fbpx

FMN: Beter Openbaar Vervoer voor minder geld

 Volgens Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) van de particuliere vervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia kan het openbaar vervoer in Nederland beter en goedkoper. Dat stellen ze in het onlangs verschenen "Alternatief OV plan". Uitvoering van de plannen zou komende kabinetsperiode al van start kunnen gaan. Toch is er ook kritiek op de plannen. 

Besparen
Het Alternatief OV Plan gaat er vanuit dat door integratie en aanbesteding van verschillende regionale netwerken vervoerders in staat zijn om OV-netwerken logischer in te richten. Om dat te bereiken zou er per regio één concessie moeten komen waar zowel de huidige NS stoptrein, bus en tram in samenkomen. Dit zou vanaf 2012 al een jaarlijkse besparing kunnen opleveren van minimaal € 215 miljoen. Door dit bedrag vervolgens te investeren, kan het openbaar vervoer volgens FMN verbeterd worden. "Bijvoorbeeld meer spitsvervoer en betere doorstroming door busbanen" zegt een woordvoerdster.

Meer vrijheid
Die besparing is alleen mogelijk als vervoerders tegelijkertijd meer vrijheden krijgen, stelt de FMN. "Reken ons af op doelen. Bijvoorbeeld reizigersgroei, punctualiteit en klanttevredenheid. Dat is beter voor de reiziger en geeft ons meer vrijheid om het Openbaar Vervoer efficiënter te organiseren" ligt een woordvoerdster toe. "Binnen Nederland is er nu nog nergens sprake van concessies waarbinnen de door FMN voorgestelde vrijheid én outputsturing zijn opgenomen."  

Geld verdienen
Vakbond FNV ziet niets in de plannen om vervoerders meer vrijheid te geven. "Als je vervoersbedrijven hun gang laat gaan, rijden er alleen bussen en treinen in de Randstad tijdens de spits, want dan is er geld te verdienen. Dat kan dus niet. Daarom moet de overheid haar regierol pakken en houden" stelt Janny Koppens namens het FNV.
De private vervoerders zien dat anders. "De FMN vindt de sociale functie die het OV in dunbevolkte gebieden vervult zeer waardevol. Maar te vaak nog zie je bijvoorbeeld zondagmorgen lege bussen rijden. Door vervoerders de vrijheid te geven, kunnen ze hier innovatieve oplossingen voor bedenken. Bijvoorbeeld een belbus, integratie regiotaxi of de inzet van kleinere bussen." 

Expertise 
De private vervoerders zijn er van overtuigd dat de combinatie van meer vrijheid en integratie van regionale netwerken veel voordelen opleveren. "Voorbeelden zoals in de Drechtsteden, Achterhoek en Limburg geven aan dat de reiziger intermodaliteit waardeert." Als de stadsbus, streekbus en de huidige NS stoptrein wordt samengevoegd tot één concessie is de FMN niet bang voor opstartproblemen. "Binnen FMN is de expertise aanwezig om mulitimodale regionale netwerken direct succesvol uit te rollen gebaseerd op basis van reeds opgedane ervaring in binnen- en buitenland" zegt de woordvoerdster.  

Intercitynetwerk
Maar behalve de aanbesteding van de NS-stoptreinen, moet volgens het alternatief OV-plan ook het intercitynetwerk vanaf 2015 aanbesteed worden. Dat zou tot een jaarlijkse besparing moeten opleveren van minimaal € 160 miljoen op. Maar zowel reizigersvereniging Rover, vakbond FNV als de Nederlandse Spoorwegen zien daar niets in. "Als het verleden ons iets heeft geleerd, dan is het dat je bij rail heel voorzichtig om moet gaan met de verwevenheid tussen exploitatie en infra. Dat heeft tien jaar puinhoop opgeleverd. Geen herhaling graag" schrijft Rover voorzitter Michael van de Vlist in een reactie.

Onderzoek
De angst dat aanbesteding ten koste zou gaan van de kwaliteit van het OV is onterecht, aldus de FMN. "Onafhankelijk onderzoek toont aan dat het reizigersoordeel over aanbesteed vervoer structureel hoger ligt dan het oordeel over niet-aanbesteed vervoer. Dit gekoppeld aan de grotere vrijheid die vervoerders krijgen om het vervoer aan de reizigersvraag aan te passen leidt automatisch tot een hogere klanttevredenheid."