fbpx

LTSA: Prestaties NS en ProRail moet vooral in spits en randstad beter

De komende jaren moeten de Nederlandse Spoorwegen en ProRail de prestaties verbeteren, met name in de spits in de Randstad. Pas als dat is gerealiseerd kunnen er meer treinen gaan rijden. Dat staat in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) deel 2.

"Gelet op de problematiek van de afgelopen jaren is deze volgtijdelijkheid logisch" schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. ProRail en vervoerders zullen bij het maken van dienstregelingen en het beoordelen van de capaciteitsaanvragen, meer rekening houden met de betrouwbaarheid. "Het kabinet wil dat reizigers zo min mogelijk te maken krijgen met uitval van treinen, lange vertragingen of ‘zwarte dagen’" aldus de bewindsvrouw. Daardoor moeten reizigers alle dagen van het jaar en overal in Nederland kunnen rekenen op een betrouwbare en voorspelbare treinreis.

Strengere eisen
Tot nu toe stuurde het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitsluitend op gemiddelde jaarprestaties. "Dit voldoet niet meer" aldus Mansveld. Daarom gaat de staatssecretaris ProRail en NS strenger aansturen. De afgelopen jaren bleven de meeste eisen voor de spoorbedrijven vrijwel gelijk. Maar de komende jaren zal de lat omhoog gaan.

Hoofdrailnet
Volgens Mansveld is er in de spoorsector een cultuurverandering nodig. Net zoals NS-president-directeur Timo Huges eerder zei, moet de reiziger op één, twee en drie staan, aldus Mansveld. "ProRail en NS dienen ook het gedrag te vertonen dat past bij hun grote maatschappelijke verantwoordelijkheid." Mansveld wil daarbij dat NS zich meer gaat richten op haar kerntaak: vervoer op het hoofdrailnet. NS zou daarom meer ruimte moeten laten voor andere vervoerders op de regionale lijnen. Eerder vandaag reageerde hoogleraar Bert van Wee op dat voornemen.

Spoorboekloos rijden
De prestaties moeten medio 2017 dusdanig zijn verbeterd dat er gestart kan worden met het spoorboekloos rijden. Vanaf 2017 zullen er zes intercity´s per uur rijden tussen Amsterdam en Eindhoven en zes sprinters per uur tussen Geldermalsen, Utrecht en Woerden. Tenminste, dat is de nieuwe planning. Eigenlijk hadden er tussen Amsterdam en Eindhoven al lang meer treinen moeten rijden.

Niet ingrijpen in de ordening
NS en ProRail blijven gescheiden. "Het kabinet kiest gelet op het grote belang van een betere samenwerking tussen de infrastructuurbeheerder en alle vervoerders bewust voor scherpere sturing en niet voor ingrijpen in de ordening. ProRail en NS krijgen een steviger brug tussen hen in. Daarmee worden de weeffouten van de al te strikte scheiding uit het verleden hersteld" aldus Mansveld.

PvdA
Volgens Tweede Kamerlid Duco Hoogland (PvdA) is de tijd van meer marktwerking met deze Lange Termijn Spooragenda nu voorbij. "De NS moet zich de komende 10 jaar op de Nederlandse reiziger en haar publieke taak richten. De PvdA is blij dat de NS nu een heldere opdracht meekrijgt: reizigers sneller en comfortabeler naar de plaats van bestemming brengen."

GroenLinks
Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid van GroenLinks is het ook op hoofdlijnen helemaal eens met het kabinet. "Met het plan voor stopcontacten in de trein en het beter benutten van de Betuweroute geeft ze uitvoering aan moties van GroenLinks. Dat ze niet inzet op een fusie van NS en ProRail is ook goed omdat anders alle energie naar de fusie zou gaan en de focus niet meer op de reiziger zou liggen´´ reageert de politica.