fbpx

Eindhoven ijvert voor rechtstreekse trein naar Duitsland

De gemeente Eindhoven wil een rechtstreekse verbinding met Aken en Düsseldorf. De Eindhovense wethouder Helms denkt dat dit tussen 2017 en 2020 gerealiseerd kan worden, meldt het Eindhovens Dagblad.

Reizigers moeten nu nog overstappen met bovendien een lange overstaptijd. "De belemmeringen om goede rechtstreekse verbindingen te realiseren, zijn deels technisch, deels organisatorisch" citeert de krant de wethouder. Samen met ProRail, NS, het Ministerie van Infrastructuur en de Duitse deelstaat Verkeer van Nordrhein-Westfalen worden de mogelijkheden onderzocht.

Om een snelle verbinding Eindhoven – Düsseldorf mogelijk te maken zijn er treinen nodig die zowel in Duitsland als Nederland kunnen rijden en is er voldoende capaciteit nodig op het spoor. Volgens de wethouder is er nu onvoldoende capaciteit op het spoor en moet daarom het spoor tussen Venlo en Viersen en tussen Heerlen en Herzogenrath verdubbeld worden.

De wethouder is optimistisch. "Hoewel de nodige horden genomen moeten worden, is het perspectief voor de spoorverdubbeling kansrijk. Een realistische termijn voor realisatie is ergens tussen 2017 en 2020."

NS krijgt in de nieuwe concessie een inspanningsplicht om meer treinen naar het buitenland mogelijk te maken. Voor het traject Eindhoven-Aken verwacht de Eindhovense wethouder binnenkort overeenstemming over een snellere verbinding met een betere overstap. Volgens de wethouder is er waarschijnlijk eind dit jaar een snellere verbinding tussen Sittard-Aken danwel Heerlen-Aken, die goed aansluit op de intercity vanuit Eindhoven.