fbpx

Groei goederenvervoer spoor bijgesteld

12 jul 2012 15:26

Vier spoorstudies die op verzoek van de Tweede Kamer werden verricht, geven aan dat het aantal goederentreinen van en naar de Nederlandse havens en industrie zal toenemen. Wel zal de groei lager zijn dan eerder verwacht.

Ook is onderzocht of vervoer via de binnenwateren een deel van het vervoer van het spoor zal kunnen overnemen. Geconstateerd wordt dat dit geen realistische optie is. De studie concludeert dat het slechts bij 9% van het vervoer technisch mogelijk is om het vervoer per spoor te vervangen door vervoer over water, en dat dan tegen aanzienlijk hogere kosten en met langere transittijden.

De crisis en aangepaste prognoses
In de afgelopen vijf jaar en sinds de economische recessie die in 2007 begon, zijn de goederenstromen in Nederland niet gegroeid. Daarom is door de Tweede Kamer de vraag gesteld welke gevolgen de crisis heeft voor de groei van het vervoer per spoor. De prognoses van de goederenstromen zijn daarom geactualiseerd en zijn gemiddeld circa 20% naar beneden bijgesteld.

Stillere treinen en stillere routes
De studies geven aan dat binnen tien jaar het geluid geproduceerd door goederentreinen met 80% zal afnemen vanwege de inzet van stillere treinen. Door het Oost-West verkeer door Nederland te bundelen op de Betuweroute neemt bovendien het aantal goederentreinen, dat de steden Rotterdam, Gouda, Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Deventer doorkruist sterk af. Daar staat tegenover dat investeringen nodig zijn voor het traject tussen de Betuweroute en de grensovergang Oldenzaal/Bentheim om deze geschikt te maken voor meer goederenvervoer. Besluitvorming over dit traject is uitgesteld tot na de parlementsverkiezingen.