fbpx

KNV: ‘Spoorveiligheid vereist gezamenlijke aanpak’

29 sep 2009 12:35

Koninklijk Nederlands Vervoer, de belangenvereniging voor de spoorgoederenvervoerders en spooraannemers, wil snel met infrabeheerders en gebruikers aan het werk om de veiligheid op het spoor verder te verhogen.

Gezamenlijke aanpak
Nederland heeft een van de veiligste sporen ter wereld. Ieder ongeluk is er echter een te veel. KNV deelt daarom de zorgen van ProRail. KNV beschouwt de uitspraken van ProRail in de Volkskrant van vandaag als een uitnodiging aan de gehele spoorsector om gezamenlijk snel aan het werk te gaan.
Dit temeer omdat Nederland een zeer intensief bereden spoornet heeft. Capaciteitsgebrek noodzaakt infrastructuurbeheerder en de vervoerders tot nauwe samenwerking bij zowel gebruik als investeringen. Het bevreemdt KNV daarom dat ProRail reeds de openbaarheid zoekt, terwijl onderzoeken net zijn gestart.

Maatregelen
De afgelopen jaren is er veel bereikt om de veiligheid te verbeteren. De statistieken van ondermeer Inspectie Verkeer en Waterstaat onderbouwen dit. Ook hebben de goederenvervoerders zich binnen KNV georganiseerd om hun kennis en expertise te bundelen. Zo zijn de goederenvervoerders op eigen initiatief bezig om de opleidingen voor machinisten verder te verbeteren en lopen hiermee vooruit op Europese wetgeving op dit gebied. Met name op dit laatste punt wil KNV snel een slag slaan, omdat het opleidingensysteem de afgelopen 15 jaar nauwelijks is gemoderniseerd.