant wordt nergens (meer) genoemd, terwijl Waalwijk, Oosterhout NB en Uden/Veghel, volgens mij, toch veel grotere plaatsen zijn dan Emmeloord of Stadskanaal…

JanA
6 maanden geleden
Antwoord aan  Bas

NB heeft bijna 1 miljoen inwoners meer dan FR, GR en DR samen.

bert sitters
6 maanden geleden

De opstelling van het elftal Annoniem.
Doel: Annoniem.
Verdediging: Annoniem, Annoniem, Annoniem, Annoniem.
Middenveld: Annoniem, Annoniem. Annoniem.
Aanval: Annoniem, Annoniem. Annoniem.

bert sitters
6 maanden geleden
Antwoord aan  bert sitters

Bewust van Anoniem Annoniem gemaakt om niet in botsing te komen met de privacy-regels

President Biden
6 maanden geleden
Antwoord aan  bert sitters

Wat een gezeur hier altijd over anoniem. Je kan letterlijk alles als naam kiezen wat maakt het nou uit wie de reactie plaats.

Stellar
4 maanden geleden

Dit is mijn getuigenis over hoe ik uiteindelijk lid werd van de nieuwe wereldorde, Illuminati, nadat ik nu al meer dan 2 jaar probeerde lid te worden, maar oplichters meerdere keren geld van mij afpakten. Ik ben al zo lang op zoek om me bij de Illuminati aan te sluiten, maar oplichters blijven mijn geld afpakken tot begin dit jaar, toen ik Lord Felix Morgan online ontmoette. Ik nam contact met hem op en ik legde hem alles uit en hij adviseerde de gebruikte registratie en ik betaalde voor de groot lid om mij op weg te helpen en ik werd ingewijd in de Wereldorde en ik ontvang de som van $ 1.000.000 dollar nadat mijn initiatie was voltooid. Ik ben erg blij! En beloof het goede werk van Lord Felix Morgan te verspreiden. Als je geïnteresseerd bent om vandaag nog lid te worden van de nieuwe wereldorde Illuminati, neem dan vandaag nog contact op met Lord Felix Morgan. Hij is je beste kans om lid te worden van de Illuminati waar je altijd naar verlangt. Neem contact op met Lord Felix Morgan WhatsApp Plus twee drie vier acht nul vijf vijf vier vijf negen zeven vijf zeven