fbpx

Gemeente zoetermeer wint Reizigersprijs Rover

23 okt 2009 20:46

De ROVER Reizigersprijs 2009 is gewonnen door Zoetermeer, voor het bieden van gratis, bemande fietsenstallingen bij OV-haltes. Wethouder Smit kreeg de prijs vanmiddag overhandigd door jurylid Auke Bijlsma.

De twee andere genomineerden gingen niet met lege handen naar huis. Purmerend werd beloond met een oeuvreprijs, Ameland kreeg een eervolle vermelding.
ROVER had reizigers gevraagd naar goede voorbeelden van gemeentelijk OV-beleid. De jury – Liesbeth Alferink (ROVER), Auke Bijlsma (oud-gemeenteraadslid Amsterdam), Lars Lutje Schipholt (directeur Inno-V) en Arthur ter Weeme (VNG) – oordeelde uiteindelijk dat Zoetermeer de beste papieren had.

“Deze gemeente vertoont de nodige daadkracht. In een tijd waarin het OV steeds meer ‘ontmenselijkt’, kiest de gemeente voor een oplossing die maatschappelijk verantwoord en mens- en reizigersvriendelijk is. Ook het feit dat niet alleen gekozen is voor bemensde fietsenstallingen bij de grote knooppunten, maar ook voor OV-haltes die zich elders in de keten bevinden, vindt de jury een pluspunt. En de combinatie met Randstadrail is in de ketengedachte een mooie, waar de andere gemeenten van deze lijn een voorbeeld aan kunnen nemen. Weliswaar niet vallend binnen het bereik van de reizigersprijs levert deze aanpak ook nog een bijdrage aan de werkgelegenheid.” De jury was van mening dat gemeenten de reizigers en daarmee ook ROVER erg gelukkig maken als zij een dergelijk initiatief nemen. “Vooral in deze tijd, waar de keuze voor het ‘ontmenselijken van het OV’ veelal de voorkeur krijgt. Dat geldt ook voor fietsenstallingen, die steeds meer a! utomatisch worden. Reizigers vinden dat niet prettig, en de gemeente Zoetermeer heeft laten zien dat het ook anders kan”, aldus het juryrapport.

Daarnaast beloonde de jury de gemeente Purmerend met de oeuvreprijs voor de langdurige (al vanaf de 70-er jaren) en consequente inspanning die de gemeente zich samen met elkaar opvolgende vervoerders heeft getroost om zorg te (blijven) dragen voor een goed en hoog frequent OV-netwerk van en naar Amsterdam.

De gemeente Ameland viel ook in de prijzen, met een eervolle vermelding. “Deze kleine gemeente heeft laten zien dat ze bereid is om op te komen voor de burgers, ondernemers en toeristen als het om het OV gaat – ondanks het feit dat de provincie (als opdrachtgever voor het OV) het soms laat liggen.