fbpx

Jarenlange bezuinigingen OV veroorzaker fileleed

24 mrt 2010 9:43

Door jarenlange bezuinigingen op het regionaal OV is de filedruk de afgelopen decennia flink toegenomen. Structurele extra investeringen in het OV zijn noodzakelijk om meer reizigers in het OV te krijgen en het fileleed effectief aan te pakken. Deze conclusie trekt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) op basis van het NEA onderzoek ‘Financiering van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer’.

Halvering rijksbijdrage
Sinds 1980 is de exploitatiebijdrage van de overheid aan het regionaal openbaar vervoer meer dan gehalveerd: Van 0.55% van het totale nationale inkomen naar zelfs 0.2% in 2006. Berekend is dat zonder deze bezuinigingen, de rijksbijdrage aan het vervoer jaarlijks zo’n 1 miljard hoger zou zijn uitgevallen. KNV stelt dat door het jarenlang achterblijven van OV-budgetten de filedruk flink is toegenomen en ook de komende jaren zal blijven toenemen.

Structurele verhoging overheidsbijdrage
Deze ontwikkeling baart KNV zorgen. ‘We moeten ingrijpen. De files drukken zwaar op onze economie en hebben ernstige gevolgen voor ons milieu. Wanneer de overheidsbijdrage aan het OV echter structureel wordt verhoogd in combinatie met de invoering van de kilometerheffing, kunnen we de filedruk in de spits met 50% terugdringen’, aldus KNV directeur Ad Toet.

Investeren of bezuinigen?
De komende regering moet keuzes maken over ingrijpende bezuinigingen op overheidsuitgaven. Bezuinigen op het OV lijkt op het eerste gezicht al snel een aantrekkelijke optie, maar leidt tot toenemende filekosten. Het uitstellen van een investering met een goed rendement is geen besparing, maar juist een verlies van inkomsten. Een duurzaam en robuust vervoerssysteem is een voorwaarde voor herstel van onze economische groei.